Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/grp/
Ga naar de hoofdinhoud

Het rioleringsbeleid van de gemeente ligt vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In het wettelijk verplichte rioleringsplan laat Rotterdam zien welke aanpassingen in het stedelijk watersysteem voor de toekomst nodig.

Het plan beschrijft ook wat dit betekent voor de rioolheffing in de periode 2016-2020 en daarna. Rotterdam pakt water in de stad voortvarend aan. Er wordt gezorgd voor een doelmatige afvoer en verwerking van afvalwater, hemelwater en grondwater. De bodem, het oppervlaktewater en grondwater zijn beschermd tegen vervuiling van de riolering. Zo blijft Rotterdam een gezonde en aantrekkelijke stad met schoon water waar het prettig en veilig wonen en werken is.

Speerpunten

Om dit bereiken vervangt Rotterdam waar nodig gemalen, persleidingen en 200 kilometer riolering in vijf jaar. Daarnaast pakken we problemen als gevolg van te hoge of te lage grondwaterstanden aan en werken wij binnen de afvalwaterketen samen met de waterschappen. Ook wordt er ingezet op de doorontwikkeling van assetmanagement (risicogestuurd beheer) en werkt en communiceert Rotterdam gebiedsgericht.

Robuust watersysteem

Het in stand houden van een sterk en stevig watersysteem doet Rotterdam niet alleen, maar samen met haar bewoners. Zij zijn onmisbaar bij de verwerking van het hemelwater in Rotterdam. De komende planperiode wordt daarom geïnvesteerd in het actief betrekken van Rotterdammers. Wij willen onze bewoners laten zien welke bijdrage zij kunnen leveren aan de wateropgaven van de stad. Zo gaat de economische bedrijvigheid in de stad tijdens en na hevige neerslag gewoon door en houden Rotterdammers droge voeten.

Vervanging oude riolering

Om ook in de toekomst een goed functionerend rioolstelsel te houden, vervangen we jaarlijks 40 kilometer riolering. In 2000 was dit nog 14 kilometer per jaar. Deze tempoverhoging was hard nodig. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is veel riolering aangelegd, die nu aan het eind van de levensduur raakt.

De grootste uitdaging bij rioolvervanging is het zoveel mogelijk beperken van de overlast voor de bewoners van Rotterdam. Dit doet de gemeente door waar mogelijk aan te sluiten bij al geplande werkzaamheden, zoals de aanleg van een nieuw wegdek. Op die manier hoeven wij de straten niet twee keer open te breken.