Getijdenpark
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 18-07-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenpark/
Spring naar het artikel
Foto: Jan van der Ploeg

De komende jaren brengen we de natuur terug langs de oevers van de Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas en Hollandse IJssel. Door meer groen aan de rivier met eb en vloed ontstaat een aantrekkelijk en uniek landschap: het getijdenpark.

Bij getijdenparken stijgt en daalt het waterpeil twee keer per dag zo’n anderhalve meter. Dat komt door de open verbinding naar zee. Op het droogvallende slib ontstaat natuur die verder nergens in Europa te zien is. Er groeien planten die het goed doen op de grens van zoet en zout water. Planten die het water schoner maken. Ook trekt het bijzondere vogels en vissen aan, zoals ijsvogels, lepelaars, zalm en steur.

Genieten

Bewoners kunnen volop genieten van de natuur en bijvoorbeeld hengelen, wandelen of picknicken. Getijdenparken en -oevers bieden verkoeling tijdens de (toekomstige) hete zomers. De langzaam aflopende oevers zorgen voor golfbreking bij hoog water.

Programma

De getijdenparken en -oevers maken deel uit van het programma Rivier als getijdenpark. Hierin werken meer dan 15 enthousiaste organisaties samen. Het programma is opgenomen in het Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden (onderdeel van het nationale Deltaprogramma).

Rotterdam

Rotterdam is op dit moment bezig aan de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas:

Andere gemeenten

De gemeenten Capelle aan den IJssel, Maassluis, Ridderkerk en Schiedam zijn ook bezig met (voorbereidingen voor de aanleg van) getijdenparken:

In de bocht van de Nieuwe Waterweg bij Maassluis worden plannen uitgewerkt voor een getijdenpark. Na bestudering van drie principes is, na afweging van wenselijkheid en haalbaarheid, gekozen voor een waterinwaartse langsdam in combinatie met een hoogwatergeul.

In Schiedam komen in de noordoosthoek van de Wilhelminahaven recreatieve voorzieningen en natuurontwikkeling op de oever en in het water. Zo zijn onder andere ligplaatsen voor de zeekadetten ingepast in het ontwerp.

De plannen voor buitenplaats Het Huys ten Donck bestaan uit herstel van de historische haven en herbouw van het ‘boothuys’. Daarna is het de bedoeling een getijdenpark op het voorterrein van Het Huys ten Donck aan te leggen, in samenhang met het gehele landgoed.

Meer informatie volgt.

Bestaande riviergetijdengebieden

Er zijn al enkele groene gebieden die te maken hebben met eb en vloed:

Partners

EU LIFE logo
Foto: LIFE

De partners die meedoen zijn het Wereld Natuur Fonds, het Zuid-Hollands Landschap, het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, EcoShape, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap van Delfland, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Capelle aan den IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam en Schiedam, het Waterschap Hollandse Delta, ARK Natuurontwikkeling, advies- en ingenieursbureau TAUW en RiverArt, een kunstproject en cultuur-toeristische route langs de Nieuwe Maasrivieroevers die Rotterdam en Dordrecht verbinden.

Meer informatie

De getijdenparken worden mede mogelijk gemaakt door LIFE financiering van de Europese Unie.