Honden
Gepubliceerd op: 04-04-2017
Geprint op: 14-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/honden/
Ga naar de hoofdinhoud

Voordat u besluit een hond te nemen, is het verstandig goed te informeren welke hond het beste bij u past. En of een hond het juiste huisdier is voor u. Een goede opvoeding is belangrijk en genoeg beweging ook.

In Rotterdam zijn daar verschillende soorten uitlaatzones voor. En een aantal regels, zoals de opruim- en aanlijnplicht.

Denkt u erover na om een hond aan te schaffen? Kiest u dan bewust, er komt heel wat kijken bij de verzorging van een hond. Wilt u een beeld krijgen van wat een hond voor een dier is en welke verzorging hij nodig heeft? Kijk dan op eenhondvoormij.nl.

Weest u ervan bewust dat elke hond een eigen karakter en behoefte heeft. Kies weloverwogen een ras dat past bij u. Alle informatie hierover kunt u vinden op de site van het LICG.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw hond goed op te voeden, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. U kunt hulp krijgen bij de opvoeding van uw hond bij een hondenschool. In en om Rotterdam zijn verschillende hondenscholen. Tips over een goede omgang met uw hond(en) leest in de hondenetiquette.

Het college van burgemeester en wethouders wijst de uitlaat- en losloopzones aan. Deze zones zijn gemarkeerd met borden. De gemeente vernieuwt langzamerhand de borden, maar zowel de oude als de nieuwe borden zijn altijd van kracht.

Bekijkt u plattegronden van de uitlaat- en losloopzones in Rotterdam. Klachten over de ligging van een uitlaatzone of het niet schoon zijn, slecht onderhouden of te weinig afvalbakken kunt u indienen via het reactieformulier.

Let op als u met uw hond gaat wandelen tussen maart en augustus. Zorg dat u geen broedende vogels stoort. Lijn uw hond aan als dat nodig is. Ook als u in een losloopgebied bent!

De opruimplicht betekent dat u de hondenpoep onmiddellijk moet opruimen als u de hond uitlaat. Houdt u zich niet aan de opruimplicht, dan krijgt u een boete van 140 euro.

Er zijn twee uitzonderingen:

  1. De opruimplicht geldt niet voor eigenaren van geleidehonden en sociale hulphonden
  2. In veel uitlaat- en losloopzones hoeft u de poep niet op te ruimen. Let op de borden die aangeven waar dat wel of niet verplicht is.

In Rotterdam geldt een aanlijnplicht voor honden. Overal in de stad moeten honden aangelijnd zijn, behalve in losloopzones. Deze gebieden zijn met borden aangegeven. Voor het niet aanlijnen van honden geldt een boete van 95 euro voor de eigenaar of houder van de hond. Als honden aanwezig zijn in een gebied waar dat verboden is, zoals een speelplaats of een zandbak, wordt een boete van 140 euro opgelegd. Net als bij de opruimplicht controleren politie en handhavers van de gemeente Rotterdam of degene die de hond uitlaat zich houdt aan de aanlijnplicht.

Wanneer u het niet eens bent met de boete voor de aanlijn- en/of opruimplicht dan kunt u verzet instellen bij de Officier van Justitie. U moet verzet indienen bij de Officier van Justitie binnen twee weken na ontvangst van de boete. Daarna is de boete definitief. Verzet instellen kan door een brief te sturen naar:

Parket CVOM
Postbus 8267
3503 RG Utrecht

Samen met u willen we voorkomen dat honden mensen of andere dieren verwonden. Meldt u het als een hond een gevaarlijke situatie (heeft) veroorzaakt. Bel 14 010 of maak een online melding.

Meer plannen om agressieve honden te weren, staan in het Plan van Aanpak agressieve honden.

In januari 2018 is de hondenbelasting vervallen. Tot die tijd was het afdragen van hondenbelasting verplicht.

Wilt u een hond melden met gecoupeerde oren of staart? Bel dan 14 010. Wij noteren de melding en geven het door aan de politie.
De politie gaat de meldingen onderzoeken: heeft de eigenaar schuld aan het couperen? Het couperen van honden is ernstige dierenmishandeling.
Honden die gecoupeerde oren en staart hebben en in beslag worden genomen of in het asiel worden achtergelaten, krijgen een tweede leven. In het hondenpaspoort staat dan vermeld dat ze gecoupeerd zijn. Er lopen dus ook gecoupeerde honden op straat, waarvan de eigenaar geen blaam treft.

Sinds 1 juli 2018 is het verboden om een hond een prikband te laten dragen. Volgens de Wet dieren is dit een vorm van dierenmishandeling. Prikbanden zijn halsbanden met daaraan scherpe punten, meestal van metaal of plastic, bedoeld om de hond een pijnprikkel te geven.

Wilt u een hond melden die een prikband draagt? Bel de gemeente, telefoon 14 010. Wij geven het door aan de politie, die de melding gaat onderzoeken.

Meer informatie

Als u last heeft van hondenpoep in uw buurt, dan kunt u online een melding maken. Kies categorie 'Vuil op straat' en onderwerp 'hondenpoep op straat' of 'honden-uitlaatzone'. U kunt ook bellen naar 14 010.