Hofbogenpark
Gepubliceerd op: 24-12-2019
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hofbogenpark/
Ga naar de hoofdinhoud

Het dak van voormalig spoorviaduct de Hofbogen is met een lengte van twee kilometer het langste dak van Nederland. Op dit dak komt een groen stadspark. Ook de straten langs de Hofbogen worden vergroend.

Het Hofbogenpark gaat buurtbewoners en bezoekers uitnodigen om elkaar te ontmoeten en actief te bewegen in een groene omgeving. Dit is erg welkom in dit deel van de stad, waar nu nog weinig groen is. Door te vergroenen kunnen er ook meer diersoorten leven en vergroening zorgt voor verkoeling tijdens warme dagen. Daarnaast is de ambitie dat een slim, circulair watersysteem gaat bijdragen aan de aanpassing van de stad aan het veranderende klimaat.

De Hofbogen loopt door vier wijken. In iedere wijk komen er opgangen naar het dakpark. Samen met een beter gebruik van de bedrijfsruimten vormt de Hofbogen hierdoor straks een verbindende schakel tussen de wijken en niet langer een barrière. In de toekomst komt er een brug over rijksweg A20 die Rotterdam Noord en het Sint Franciscus Gasthuis en Schiebroek met elkaar verbindt.

Praat u mee over het Hofbogenpark in uw buurt?

De gemeente en Dudok Groep organiseren in de periode mei - oktober verschillende (digitale) buurtsessies. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met de buurt over een specifiek deel van het Hofbogenpark in gesprek. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de (locatie van de) beoogde opgangen en de buurtperrons. Begin november presenteren we het voorlopig ontwerp voor het hele Hofbogenpark (datum nog onbekend).

Programma van eisen en schetsontwerp

De eisen waaraan het Hofbogenpark straks moet voldoen zijn opgenomen in een zogenoemd Programma van Eisen (PvE). Dit document is in juli 2021 vastgesteld door het college van B en W. Op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Rotterdam kunt u het PvE bekijken. Via dit systeem kunt u ook het schetsontwerp bekijken.

Samenwerking

Het realiseren van het Hofbogenpark is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de eigenaar van de Hofbogen, Dudok Groep. Voor het maken van het ontwerp is opdracht gegeven aan bureau De Urbanisten.

Bij het ontwerpproces zijn bewoners, verenigd in de Bewonersadviesgroep (BAG) Hofbogen, betrokken. In 2019 heeft de BAG een advies opgesteld en aangeboden aan de gemeente en Dudok Groep. Daarin staat beschreven wat omwonenden van de Hofbogen belangrijk vinden en wat zij graag op het dak zouden willen. De BAG is vervolgens deel gaan nemen aan werksessies voor het ontwerp. Als u ook wilt deelnemen aan deze werksessies kunt u een mail sturen naar wijkmanager Okach Bouchtaoui, o.bouchtaoui@rotterdam.nl.

Planning op hoofdlijnen

  • schetsontwerp: tweede kwartaal 2021
  • voorlopig ontwerp: vierde kwartaal 2021
  • definitief ontwerp: tweede kwartaal 2022
  • start uitvoering: vierde kwartaal 2022.

Meer informatie

Het Hofbogenpark is een van de zeven stadsprojecten dat onderdeel uitmaakt van het herstel- en investeringsprogramma Rotterdam. Sterker Door.