Hofbogenpark
Gepubliceerd op: 24-12-2019
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hofbogenpark/
Ga naar de hoofdinhoud

Het dak van voormalig spoorviaduct de Hofbogen is met een lengte van twee kilometer het langste dak van Nederland. Op dit dak komt een groen stadspark. Ook de straten langs de Hofbogen gaan we vergroenen.

Het Hofbogenpark nodigt buurtbewoners en bezoekers uit om elkaar te ontmoeten en actief te bewegen in een groene omgeving. Dit is erg welkom in dit deel van de stad, waar nu nog weinig groen is. Door te vergroenen kunnen er ook meer diersoorten leven en het zorgt voor welkome verkoeling tijdens warme dagen. Daarnaast is de ambitie dat een slim, circulair watersysteem gaat bijdragen aan de aanpassing van de stad aan het veranderende klimaat.

In iedere wijk komen er opgangen naar het dakpark. Samen met een beter gebruik van de bedrijfsruimten vormen de Hofbogen hierdoor straks een verbindende schakel in de wijk en niet langer een barrière. Een toekomstige brug over rijksweg A20 verbindt Rotterdam Noord en het Sint Franciscus Gasthuis en Schiebroek met elkaar.

Praat u mee over het Hofbogenpark in uw buurt?

Het afgelopen jaar stond in het teken van het schetsontwerp van het Hofbogenpark. Dit jaar worden de ideeën verder uitgewerkt tot een zogenoemd voorlopig ontwerp. Samen met bewoners en ondernemers. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en aan te geven wat u belangrijk vindt.

In de periode 25 mei tot 8 juni 2021 organiseerden de gemeente en Dudok Groep vier digitale buurtsessies via MS Teams. Tijdens deze bijeenkomsten gingen we met de buurt over een specifiek deel van het Hofbogenpark in gesprek. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere de (locatie van de) beoogde opgangen en de buurtperrons.

Concept schetsontwerp

Op 8 december 2020 is aan de omwonenden van de Hofbogen het concept schetsontwerp van het Hofbogenpark gepresenteerd. U kunt deze presentatie hier terugkijken. Op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Rotterdam kunt u het concept schetsontwerp ook in pdf-vorm bekijken.

Samenwerking

Het realiseren van het Hofbogenpark is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de eigenaar van de Hofbogen, Dudok Groep. Voor het maken van het ontwerp is opdracht gegeven aan bureau De Urbanisten.

Bij het ontwerpproces zijn bewoners, verenigd in de Bewonersadviesgroep (BAG) Hofbogen, betrokken. In 2019 heeft de BAG een advies opgesteld en aangeboden aan de gemeente en Dudok Groep. Daarin staat beschreven wat omwonenden van de Hofbogen belangrijk vinden en wat zij graag op het dak zouden willen. De BAG is vervolgens deel gaan nemen aan werksessies voor het ontwerp. Als u ook wilt deelnemen aan deze werksessies kunt u een mail sturen naar wijkmanager Okach Bouchtaoui, o.bouchtaoui@rotterdam.nl.

Planning op hoofdlijnen

  • schetsontwerp: tweede kwartaal 2021
  • voorlopig ontwerp: vierde kwartaal 2021
  • definitief ontwerp: tweede kwartaal 2022
  • start uitvoering: vierde kwartaal 2022.

Meer informatie

Het Hofbogenpark is een van de zeven stadsprojecten dat onderdeel uitmaakt van het herstel- en investeringsprogramma Rotterdam. Sterker Door.