Opknapbeurt Groene Gordel Hoogvliet
Gepubliceerd op: 28-08-2019
Geprint op: 21-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/groene-gordel/
Ga naar de hoofdinhoud

Hoogvliet wordt omgeven door een 10 kilometer lange recreatieve route. Deze Groene Gordel knappen we in 2020 op. Zodat u er nog fijner kunt wandelen, fietsen en genieten van de natuur.

We verbeteren de gehele Groene Gordel. Ook de verbindingen tussen de onderdelen onderling en de omliggende wijken. Een aantal delen pakken we wat grondiger aan. Veel van de verbeteringen doen we in de tweede helft van 2020. Een paar deelprojecten deden we eerder en zijn al klaar.

Wat is al klaar?

Langs de Maas precies boven de metrotunnel, ligt een stukje groen dat menig Hoogvlieter kent en gebruikt: De Geluksplek. Een van de onderdelen die we grondiger aanpakten. Vanuit een bewonersinitiatief legden we er een fitnesspark aan. Met toestellen geschikt voor jongeren, senioren en mensen met een lichamelijke beperking. En een gedeelte voor bootcamps met conditie- en krachtoefeningen. Maar ook een ruimte waar kinderen kunnen schommelen. En waar je op een bankje kunt genieten van schepen op de Oude Maas. Het fitnesspark is goed bereikbaar voor mensen met een rollator, rolstoel of scootmobiel. Door de al eerder aangelegde hellingbaan.

De natuurspeelplek kampte zichtbaar met achterstallig onderhoud. Daarom knapten we het hele gebied op. Met stapstenen, vers gelegde wandelpaden, een extra bruggetje en een verbeterde entree. De natuurspeeltuin is nu meer onderdeel van Park de Heerlijkheid. Ook snoeiden we het groen en dunden we de bomen. Zo kunnen kinderen er veiliger spelen. En krijgt het groen meer kans om goed te groeien.

Een deel van de verbeteringen in het Oudelandsepark deden we al eerder. Zo snoeiden we begin 2020 snoeiden al het groen en dunden we de bomen in dit park. En vlak voor de zomervakantie vervingen we de bruggen (zie foto’s). Ook maakten we een verbinding tussen de twee delen van het Oudelandse Park. De andere verbeteringen (zie hieronder) doen we in het najaar.

Wat doen we nog?

Het Arboretum heeft last van in het verleden aangebrachte slechte grond. Deze grond graven we grotendeels af en vervangen we door verse en goede grond. Er komen nieuwe bomen en een deel van het Arboretum wordt een kruiden- en siergrasveld. De huidige kleur van de entree passen we aan en er komen nieuwe paden. Langs de paden plaatsen we banken. We verwijderen de dichte beplanting langs de Venkelweg en er komt een voetpad. Zo ontstaat een meer open groen gebied, dat meer gevoel van veiligheid geeft.

De verbeteringen in het Oudelandsepark zorgen dat u makkelijker en fijner kunt rondwandelen. We zorgen voor een betere aansluiting met de omliggende woonwijken. En tussen de verschillende gebieden van het park zelf. Door nieuwe bomen, struiken en planten oogt het park groener en natuurlijker. Met zogenoemde verwilderingsbollen en stinzenplanten zorgen we voor jaarlijks terugkerende kleurige bloemen. Vanaf het vroege voorjaar. Dat is goed voor de bijen en insecten en zo vergroten we de biodiversiteit van het park. De waterpartijen krijgen een natuurvriendelijke oever en er komt een hondenstrand. Het verharde pad naar de elektriciteitscentrale vervangen we door gras. Zo krijgt dit pad een natuurlijker uitstraling. En er komt een nieuw struinpad aan de kant van de rijksweg. Op de nieuwe banken die we in het park plaatsen, kunt u even uitrusten en genieten van de natuur om u heen.