De Hazelaar
Gepubliceerd op: 31-07-2018
Geprint op: 26-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hazelaarweg/
Ga naar de hoofdinhoud

Aan de Hazelaarweg in Hillegersberg-Schiebroek bouwt gemeente Rotterdam aan een nieuw onderwijs- en revalidatiecentrum.

Rijndam Revalidatie en Mytylschool De Brug zijn hard toe aan nieuwbouw, omdat hun oude gebouw aan de Ringdijk sterk verouderd en versleten is. De gemeente werkt op dit moment hard aan het plan voor de nieuwbouw aan de Hazelaarweg. Het maken van een goed en efficiënt plan is een lastige opgave. Onder andere omdat de te bebouwen grond niet erg ruim is.

Eén locatie

Het centrum biedt onderdak aan Mytylschool De Brug, de Tyltylschool en Rijndam Revalidatie. Als de instellingen straks op één locatie zitten, kunnen zij vaker en beter samenwerken. Het nieuwe centrum heeft een totaal oppervlak van 13.000 vierkante meter. In het plan zijn ook gymzalen en een zwembad opgenomen. De drie instellingen die straks het gebouw betrekken, kunnen in het nieuwe gebouw hun krachten bundelen en gebruik maken van de specifieke voorzieningen voor de leerlingen. Deze groep bestaat uit kinderen en jongvolwassenen van 0 tot 18 jaar, die aan de Hazelaarweg onderwijs kunnen volgen of revalideren.

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van Mytylschool de Brug krijgt onderdak in het nieuwe schoolgebouw aan de Argonautenweg.

Voorbereidingen

De gemeente Rotterdam en de gebruikers zijn met de architect en het projectteam al geruime tijd bezig met de voorbereidingen. Er ligt nu een definitief ontwerp. Het bouwterrein wordt gereed gemaakt. Daarnaast is de aannemer bekend die de bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren: BAM Bouw & Techniek.

Start van de bouw

Nu alle voorbereidingen op het bouwterrein gestart zijn is de verwachting dat de eerste paal in oktober 2021 de grond in gaat. De bouw van de school gaat ongeveer anderhalf jaar duren. Na de zomer van 2023, bij de start van het nieuwe schooljaar wordt het gebouw dan in gebruik genomen.

Logistiek en omgeving

De bouwkeet komt aan de kant van de Abeelweg te staan. Het vrachtverkeer zal via de Abeelweg en de Hazelaarweg het bouwterrein op rijden. Vervolgens verlaat het vrachtverkeer het bouwterrein weer via de Berberisweg en Kastanjesingel (rondom de vijver) om vervolgens via de Abeelweg de wijk te verlaten.

Met de komst van de scholen wordt een toename in de verkeersstromen verwacht, met name door de taxibusjes die de leerlingen van en naar school brengen. De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek heeft voor de ontsluiting van het toekomstige ORC-Hazelaar een ongevraagd advies ingediend bij het college van B&W van de gemeente Rotterdam. Dit advies omvat het voorstel om de taxibusjes van en naar de ontwikkellocatie via de Hazelaarweg te laten rijden, waarmee deze de wijk niet belasten.

De gemeente Rotterdam ziet kansen in het voorstel van de gebiedscommissie. Maar in de bestaande situatie is alleen sprake van een fietspad en voetpad. Een flinke aanpassing aan de openbare ruimte moet plaatsvinden om het voorstel op een veilige manier uit te voeren.

Om deze reden is er aan het begin van dit jaar een onderzoek ingesteld door de gemeente Rotterdam naar de haalbaarheid van dit voorstel. Dit onderzoek, waarbij meerdere varianten zijn ontworpen, loopt nog. Er is aandacht voor een veilige verkeerssituatie waarbij de taxibusjes gescheiden worden van de fietsers en voetgangers én het voorkomen dat deze route als sluipverkeer door het overige verkeer gebruikt gaat/kan worden. Ook wordt rekening gehouden met behoud van het groene karakter van het Schiebroeksepark.

Naar verwachting is er aan het einde van het jaar meer duidelijk over de (financiële) haalbaarheid van de ontsluiting van de Hazelaarweg voor taxibusjes.

Meer informatie

De gemeente Rotterdam spant zich voortdurend in om de onderwijshuisvesting waar nodig te verbeteren. Meer informatie over deze huisvestingsopgave is te vinden op onderwijs010.nl/onderwijshuisvesting.

Heeft u vragen over deze locatie? Stuur dan een e-mail naar ORCdeHazelaar@rotterdam.nl.