Huurwoning? Check of u niet teveel betaalt!
Gepubliceerd op: 23-01-2018
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/huurverlaging/
Spring naar het artikel

Vermoedt u dat u te veel huur betaalt of heeft u moeite met het betalen van uw huur? Er zijn mogelijkheden om uw huur te verlagen.

U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor huurverlaging, als de kwaliteit van uw huurwoning niet overeenkomt met de huurprijs. De huurprijscheck geeft u een goede inschatting of u te veel betaalt. Kijk op de website van de huurcommissie hoe u dat aanpakt. Is uw inkomen gedaald en heeft u eerder een zogenoemde inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen, dan biedt de site van de huurcommissie u ook interessante informatie.

Huurteam Rotterdam inschakelen

Denkt u dat uw huur te hoog is, dan kan het Rotterdamse Huurteam u helpen bij het verlagen van de huurprijs. Als uit de woningopname van het huurteam blijkt dat de kale huurprijs te hoog is, wordt een huurverlagingvoorstel ingediend bij de verhuurder. De verhuurder krijgt twee maanden de tijd om te reageren op het voorstel. Indien de verhuurder niet akkoord gaat wordt er een procedure huurverlaging bij de huurcommissie gestart. Na uitspraak heeft u recht op teruggave van de 'te veel betaalde huur' vanaf het moment dat het dossier bij de huurcommissie is ingediend. Het huurteam werkt op basis van no cure no pay. Lees op de website de voorwaarden van het huurteam.

Huurtoeslag

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit geldt zowel voor corporatie- als particuliere huurwoningen. Informatie over huurtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst – Toeslagen. Hier kunt u ook een proefberekening maken zodat u weet op hoeveel huurtoeslag u recht heeft en wat u per maand zelf moet betalen. Doet u dit voordat u een huurcontract tekent, zodat u weet wat u maandelijks overhoudt aan huurlasten.

Hulp van de woningcorporatie

In de prestatieafspraken die de gemeente onlangs getekend heeft met de woningcorporaties staat dat de corporaties maatwerk leveren voor huurders die te maken krijgen met een sterke inkomensdaling. Dat kan bestaan uit een betalingsregeling, (tijdelijke) huurverlaging of het zorgen voor een andere woning. Huurt u een corporatiewoning en is uw inkomen sterk gedaald? Neem dan contact op met uw woningcorporatie en bespreek de mogelijkheden.

VraagWijzer

Als u uw huurprijs niet kunt betalen of u dreigt uw huis uitgezet te worden, kom dan snel in actie. Wij raden u aan om naar een VraagWijzer te gaan. VraagWijzer helpt bij financiële problemen, bij het op orde krijgen van uw administratie of bij de aanpak van schulden.

Meer informatie

Ongeveer twee derde van de Rotterdamse woningen zijn huurwoningen. Voor de meeste woningen op Woonnet Rijnmond moet u wegens drukte enkele jaren ingeschreven staan. Bekijk de pagina Huurwoning nodig voor nuttige informatie.