Groen Rozenburg
Gepubliceerd op: 20-04-2017
Geprint op: 14-12-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/groen-rozenburg/
Spring naar het artikel

Rozenburg, de zuidoever van de toekomstige Blankenburgtunnel. Het landschap in dit gebied is de afgelopen decennia flink veranderd.

Voormalige zeekleipolders zijn omgevormd tot havengebied: opgespoten met zand tot boven de waterkerende hoogte en uitgegraven voor havenbekkens en kanalen. Het eens bestaande Blankenburg is hierdoor volledig onder het zand verdwenen en Rozenburg is in een ‘kom’ komen te liggen.

Met de komst van de Blankenburgtunnel wordt het gebied op de zuidoever stevig aangepakt. De zogenaamde Groene Gordel van Rozenburg, die het dorp scheidt van het havengebied, wordt nóg groener. De mogelijkheden om in het gebied te recreëren worden groter. Rozenburg versterkt haar karakter als groen dorp in een industrieel gebied.

Groene Gordel Rozenburg

De Groene Gordel geeft Rozenburg zijn groene karakter. Het is niet alleen afscherming van het industrieel gebied, maar biedt straks ook tal van mogelijkheden aan recreatie. De huidige plannen bieden de mogelijkheid om de waterkering in de oostrand recht te trekken. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor recreatie. Ook hier wordt de route ‘Rondje Rozenburg’ verbeterd door verbreding en asfaltering van de voetpaden. Dichte beplanting langs het bedrijventerrein en de buitenrand van Rozenburg zorgt voor instandhouding van het groene beeld. Beplanting langs de woonbebouwing krijgt vorm door verschillende boomgroepen en doorzicht naar de oevers.

Oostrand Rozenburg

Door de aanpassingen in het gebied, wordt de oostrand van Rozenburg steeds meer onderdeel van de Groene Gordel. Door aanvulling van de nu ontbrekende schakels in de recreatieve routes is ook het Rondje Rozenburg mogelijk. Zo prijkt er straks een nieuw fietspad over de parkwal en in het verlengde van de Laan van Blankenburg. Het vlakke deel langs de oostrand, tegen de bebouwing aan, krijgt een parkachtige inrichting. Die geeft ruimte aan onder andere een speeleiland voor kinderen, sportfaciliteiten en nieuwe wandel- en fietsroutes. Een in het tracébesluit opgenomen geluidswal maakt integraal deel uit van de inrichting van de oostrand.

Op hoofdlijnen:

  • De Boulevard aan de noordzijde van Rozenburg blijft zoals hij is: open en parkachtig.
  • De Oostrand van Rozenburg is in de toekomst volledig onderdeel van de Groene Gordel. Ontbrekende schakels in de recreatieve routes (fiets- en wandelpaden) worden aangevuld. Ook ontbrekende schakels in de fiets- en voetpadverbindingen van het Rondje Rozenburg worden aangevuld.
  • De Groene Gordel van Rozenburg als doorgaande parkstrook rond het woongebied wordt versterkt. Groen en wandelpaden worden van hogere kwaliteit.

Naar verwachting start de herinrichting van het gebied in 2021.

Bekijk het Masterplan:

Na het Masterplan wordt een Inrichtingsplan gemaakt. Hierbij worden de bewoners uitgenodigd om mee te denken in de ontwerpplannen (in 2019).

Nieuw Waterland

Groen Rozenburg maakt onderdeel uit van Nieuw Waterland. Dit is een verzameling projecten om het gebied rondom de Blankenburgverbinding om te vormen. Het moet een gebied worden dat nog beter past bij de steden, het landschap, de historie en vooral ook bij de bezoekers.

Blankenburgverbinding

De komst van de Blankenburgverbinding is belangrijk om de bereikbaarheid in de Rotterdamse regio te kunnen blijven garanderen. En om de economische groei in het gebied te stimuleren. Vanaf het derde kwartaal 2018 starten in Rozenburg de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Blankenburgverbinding (onder voorbehoud van het onherroepelijke Tracébesluit). Naar verwachting zal de Blankenburgverbinding tussen 2022 en 2024 worden opgesteld voor publiek.

Meer informatie

Opdrachtgever voor de aanleg van de Blankenburgverbinding is Rijkswaterstaat. Consortium BAAK (Ballast Nedam, DEME en Macquarie Capital) is de uitvoerende partij voor de aanleg van de Blankenburgverbinding.

Vragen over de Blankenburgverbinding? Bijvoorbeeld over de bouwwerkzaamheden en wat dit voor u als bewoner voor gevolgen heeft? Neemt u dan direct contact op met Rijkswaterstaat.

Voor vragen over het kwaliteitsprogramma Groen Rozenburg belt u met 14 010.

\