Spring naar het artikel

In Rotterdam hebben veel inwoners een hond. Die willen zij prettig kunnen uitlaten. En anderen willen daar geen overlast van hebben. Daarom gelden in Rotterdam een opruim- en aanlijnplicht en zijn er uitlaat- en losloopzones.

Deze zijn aangewezen op basis van artikel 2.57 en 2.58 van de APV:

Agressieve honden

Rotterdam wil bewoners en bezoekers beter beschermen tegen gevaarlijke honden. Naar schatting worden per jaar 150.000 Nederlanders gebeten. Daarom neemt de gemeente maatregelen, waaronder een meldpunt voor overlast door gevaarlijke honden. Lees het Plan van Aanpak agressieve honden:

Meld gevaarlijke honden

Samen met u willen we voorkomen dat honden mensen of andere dieren verwonden. Meldt u het als een hond een gevaarlijke situatie (heeft) veroorzaakt. Bel 14 010 of maak een online melding. Kies categorie 'Dieren' en onderwerp 'Agressieve hond(en)'.

Opruimplicht

De opruimplicht voor hondenpoep betekent dat u de hondenpoep onmiddellijk moet opruimen als u de hond uitlaat. Houdt u zich niet aan de opruimplicht, dan  krijgt u een boete van 140 euro. Als u de hondenpoep vervolgens nog niet opruimt, laat de gemeente de poepzuiger komen en worden de opruimkosten van 115 euro verhaald op degene die de hond uitliet.

Er zijn twee uitzonderingen:

  1. De opruimplicht geldt niet voor eigenaren van geleidehonden en sociale hulphonden.
  2. In veel uitlaat- en losloopzones hoeft u de poep niet op te ruimen. Let op de borden die zones markeren of dat wel of niet is verplicht.

Uitlaat- en losloopzones

Het college van burgemeester en wethouders wijst de uitlaat- en losloopzones aan. Deze zones zijn herkenbaar aan speciale borden. De gemeente vernieuwt langzamerhand de borden, maar zowel de oude als de nieuwe borden zijn altijd van kracht.

Bekijkt u plattegronden van de uitlaat- en losloopzones in Rotterdam. De kaartjes kunt u per gebied downloaden. Er kunnen wijzigingen in de hondenuitlaatplaatsen zijn aangebracht die nog niet op de kaartjes zijn verwerkt.

Klachten over de ligging van een uitlaatzone of het niet schoon zijn, slecht onderhouden of te weinig afvalbakken kunt u indienen via het reactieformulier.

Let op als u met uw hond gaat wandelen tussen maart en augustus. Zorg dat u geen broedende vogels stoort. Lijn uw hond aan als dat nodig is. Ook als u in een losloopgebied bent!

Aanlijnplicht

In Rotterdam geldt een aanlijnplicht voor honden. Overal in de stad moeten honden aangelijnd zijn, behalve in losloopzones. Deze gebieden zijn met borden aangegeven. Voor het niet aanlijnen van honden geldt een boete van 95 euro voor de eigenaar of houder van de hond. Als honden aanwezig zijn in een gebied waar dat verboden is, zoals een speelplaats of een zandbak, wordt een boete van 140 euro opgelegd. Net als bij de opruimplicht controleren politie en stadswachten van de gemeente Rotterdam of degene die de hond uitlaat zich houdt aan de aanlijnplicht.

Opgevoede honden

Het is uw verantwoordelijkheid om uw hond goed op te voeden, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. U kunt hulp krijgen bij de opvoeding van uw hond bij een hondenschool. In en om Rotterdam zijn verschillende hondenscholen. U kunt ze vinden via internet.

Weet welke hond u aanschaft

Wilt u een hond aanschaffen? Wees u er dan van bewust dat elke hond een eigen karakter en behoefte heeft. Kies weloverwogen een ras dat past bij u. Alle informatie hierover kunt u vinden op de site van het LICG.

Hondenbelasting

In januari 2018 is de hondenbelasting vervallen. Tot die tijd was het afdragen van hondenbelasting verplicht.

Bezwaar tegen opruimkosten hondenpoep

Bent u het oneens met de opruimkosten voor hondenpoep, dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar tegen boete aanlijn- en/of opruimplicht

Wanneer u het niet eens bent met de boete voor de aanlijn- en/of opruimplicht dan kunt u verzet instellen bij de Officier van Justitie. U moet verzet indienen bij de Officier van Justitie binnen twee weken na ontvangst van de boete. Daarna is de boete definitief. Verzet instellen kan door een brief te sturen naar:

Parket CVOM
Postbus 8267
3503 RG Utrecht

Meer informatie

Als u last heeft van hondenpoep in uw buurt, dan kunt u online een melding maken. Kies categorie 'Vuil op straat' en onderwerp 'hondenpoep op straat' of 'honden-uitlaatzone'. U kunt ook bellen naar 14 010.