Getijdenpark
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 02-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenpark/
Ga naar de hoofdinhoud

De komende jaren komt er meer groen langs de oevers van de Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas en Hollandse IJssel. Langs deze rivieren met eb en vloed ontstaat zo een aantrekkelijk en uniek landschap: het getijdenpark.

Bij getijdenparken zie je het water twee keer per dag zo’n anderhalve meter stijgen en dalen. Dat komt door de open verbinding naar zee.
Elk getijdenpark is anders en je kunt er van alles beleven. Zo kun je er wandelen, hengelen, picknicken, vogels spotten en genieten van het uitzicht. Getijdenparken en getijdenoevers geven verkoeling in hete zomers. De langzaam aflopende oevers zorgen voor golfbreking bij hoog water.

Unieke natuur
In sommige parken vind je natuur die verder nergens in Europa te zien is. Er groeien planten die het goed doen op de grens van zoet en zout water, zoals spindotterbloem en grote waterweegbree. Ook trekt het vele, soms bijzondere vogels aan, zoals lepelaars, kluten en visdiefjes. Vissen, zoals paling, zalm en stekelbaars vinden hier rust en voedsel.

Ga eens eb en vloed in de stad beleven
Eiland Brienenoord
Nassauhaven
Ruigeplaatbos
Visserijgriend

Wij gaan nog meer getijdenparken aanleggen
Keilehaven
Feyenoord City

Rotterdam kan nog veel meer doen om de natuur onder water een boost te geven. In de studie Onderwaternatuur Rotterdam kan je veel hierover lezen.

De Nieuwe Maas en de zee vloeien in Rotterdam in elkaar over. Daardoor kunnen trekvissen hier komen, zoals de zalm. En bijvoorbeeld ook schelpdieren en bijzondere waterplanten. We kunnen deze soorten nog meer de ruimte geven. Daarvoor zijn vaak kleine ingrepen nodig. Zo wordt Rotterdam ook onder water weer een stukje wilder en natuurlijker.

De getijdenparken en -oevers maken deel uit van het programma Rivier als getijdenpark XL. Hierin werken meer dan 15 enthousiaste organisaties samen.

Rivier als Getijdenpark XL is een van de regioprojecten in het Programma Landschapspark Zuidvleugel van Provincie Zuid-Holland. Net als de ontwikkeling van de rivieroevers van de Rotte en de Schie.

Rivier als getijdenpark XL.is ook opgenomen in het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

 • De partners die meedoen zijn
 • het Wereld Natuur Fonds
 • het Zuid-Hollands Landschap
 • het Havenbedrijf Rotterdam
 • Rijkswaterstaat
 • EcoShape
 • het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • het Hoogheemraadschap van Delfland
 • de Provincie Zuid-Holland
 • de gemeenten Capelle aan den IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam en Schiedam
 • het Waterschap Hollandse Delta
 • ARK Natuurontwikkeling
 • advies- en ingenieursbureau TAUW
 • RiverArt een kunstproject en cultuur-toeristische route langs de Nieuwe Maasrivieroevers die Rotterdam en Dordrecht verbinden.

Meer informatie

De getijdenparken worden mede mogelijk gemaakt door LIFE financiering van de Europese Unie.