Hofbogenpark
Gepubliceerd op: 24-12-2019
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hofbogenpark/
Spring naar het artikel

Het dak van voormalig spoorviaduct de Hofbogen doorkruist verschillende stadswijken en is met een lengte van twee kilometer het langste dak van Nederland. Op dit dak komt een groen stadspark.

Het Hofbogenpark wordt een nieuw icoon voor de stad. Het gaat de verschillende wijken met elkaar verbinden. En een slim en circulair watersysteem gaat bijdragen aan een oplossing voor klimaatsverandering. Ook de omliggende straten en pleinen worden onderdeel van een brede groene strook met verblijfsplekken en ruimte voor sport en spel.

Samenwerking

Het realiseren van het Hofbogenpark is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de eigenaar van de Hofbogen, Dudok Groep. Voor het maken van het ontwerp is opdracht gegeven aan bureau De Urbanisten.

Bij het ontwerpproces zijn bewoners, verenigd in de Bewonersadviesgroep (BAG) Hofbogen, betrokken. In 2019 heeft de BAG een advies opgesteld en aangeboden aan de gemeente en Dudok Groep. Daarin staat beschreven wat omwonenden van de Hofbogen belangrijk vinden en wat zij graag op het dak zouden willen. De BAG is vervolgens deel gaan nemen aan werksessies voor het ontwerp. Momenteel wordt er gewerkt aan een zogenaamd schetsontwerp. Dit is een ontwerp op hoofdlijnen. Na het schetsontwerp wordt een voorlopig ontwerp gemaakt en tot slot een definitief ontwerp.

Wilt u ook meedenken?

Wilt u ook meedenken over het Hofbogenpark? Meldt u dan aan bij wijkmanager Okach Bouchtaoui, o.bouchtaoui@rotterdam.nl. Heeft u geen belangstelling om deel te nemen aan de werksessies maar wilt u wel via e-mail op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u dit ook doorgeven via het bovengenoemde e-mailadres.

Wilt u informatie over de ontwikkeling van de Hofbogen? Of heeft u ideeën of wensen voor de inrichting van het dak? Brengt u dan een bezoek aan Atelier Hofbogen.

Atelier Hofbogen

Aan Vijverhofstraat 88 is het Atelier Hofbogen gevestigd. Het atelier is dé plek waar u langs kunt komen voor informatie over de ontwikkeling van de Hofbogen. In het atelier hangt een plattegrond van de Hofbogen waarop u met stickers en teksten uw ideeën en wensen achter kunt laten. Dat kan een idee voor de inrichting van het dak zijn, maar bijvoorbeeld ook een wens voor de bogen zelf of voor de stoep of straat langs de bogen. Ook kunnen in het atelier eventuele zorgen gedeeld worden. De input die wordt opgehaald in het atelier wordt meegenomen in het schetsontwerp.

Openingstijden Atelier Hofbogen:

  • woensdag van 9 tot 13 uur
  • donderdag van 13 tot 17 uur

Let op: Vanwege coronamaatregelen is het atelier gesloten.

Informatiebijeenkomst

Tijdens een informatiebijeenkomst wordt het schetsontwerp van het Hofbogenpark aan omwonenden gepresenteerd en is er gelegenheid om te reageren en input te geven. Deze bijeenkomst vindt plaats in het najaar van 2020, voor de vaststelling van het schetsontwerp.. Zodra de datum van de informatiebijeenkomst bekend is wordt die op deze pagina gepubliceerd en ontvangen omwonenden een uitnodiging.

Planning op hoofdlijnen

  • schetsontwerp: najaar 2020
  • voorlopig ontwerp: voorjaar 2021
  • definitief ontwerp: begin 2021
  • start uitvoering: eind 2021.

Meer informatie

Het Hofbogenpark is een van de zeven stadsprojecten dat onderdeel uitmaakt van het herstel- en investeringsprogramma Rotterdam. Sterker Door.

\