De Hazelaar
Gepubliceerd op: 31-07-2018
Geprint op: 22-02-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hazelaarweg/
Spring naar het artikel

Aan de Hazelaarweg in Hillegersberg-Schiebroek bouwt gemeente Rotterdam aan een nieuw onderwijs- en revalidatiecentrum.

Rijndam Revalidatie en Mytylschool De Brug zijn hard toe aan nieuwbouw, omdat hun oude gebouw aan de Ringdijk sterk verouderd en versleten is. De gemeente werkt op dit moment hard aan het plan voor de nieuwbouw aan de Hazelaarweg. Het maken van een goed en efficiënt plan is een lastige opgave. Onder andere omdat de te bebouwen grond niet erg ruim is.

Eén locatie

Het centrum biedt onderdak aan Mytylschool De Brug, de Tyltylschool en Rijndam Revalidatie. Als de instellingen straks op één locatie zitten, kunnen zij vaker en beter samenwerken. Het nieuwe centrum heeft een totaal oppervlak van 13.000 vierkante meter. In het plan zijn ook gymzalen en een zwembad opgenomen. De drie instellingen die straks het gebouw betrekken, kunnen in het nieuwe gebouw hun krachten bundelen en gebruik maken van de specifiek voorzieningen voor de leerlingen. Deze groep bestaat uit kinderen en jongvolwassenen van 0 tot 18 jaar, die aan de Hazelaarweg onderwijs kunnen volgen of revalideren.

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van Mytylschool de Brug krijgt onderdak in het nieuwe schoolgebouw aan de Argonautenweg.

Huidige status

Op dit moment wordt het oude schoolgebouw gesloopt om plaats te maken voor de uiteindelijke nieuwbouw. De sloopwerkzaamheden lopen volgens planning en zullen naar verwachting eind maart 2019 voltooid zijn. Tegelijk wordt door een team van architect en adviseurs gewerkt aan het voorontwerp van de nieuwbouw. Dit gebeurt in samenwerking met de toekomstige gebruikers.

De gemeente wil aan de hand van het voorontwerp de omwonenden rondom de locatie nader informeren over de nieuwbouw plannen. Hiervoor organiseert de gemeente begin 2019 – eerste kwartaal - een inloopbijeenkomst, waarvoor omwonenden via een brief uitgenodigd zullen worden.

Heeft u specifieke vragen of meldingen over de huidige sloopwerkzaamheden? Dan kunt u hiervoor direct contact opnemen met dhr. F. Naaktgeboren: 06 - 550 678 39. Als hij niet bereikbaar is kunt u ook contact opnemen met de heer J.P. de Zeeuw, 06 - 113 546 43. Voor vragen over de sloop of andere onderwerpen over het project kunt u ook een e-mail sturen.

Documenten

Meer informatie

De gemeente Rotterdam spant zich voortdurend in om de onderwijshuisvesting waar nodig te verbeteren. Meer informatie over deze huisvestingsopgave is te vinden op onderwijs010.nl/onderwijshuisvesting.

Heeft u vragen over deze locatie? Stuur dan een e-mail naar ORCdeHazelaar@rotterdam.nl.

\