Huisvesting kwetsbare doelgroepen
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/huisvesting-kwetsbare-doelgroepen/
Ga naar de hoofdinhoud

Elke samenleving kent mensen die om verschillende redenen niet in staat zijn om zich op eigen kracht te handhaven in de maatschappij. Ook in Rotterdam leven kwetsbare doelgroepen.

Deze mensen hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Deze mensen hebben, soms tijdelijk, een plek nodig waar ze met begeleiding kunnen wonen. We hebben het dan over de huisvesting voor kwetsbare doelgroepen.

Zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Alle partijen werken samen aan het realiseren van voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen. Zij doen dit met het oog op de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. De samenwerking is vastgelegd in het Convenant Huisvesting kwetsbare doelgroepen (HKD) 2022 dat de partijen op 14 april 2022 hebben ondertekend restaurant Tante Sjaar in Rotterdam Charlois.

De partijen gaan elkaar op de hoogte houden van bestaande en nieuwe locaties waar kwetsbare doelgroepen kunnen wonen. Zo kunnen ze er met elkaar voor zorgen dat een nieuwe locatie een goede plek in de buurt krijgt, en de nieuwe bewoners en de mensen die er al wonen en werken zo prettig mogelijk kunnen samenleven.

Vraag en aanbod

Zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente spreken elkaar in het Platform Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen. In dit platform brengen de partners vraag en aanbod in de huisvesting van kwetsbare doelgroepen bij elkaar en sturen ze bij als dat nodig is. Ook bespreken ze vraagstukken op het gebied van wonen en zorg.

Bij ieder nieuw voorstel wordt gekeken naar de mogelijke impact op de buurt. Dat gebeurt aan de hand van een stappenplan dat in het convenant is opgenomen. Het stappenplan wordt in 2022 verder uitgewerkt met een dashboard waarin de meeste voorzieningenlocaties worden opgenomen.

Inclusieve stad

Rotterdam wil een inclusieve stad zijn. In een inclusieve stad hebben mensen, jong en oud, met en zonder beperking, dezelfde kansen op gebied van wonen en zorg. 'Elke samenleving kent mensen die om verschillende redenen niet in staat zijn om zich op eigen kracht te handhaven in de maatschappij. Ook in Rotterdam leven kwetsbare doelgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met psychosociale problematiek. Deze mensen hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Ze hebben, soms tijdelijk, een plek nodig waar ze met begeleiding kunnen wonen. Het Convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen voorziet daarin', aldus wethouder Christine Eskes (onder andere Volksgezondheid en Zorg).

Zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam werken samen bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. De samenwerking is vastgelegd in het zogenoemde Convenant Huisvesting kwetsbare Doelgroepen.

Zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam willen elkaar op de hoogte houden van bestaande en nieuwe locaties waar kwetsbare doelgroepen kunnen wonen. In het convenant staan de afspraken die zij daarover hebben gemaakt. Zij doen dit met het oog op de leefbaarheid en veiligheid in wijken voor zowel nieuwe als bestaande bewoners. Alle deelnemende partijen melden initiatieven voor het realiseren van een nieuwe voorziening voor kwetsbare doelgroepen aan elkaar. Dit geldt ook voor initiatieven van partijen die het convenant niet hebben ondertekend. Zo kunnen zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam er samen voor zorgen dat een nieuwe locatie een goede plek in de buurt krijgt, en de nieuwe bewoners en de mensen die er al wonen en werken zo prettig mogelijk kunnen samenleven.

Platform Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen

Zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeente spreken elkaar in het Platform Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen. In het Platform Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen brengen de partners vraag en aanbod in de huisvesting van kwetsbare doelgroepen bij elkaar en sturen bij als dat nodig is. Ook bespreken ze vraagstukken op het gebied van wonen en zorg.

Stappenplan voor realisatie van een nieuwe voorziening

Bij ieder nieuw voorstel wordt gekeken naar de mogelijke impact op de buurt. Dat doen we aan de hand van een stappenplan dat in het convenant is opgenomen Het stappenplan wordt in 2022 verder uitgewerkt met een dashboard waar de meeste voorzieningenlocaties in worden opgenomen. Tot die tijd wordt gewerkt met de zoneringskaart, die als bijlage is opgenomen in het convenant.  Op de zoneringskaart staan wijken waar de draagkracht onvoldoende is voor een goede sociale omgeving voor huisvesting van mensen uit de doelgroep. Op de zoneringskaart is de draagkracht van een wijk vertaald naar de kleuren groen, geel, oranje en rood. De zoneringskaart is gebaseerd op cijfers uit 2019.

Meer informatie

Bent u medewerker van een zorgorganisaties of woningcorporatie en heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marjon van Meurs, Marjon van Meurs.