Getijdenpark Brienenoord
Gepubliceerd op: 11-07-2017
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenpark-brienenoord/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Eind 2019/begin 2020 wordt een start gemaakt met de aanleg van Getijdenpark Eiland van Brienenoord. De stenige oevers aan de zuidzijde van het eiland worden natuurvriendelijker gemaakt waardoor eb en vloed weer een (ouderwetse) rol krijgen.

Aan de westkant van het eiland komt meer getijdennatuur en ook de oostkop wordt uitgebreid met getijdennatuur. Het eiland gaat met twee bruggen deel uit maken van het Rondje Stadionpark, een recreatief rondje van 5 kilometer op Zuid. Door een stichting wordt een Buitenplaats gerealiseerd, een denk- en werkplek met zicht op Rotterdam, middenin de natuur.

Het getijdenpark wordt mogelijk gemaakt met financiële bijdragen en hulp van Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam, Europese subsidie (LIFE IP), provincie Zuid-Holland, Ark natuurontwikkeling en Zuid-Hollands Landschap.

Baggerbedrijf Van Oord heeft toegezegd het eiland een prachtige uitkijktoren cadeau te doen  van waaraf eilandbezoekers een mooi uitzicht hebben op het eiland, op de getijdennatuur en de Maas, bekijk de impressies:

Getijdenpark

Een getijdenpark brengt natuur terug langs de oevers van de Nieuwe Maas in Rotterdam. Getijdennatuur trekt door eb en vloed bijzondere planten, vissen en vogels aan die op de grens van zoet en zout leven. Met deze dynamische natuur worden de kwaliteiten van het leven in een delta zichtbaar en beleefbaar. Dit sluit aan bij de wens om een ecologisch, recreatief en aantrekkelijk rivierlandschap te maken in het stedelijk gebied van Rotterdam.

Informatiebijeenkomst

In mei 2018 vond een informatiebijeenkomst plaats bij de Volkstuinvereniging op het eiland. Inmiddels zijn de plannen voor de ontwikkeling van het eiland tot getijdenpark en de toegang tot het eiland over het Zuiddiepje weer een stuk verder. Tijdens een drukbezochte inloopbijeenkomst in de kantine van de Volkstuinvereniging op 29 november presenteerde de gemeente het voorlopig ontwerp. Daarbij konden belangstellenden met verschillende betrokken partners van gedachten wisselen en vragen stellen over dit ontwerp. De komende tijd wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

Vleermuizen

In de eerste opzet was nog sprake van een getijdegeul die door het eiland zou worden gegraven om eb en vloed meer invloed te geven op de natuur van het eiland, maar dat voornemen gaat niet door. Een belangrijke reden om af te zien van een geul is dat die de aanvliegroute van vleermuizen naar het voormalige bouwdok van de metrotunnelbuizen verstoort. Het bouwdok is in de jaren zestig aangelegd en is een natuurlijk onderdeel gaan vormen van het eiland. De vleermuizen vinden er hun voedsel en dat wil iedereen graag zo houden. Bovendien heeft het dok een cultuurhistorische waarde en die wordt gewaardeerd

Planning getijdenpark Eiland van Brienenoord

  • Vanaf mei 2017 tot eind 2018: maken inrichtingsplan, bestek en aanbesteding
  • Geplande start uitvoering: in 2019

Het eiland van Brienenoord is natuureiland vol ontdekkingen met bos, grasvlakten, open water en poelen. Het mooiste stukje ligt pal onder de brug, hier ligt de getijdengeul waar bij eb en vloed het water door zandplaten in- en uitstroomt.

Het Eiland van Brienenoord is in de 19e eeuw ontstaan. Toen vormden zich in de Maas slibplaten die begroeid raakten met riet, biezen en griend. Het was eigendom van de adellijke familie Van Brienen. Het eiland van Brienenoord ligt onder de Van Brienenoordbrug. Het is te bereiken via de Stadionweg. Parkeer bij de loodsen langs het Hoendiep. Daar ligt de brug die toegang geeft. Je loopt het eiland in driekwartier rond.

Bij een tocht over het eiland kom je de Schotse Hooglanders tegen. Ze zijn tam, je kunt er gewoon langs lopen, voeder ze niet. Met kinderen bezoek je de avontuurlijke speeltuin. Er zijn boomstammen, rivierzand, een klimrek en een wilgentunnel.

Tip

  • Neem zelf water en iets te eten mee, er is geen horeca.
  • De volkstuin op het eiland is tussen zonsopgang en zonsondergang vrij toegankelijk.
  • Natuurtochten op het eiland worden aangeboden door Zuid-Hollands Landschap

Bereikbaarheid

Het eiland is bereikbaar via de Stadionweg in wijk Feijenoord. Er is een toegangsbrug aan het eind van de weg Hoensdiep. Ook is het eiland bereikbaar met de watertaxi: opstappen mogelijk vanaf diverse opstappunten in Rotterdam.

Toegang tot het eiland is gratis, honden moeten aan de lijn.

Naast de aanleg van een getijdengeul is het de bedoeling om het Eiland van Brienenoord met twee bruggen te ontsluiten. De exacte locaties worden in de volgende projectfase onderzocht. De keuze voor een getijdenpark op het Eiland van Brienenoord is gemaakt in de kwartiermakersfase. Hierbij brachten de initiatiefnemers de verschillende mogelijkheden samen met omwonenden en bedrijven in beeld.

In de Rotterdamse regio worden de komende jaren langs de rivier een aantal nieuwe parkgebieden aangelegd. Door de aanleg van meer natuur op, in en direct aan een rivier met eb en vloed, ontstaat een aantrekkelijk nieuw landschap: het getijdenpark. Langs de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg is al gestart met getijdenpark Groene Poort Zuid. Met getijdenparken bij Nassauhaven en Mallegat beginnen we naar verwachting in 2017 en 2018. Getijdenpark Eiland van Brienenoord is de volgende in de rij.

Innovatie

Het ontwikkelen van getijdenparken aan de rivier met eb en vloed is uniek in Nederland. Een getijdenpark maakt de rivier beter beleefbaar en aanraakbaar. De dynamiek van de rivier kan ervaren worden. Er ontstaat aantrekkelijke natuur op, in en direct aan de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de stad. Maar ook aan de recreatieve mogelijkheden in de regio en de ecologische kwaliteit van de rivier. De zalm en de aal zwemmen bijvoorbeeld weer makkelijker van en naar de zee, dankzij nieuwe rustplekken en schoner water. Voor de steur kan dit in de toekomst ook weer gaan gelden.

Toekomstbestendig

Een langzaam oplopende rivieroever zorgt bovendien voor golfbreking bij hoger water. Hierdoor draagt een getijdenpark op een innovatieve manier bij aan een toekomstbestendige Rotterdamse regio.

Samenwerkingspartners

Het project getijdenpark Eiland van Brienenoord wordt mogelijk gemaakt met steun van LIFE financiering van de Europese Unie.
Foto: LIFE

Bij het Getijdenpark Eiland van Brienenoord zijn meerdere partijen betrokken. Initiatiefnemers zijn: Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, ARK Natuurontwikkeling en gemeente Rotterdam. Met stichting het Zuid-Hollands Landschap (beheerder), provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam wordt samengewerkt. Financiële bijdragen van Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en LIFE financiering van de Europese Unie maken dit project mogelijk.