Renovatie Het Park
Gepubliceerd op: 04-02-2021
Geprint op: 25-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/het-park/
Ga naar de hoofdinhoud

Sinds 2019 werkt de gemeente samen met de Stichting Droom en Daad aan herstel van het Park op basis van de oorspronkelijke ontwerpen van de Zochers, met oog voor 21ste-eeuws gebruik.

Het Park werd in 2011 een Rijksmonument en vanaf dat moment zijn er onderdelen van het Park gerenoveerd.

Doorstart renovatie

De renovatie van het Park is begonnen in 2012 naar aanleiding van de status van Rijksmonument. Tot 2016 zijn onder meer de bruggen en waterpartijen opgeknapt, de evenementenvelden versterkt, paden vernieuwd, speelplek de Verloren Parel is gerealiseerd en het Koetshuis werd gerestaureerd. Recent zijn er weer middelen beschikbaar gekomen. De renovatie van Het Park staat daardoor weer midden in de belangstelling. Daarbij heeft Stichting Droom en Daad in 2018 het initiatief genomen om mee te denken over de renovatie van het Park en het voornemen geuit om te investeren.Het doel is om het park binnen enkele jaren in ere te herstellen.

Gezamenlijk renovatieplan

Vervolgens is een gezamenlijk plan gemaakt met als doel het Park op te knappen tot ‘het mooiste park van Nederland’. Dit resulteerde dan ook in het ondertekenen van een intentieverklaring tussen Stichting Droom en Daad en de gemeente op 1 oktober 2019. Op die datum is ook een doorstart gemaakt van de renovatie, nieuwe stijl: ‘Verder met Zocher’, een renovatie gebaseerd op de kennis die we hebben, maar met meer aandacht voor details. De werkzaamheden in het park worden gefaseerd uitgevoerd.

Een integraal (bouw)team, met collega’s van Stadsbeheer en Stadsontwikkeling, werkt momenteel samen met Stichting Droom en Daad. Hierin zijn zij verantwoordelijk voor het ontwerp en het toekomstige beheer van het Park. Een aantal uitgangspunten staan daarbij scherp op het netvlies:

  • Het Park is bedoeld voor alle Rotterdammers en bezoekers van de stad.
  • Het Park wordt excellent, van hoge kwaliteit maar met een lage drempel. Daaronder verstaan we een hoog niveau van inrichting en onderhoud en toegankelijk voor alle Rotterdammers.
  • Renovatie en revitalisatie op basis van ontwerpen van de Zochers met oog voor 21ste eeuw gebruik, met meer ruimte voor wandelaars en fietsers, het weren van auto’s en meer fietsenstallingsplekken.
  • Bestemmings- en logistiek verkeer zal zo beperkt als mogelijk worden toegelaten.

Parkmanagement

Een belangrijk aspect in de renovatie van het Park is het zogenaamde parkmanagement. Dit wordt opgezet om zowel gastheerschap en coördinatie als onderhoud, programmering en communicatie en financiën te laten voldoen aan de hogere ambities. Dit wordt momenteel samen met Droom en Daad verder uitgewerkt.

Tijdspad renovatie

Het parkherstel wordt voortvarend opgepakt waarbij het de ambitie is om binnen in 2022 de renovatie af te ronden. Het is de gezamenlijke ambitie om voor de uitvoering van het parkmanagement een langjarige samenwerking aan te gaan

Stand van zaken werkzaamheden 2019-2020

Inmiddels zijn in verschillende deelgebieden in het Park werkzaamheden verricht. Het gebied rondom Chalet Suisse (Hkiki) en bovenop de Vopakgarage heeft nieuwe halfverharde paden gekregen en nieuwe beplanting. In het gebied voor restaurant Parkheuvel zijn ook nieuwe paden gekomen en wordt het bosachtige karakter hersteld. Op dit moment wordt gewerkt op het zogenaamde ‘schiereiland’ - het gebied dat in het zicht  ligt van the Harbourclub. Op dit moment werken we op basis van het Masterplan dat we destijds aan de wijk presenteerden. Maar natuurlijk zijn er nieuwe inzichten.

Programma van eisen wordt geactualiseerd

Zo willen we bijvoorbeeld het oude TBC-huis niet slopen, maar restaureren en voorzien van een nieuwe functie. Daarom hebben we besloten om het programma van eisen te actualiseren. En voor de gebieden waar het meeste verandert, aangepaste inrichtingsplannen uit te zenden. Graag vertellen we u meer over het aangepaste programma van eisen en de nieuwe werkwijze.

Bijeenkomsten

  • Donderdag 18 februari was er een digitale informatiebijeenkomst om aangepast programma van eisen en nieuwe werkwijze te bespreken. De vragen en bijbehorende antwoorden kunt u hieronder vinden bij Documenten informatiebijeenkomst 18 februari.
  • Vervolgbijeenkomst over voorlopig ontwerp in de loop van 2021.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over de renovatie van Het Park? Stuur dan een e-mail naar de projectgroep via l.vankruijl@rotterdam.nl.

Binnenkort komt ook de projectwebsite online op www.hetparkinrotterdam.nl Hier kunt u zich nu alleen nog maar inschrijven voor de seizoensnieuwsbrief.