Hoogvliet
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hoogvliet/
Ga naar de hoofdinhoud

In Hoogvliet wonen 34.000 inwoners verdeeld over acht buurten: Meeuwenplaat, Zalmplaat, Boomgaardshoek en het Centrum/Middengebied, Westpunt, Nieuw Engeland/Digna Johannapolder, Oudeland en Tussenwater.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Hoogvliet. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Nieuws

Het centrum van Hoogvliet gaat zich de komende jaren ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied waar je fijn kunt winkelen, wonen en verblijven. Het college heeft hiervoor met de Ontwikkelvisie Stadshart Hoogvliet het startsein gegeven.

'Hoogvliet is een perfecte optie voor Rotterdammers die willen wonen in een groene omgeving, buiten de drukte van de grote stad, maar toch in de buurt willen blijven', zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

'Een belangrijk onderdeel van de visie is het bouwen van extra woningen in vooral het sociale- en middensegment. Want vooral onder de ouderen en jongere doelgroepen in Hoogvliet is er veel behoefte aan toegankelijke en betaalbare woningen rondom het stadshart. Dankzij ‘Rotterdam. Sterker Door.’ is er budget beschikbaar om nieuwe sociale en middeldure woningen in heel Hoogvliet mogelijk te maken.'

Wonen

“De Ontwikkelvisie biedt ruimte voor de bouw van 600 tot 800 woningen. Daar is grote behoefte aan in Rotterdam”, zegt wethouder Kurvers. “Met marktpartijen gaan we in gesprek over de eerste locaties die zijn aangewezen als ontwikkellocatie voor nieuwbouw”. Deze plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt en besproken in de gemeenteraad.

Verblijfskwaliteit

Naast de bouw van woningen wordt ook ingezet op het vergroenen van de buitenruimte, een gevarieerder aanbod aan winkels, horeca, kunst en cultuur en een gerichte aanpak van leegstand. Ook op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid worden stappen gezet. Door al deze maatregelen krijgt het centrum meer een verblijfsfunctie in plaats van alleen een winkelfunctie. Er ontstaat meer sfeer, levendigheid en het verhoogt de aantrekkelijkheid om langer te verblijven in het gebied. Winkeliers, horeca en direct omwonenden worden actief geïnformeerd en betrokken bij het proces. In de ontwikkelvisie is ook de ambitie voor een echt marktplein opgenomen, op dezelfde plek waar nu de wekelijkse markt plaatsvindt.

Ontwikkelingen Hoogvliet

Er zijn meerdere projecten in Hoogvliet die allemaal bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van het gebied, zoals de nieuwbouwontwikkeling in Oedevlietsepark en de herinrichting van Oudeland. Deze gebieden hebben andere eigenschappen en kwaliteiten en spreken verschillende doelgroepen aan. De nieuwbouwontwikkelingen geven in de komende jaren een forse impuls aan Hoogvliet. Het brengt nieuw elan en de mogelijkheid om de identiteit van het stadsdeel te verstevigen.

Benieuwd naar de Ontwikkelvisie Stadshart Hoogvliet? Vraag deze aan via een e-mail aan hoogvlietso@rotterdam.nl.

De komende jaren ontwikkelt het Oedevlietsepark zich steeds verder tot een kindvriendelijke wijk voor kleine huishoudens en gezinnen. Hierdoor ontstaan de woonbuurten Parkbuurt, Zuiderbaken, Dijkzone en Rietkamers. Lees er meer over op de pagina Oedevlietsepark.

Hoogvliet wordt omgeven door een 10 kilometer lange recreatieve route. Deze Groene Gordel knappen we in 2020 op. Lees meer op de pagina Groene gordel.

Gebiedscommissie

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Hoogvliet, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen:

Kelly van Bever

Gebiedscommissielid (augustus 2018)

Telefoon 14 010

E-mail km.vanbever@gebiedscommissierotterdam.nl

Ron Brekelmans

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 251 729 13

E-mail raw.brekelmans@gebiedscommissierotterdam.nl

Remko van den Burg

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail rw.vandenburg@gebiedscommissierotterdam.nl

Bodil Cornelissen

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail b.cornelissen@gebiedscommissierotterdam.nl

Ahmet Güngör

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 130 679 34

E-mail a.gungor@gebiedscommissierotterdam.nl

Cor van Hulst

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail c.vanhulst@gebiedscommissierotterdam.nl

Barry Mellegers

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail b.mellegers@gebiedscommissierotterdam.nl

Martin Sips

Gebiedscommissielid (augustus 2018)

Telefoon 14 010

E-mail mj.sips@gebiedscommissierotterdam.nl

Edwin Smid

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail e.smid@gebiedscommissierotterdam.nl

Simone Smid

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail s.smid@gebiedscommissierotterdam.nl

Esther van der Stel

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail e.vanderstel@gebiedscommissierotterdam.nl

Branco Winkels

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail bbtt.winkels@gebiedscommissierotterdam.nl

Mieke Zuijdervelt

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail mh.zuijdervelt@gebiedscommissierotterdam.nl

Op de groepsfoto ziet u van links naar rechts: Ron Brekelmans, Remko van den Burg, Kelly van Bever, Martin Sips, Mieke Zuijdervelt, Simone Smid, Esther van der Stel, Barry Mellegers, Ahmet Güngör, Edwin Smid, Bodil Cornelissen, Cor van Hulst, Branco Winkels.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Uitvoeringsplannen

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

Hoogvliet ligt aan de zuidkant van Rotterdam, langs de oevers van de Oude Maas en in het hart van het industriële havengebied. Aan de buitenrand wordt Hoogvliet omsloten door groen.

Hoogvliet transformeert na de 2e Wereldoorlog in de eerste Nederlandse satellietstad: een nieuwe woonplek voor werknemers in de petrochemie en de Rotterdamse haven. De werknemers komen vanuit het hele land en daarbuiten. In de jaren 70 en 80 verliezen industriearbeiders op grote schaal hun baan en verpauperen sommige wijken. Dit is de aanleiding voor de grootste herstructurering van het land die in 1999 van start gaat.

De ruim 34.000 inwoners zijn tevreden over het wonen in Hoogvliet: peilingen laten dat keer op keer zien. Hoogvlieters zijn betrokken bij wat er gebeurt in hun directe omgeving en bereid de handen uit de mouwen te steken. Hoogvliet heeft een wat oudere bevolking vergeleken met het Rotterdams gemiddelde. Vooral de inwoners van Hoogvliet Zuid zijn overwegend ouder. In Hoogvliet Noord wonen veel gezinnen.

Voorzieningen als scholen en winkels zijn er in alle 8 wijken. Het openbaar vervoer is prima geregeld met buslijnen en 3 metrostations. Het centraal gelegen winkelcentrum De Binnenban trekt bezoekers uit de hele regio. In Hoogvliet is verder een jachthaven, een manege, een kinderboerderij en er kan volop gesport worden. Campus Hoogvliet in Meeuwenplaat is een unieke plek voor jongeren waar onderwijs, wonen en vrijetijdsbesteding bij elkaar komen. Villa Vonk in Oudeland combineert basisonderwijs met een wijkontmoetingscentrum.

\