Hemelwater afkoppelen
Gepubliceerd op: 21-02-2022
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hemelwater-afkoppelen/
Ga naar de hoofdinhoud

Het klimaat verandert, extreem weer komt steeds vaker voor. Er valt meer neerslag in korte tijd. Rotterdam kan al dat water niet alleen opvangen in de openbare ruimte. We hebben de hulp van u, Rotterdammers, nodig.

Koppel uw regenpijp af en vang neerslag op uw eigen terrein op.

Ons stedelijk watersysteem (riolering, gemalen, enzovoort) kan grote hoeveelheden neerslag tegelijk verwerken. Maar er zijn grenzen aan wat we met buizen en gemalen kunnen afvoeren. Wat wij als gemeente daartegen doen, is schone en vervuilde afvalwaterstromen zoveel mogelijk scheiden, om het riool minder te belasten. Bij rioolwerkzaamheden leggen we in de straten verschillende buizen aan voor schoon regenwater en grondwater en voor vervuild huishoudelijk afvalwater. Het regenwater infiltreren we in de ondergrond of voeren we rechtstreeks af naar de singels.

Het scheiden van afvalwater is niet genoeg om wateroverlast te voorkomen in de toekomst. U als Rotterdammer kunt helpen om de stad voor te bereiden op het extremere weer.

Wat is afkoppelen?

Veel panden in Rotterdam zijn met hun hemelwaterafvoer gekoppeld aan de gemeentelijke riolering. Dit betekent dat het regenwater dat opgevangen wordt op uw dak, via de regenpijp naar het vuilwaterriool in uw straat loopt.

Afkoppelen is het beëindigen van de afvoer van hemelwater naar het gemeentelijke vuilwaterriool. Dit hemelwater kunt u in de bodem laten infiltreren of gebruiken, bijvoorbeeld om op warme dagen uw planten water te geven. Een alternatief is het af te voeren naar een hemelwatervoorziening, zoals een waterplein of wadi, in de openbare ruimte of naar het oppervlaktewater. We vragen u om uw hemelwaterafvoer af te koppelen.

Hemelwater is de verzamelnaam voor alle vormen van neerslag zoals regen, sneeuw of hagel.

Het afkoppelen van hemelwater op eigen terrein is een manier om de stad voor te bereiden op een extremer klimaat. Afkoppelen van hemelwater biedt verschillende voordelen.

Voordelen afkoppelen

Het afkoppelen heeft een aantal voordelen voor de stad en voor u:

 • De riolen in de stad kunnen een bepaalde hoeveelheid water afvoeren naar de zuiveringsinstallaties. Door de hevige neerslag kan een riool vollopen. Het gevolg is dat putten overlopen, straten volstaan met plassen water en dat we moeten overstorten op nabijgelegen sloten. Dit zorgt voor stankoverlast in de omgeving. Door op uw eigen terrein het water op te vangen, worden zuiveringsinstallaties en rioleringen minder belast. Door af te koppelen kan het water ook op uw eigen terrein worden verwerkt. Zo loopt het water geleidelijk naar het riool en ontstaat er minder wateroverlast op straat.
 • Voor panden met houten palen (fundering) is de stand van het grondwater erg belangrijk. Deze mogen niet droog komen te staan, want dan gaan ze rotten. Door uw hemelwater af te koppelen en te verwerken op uw eigen terrein, zorgt u ervoor dat de grondwaterstand hoger blijft.
 • Hemelwater is relatief schoon water dat momenteel direct naar de zuiveringsinstallatie gaat. Dit brengt veel kosten met zich mee, terwijl het hemelwater eigenlijk niet gezuiverd hoeft te worden. Het kan direct hergebruikt worden. Bijvoorbeeld voor het wateren van uw binnen- en buitenplanten, het behoud van grondwater en onder voorwaarden zelfs voor wc-spoeling.
 • Door het water via een beplante greppel af te voeren of in een vijver te bergen ontstaan er natte en droge delen in de tuin. Dit zorgt ervoor dat er voor meer planten- en diersoorten een ideale leefomgeving wordt gecreëerd, wat de soortenrijkheid ten goede komt.

Hoe kunt u afkoppelen?

U kunt op twee verschillende manieren uw hemelwaterafvoer of regenpijp afkoppelen van het vuilwaterriool:

 1. U zaagt uw regenpijp af en verwerkt het hemelwater zoveel mogelijk in uw tuin. Voor het verwerken in uw eigen tuin bieden we een subsidieregeling aan.
 2. Of u sluit de hemelwaterafvoer aan op het gemeentelijke hemelwaterriool.

Bij het afkoppelen van de regenpijp is het belangrijk dat u het regenwater van uw pand wegleidt. Zo voorkomt u vochtproblemen. Het regenwater kunt u opvangen op een manier die bij de beschikbare ruimte en de grondsoort van uw tuin past.

Het afkoppelen van de regenpijp kan gecombineerd worden met maatregelen zoals:

 • het plaatsen van een regenton. Let wel op dat de regenton nooit al het water kan verwerken. Er moet een overstort naar een andere voorziening zijn om het overtollige water af te voeren.
 • een regenwatervijver. Ook de regenwatervijver moet een overstort hebben op een sloot of een infiltratievoorziening, om het water van een extreme bui te kunnen verwerken.
 • een buffer- en infiltratievoorziening, zoals een greppel of een wadi.
 • een ondergrondse infiltratie met infiltratiekratten of een infiltratiebuis.
 • aansluiting op een sloot.
 • het gebruiken van regenwater voor wc-spoeling of het begieten van planten.

Als de gevel van uw pand direct aan het openbare gebied grenst, verzorgt de aannemer van de gemeente de aansluitingen.

Als uw pand een voortuin heeft, moet u er zelf voor zorgen dat de waterstromen op het juiste aansluitpunt worden aangesloten. Het vervangen van de rioolaansluiting en het afkoppelen op eigen terrein kunt u zelf doen of door een bedrijf laten doen. U moet zelf de opdracht geven aan het bedrijf en u bent ook zelf verantwoordelijk voor de kosten.

Hemelwaterverordening 2021

De stad voorbereiden op een extremer klimaat, kunnen we alleen doen samen met u. We hebben een Hemelwaterverordening ingesteld die bestaande panden verplicht het hemelwater af te koppelen.

Er geldt vrijstelling voor het afkoppelen, in de volgende situaties:

 • De regenpijp is niet zichtbaar aan de buitenkant van het gebouw. Dit komt vooral voor bij oudere bebouwing (doorgaans voor 1990), waarbij het vuile afvalwater en de hemelwaterafvoer in het pand aan elkaar zijn gekoppeld.
 • De regenpijp is zichtbaar aan de buitenkant van het gebouw maar de afstand van eigen terrein tot openbaar terrein is langer dan 4 meter.
 • Het is aantoonbaar dat de te maken kosten voor het afkoppelen van de bestaande woning hoger uitvallen dan 500 euro.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u daarvoor contact opnemen via het Waterloket.