Groen Rozenburg
Gepubliceerd op: 20-04-2017
Geprint op: 23-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/groen-rozenburg/
Ga naar de hoofdinhoud

Rozenburg, de zuidoever van de toekomstige Blankenburgtunnel. Het landschap in dit gebied is de afgelopen decennia flink veranderd.

Voormalige zeekleipolders zijn omgevormd tot havengebied: opgespoten met zand tot boven de waterkerende hoogte en uitgegraven voor havenbekkens en kanalen. Het eens bestaande Blankenburg is hierdoor volledig onder het zand verdwenen en Rozenburg is in een 'kom' komen te liggen.

Met de komst van de Blankenburgtunnel wordt het gebied op de zuidoever stevig aangepakt. De zogenaamde Groene Gordel van Rozenburg, die het dorp scheidt van het havengebied, wordt nóg groener. De mogelijkheden om in het gebied te recreëren worden groter. Rozenburg versterkt haar karakter als groen dorp in een industrieel gebied.

Groene Gordel Rozenburg

De Groene Gordel geeft Rozenburg zijn groene karakter. Het is niet alleen afscherming van het industrieel gebied, maar biedt straks ook tal van mogelijkheden aan recreatie. De huidige plannen bieden de mogelijkheid om de waterkering in de oostrand recht te trekken. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor recreatie. Ook hier wordt de route 'Rondje Rozenburg' verbeterd door verbreding en asfaltering van de voetpaden. Dichte beplanting langs het bedrijventerrein en de buitenrand van Rozenburg zorgt voor instandhouding van het groene beeld. Beplanting langs de woonbebouwing krijgt vorm door verschillende boomgroepen en doorzicht naar de oevers.

Oostrand Rozenburg

Door de aanpassingen in het gebied, wordt de oostrand van Rozenburg steeds meer onderdeel van de Groene Gordel. Door aanvulling van de nu ontbrekende schakels in de recreatieve routes is ook het Rondje Rozenburg mogelijk. Zo prijkt er straks een nieuw fietspad in het verlengde van de Laan van Blankenburg richting de Droespolderweg. Het vlakke deel langs de oostrand, tegen de bebouwing aan, krijgt een parkachtige inrichting.

Op hoofdlijnen:

  • De Boulevard aan de noordzijde van Rozenburg blijft zoals hij is: open en parkachtig.
  • De Oostrand van Rozenburg is in de toekomst volledig onderdeel van de Groene Gordel.
  • Ontbrekende schakels in wandelpaden worden aangevuld.
  • De Groene Gordel van Rozenburg als doorgaande parkstrook rond het woongebied wordt versterkt. Groen en wandelpaden worden van hogere kwaliteit.

Naar verwachting start de herinrichting van het gebied in 2024. Het rechttrekken van de nieuwe waterkering aan de oostrand start eind 2021.

Van ruwe schets naar definitief ontwerp

In 2019 is het masterplan vastgesteld. Vanaf 2020 wordt een inrichtingsplan gemaakt. Het inrichtingsplan bestaat uit een programma van eisen, een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp.

Voorlopig Ontwerp per deelgebied

Per deelgebied wordt een Voorlopig Ontwerp (VO) opgesteld, het eerste VO is eind 2022 gereed. In het VO is te zien waar we wandelpaden precies aanleggen, welk groen waar komt en waar. We beginnen bij het middenstuk en gaan dan stap voor stap verder. Naar verwachting is in 2022 meer duidelijk over de inrichtingsmogelijkheden van het Oostelijke deel van de Groene Gordel.

Klaar in 2026

Naar verwachting start de herinrichting van het gebied in 2024. Beide plangebieden (Groene Gordel en Oostrand) zouden dan in 2026 klaar moeten zijn.

Nieuw Waterland

Groen Rozenburg maakt onderdeel uit van Nieuw Waterland. Dit is een verzameling projecten om het gebied rondom de Blankenburgverbinding om te vormen. Het moet een gebied worden dat nog beter past bij de steden, het landschap, de historie en vooral ook bij de bezoekers.

Blankenburgverbinding

De komst van de Blankenburgverbinding is belangrijk om de bereikbaarheid in de Rotterdamse regio te kunnen blijven garanderen en om de economische groei in het gebied te stimuleren. In 2018 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de Blankenburgverbinding gestart. Naar verwachting zal de Blankenburgverbinding in 2024 worden opgesteld voor verkeer.

Meer informatie

Opdrachtgever voor de aanleg van de Blankenburgverbinding is Rijkswaterstaat. Consortium BAAK (Ballast Nedam, DEME en Macquarie Capital) is de uitvoerende partij voor de aanleg van de Blankenburgverbinding.

Vragen over de Blankenburgverbinding? Bijvoorbeeld over de bouwwerkzaamheden en wat dit voor u als bewoner voor gevolgen heeft? Neemt u dan direct contact op met Rijkswaterstaat.

Voor vragen over het kwaliteitsprogramma Groen Rozenburg belt u met 14 010.