Getijdenpark Brienenoord
Gepubliceerd op: 11-07-2017
Geprint op: 22-02-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenpark-brienenoord/
Spring naar het artikel

Het Eiland van Brienenoord is een bijzonder eiland vol ontdekkingen met bos, grasvlakten, open water en poelen. Een deel van het eiland wordt omgevormd tot een getijdenpark met natuurvriendelijke oevers.

Er worden ook twee nieuwe bruggen aangelegd naar het eiland. De werkzaamheden worden tussen februari 2020 en zomer 2021 uitgevoerd.

Aan zowel de west- als oostkant van het eiland komt meer getijdennatuur. Het eiland gaat onderdeel uitmaken van het Rondje Stadionpark, een recreatieve route van vijf kilometer op Rotterdam-Zuid. Twee bruggen (de huidige wordt vervangen en er komt een hele nieuwe brug bij) die toegang geven tot het eiland maken dit mogelijk.

Wat is al gedaan?

 • Op het eiland is een Buitenplaats gerealiseerd door Stichting Grondvesten. Deze denk- en werkplek met zicht op Rotterdam ligt midden in de natuur
 • Baggerbedrijf Van Oord heeft Rotterdam het Waterwoud (het allereerste Maaspoint) geschonken. Met dit geschenk wordt de Maas als levensader van de stad geëerd. Bezoekers kunnen de getijden, de kracht, de geluiden, de geuren en de natuurlijke waarden van het Maaswater kunnen ervaren. Het Waterwoud geeft bovenop niet alleen een mooi uitzicht op het eiland en de skyline van Rotterdam. Hij biedt ook verblijfplaatsen voor verschillende vogels. Vanaf een lager niveau, kunt u de flora en fauna van de getijdennatuur ervaren. Zo zijn er bijvoorbeeld de spindotterbloem te vinden en zoetwatermosselen die de structuur van de toren gebruiken om zich op te vestigen.
 • Aan de oostkant is een Straatkijker geplaatst. Deze straatkijker heeft in de stad gestaan en heeft een ‘tweede leven’ op het eiland gekregen.

Wat gaat er nog gebeuren?

 • Het bestaande getijdengebied aan de oostkant van het eiland wordt uitgebreid naar het westen. De heuvel die nu tussen de getijdennatuur en het volkstuinencomplex ligt, wordt afgegraven, waardoor ruimte ontstaat voor meer getijdennatuur.
 • Het eiland wordt autovrij aan de westkant. De aanrijdroute voor auto’s wordt gewijzigd. Hierdoor kan bestemmingsverkeer alleen op het midden van het eiland komen.
 • Aan de zuidzijde van het eiland worden de oevers verflauwd. Hierdoor krijgen bijzondere planten, vissen en vogels meer ruimte om zich te vestigen. De afgegraven grond zal elders op het eiland worden hergebruikt voor de aanleg van extra natuurvriendelijke oevers.  
 • Het eiland wordt aan de oostpunt verlengd met behulp van een strekdam. Ook hier komt getijdennatuur.

Planning

 • 2019: afronding ontwerp en aanbesteding
 • 2020: start uitvoering
 • 2021: afronding herinrichting

Partners

LIFE-logo

Het getijdenpark wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen en/of deskundige hulp van de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Europese subsidie (LIFE IP), Ark Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds, Zuid-Hollands Landschap en baggerbedrijf Van Oord.

Getijdenpark

Bij een getijdenpark stijgt en daalt het waterpeil twee keer per dag zo’n anderhalve meter. Dat komt door de open verbinding naar zee. Op het droogvallende slib ontstaat natuur die verder nergens in Europa te zien is. Er groeien planten die het goed doen op de grens van zoet en zout water. Planten die het water schoner maken. Ook trekt het bijzondere vogels en vissen aan, zoals ijsvogels, lepelaars, zalm en steur. Bewoners kunnen volop genieten van de natuur en bijvoorbeeld hengelen, wandelen of picknicken. Een getijdenpark biedt verkoeling tijdens de (toekomstige) hete zomers. De langzaam aflopende oevers zorgen voor golfbreking bij hoog water.

Rivier als getijdenpark

Getijdenpark Eiland van Brienenoord maakt onderdeel uit van het programma Rivier als getijdenpark. Hierbij werken meer dan 15 enthousiaste organisaties samen om de natuur terug te brengen langs de oevers van de Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas en Hollandse IJssel.

Plannen besproken

In november 2018 vond een informatiebijeenkomst plaats bij de Volkstuinvereniging op het eiland. Tijdens een drukbezochte inloopbijeenkomst in de kantine van de Volkstuinvereniging op 29 november presenteerde de gemeente het voorlopig ontwerp. Daarbij konden belangstellenden met verschillende betrokken partners van gedachten wisselen en vragen stellen over dit ontwerp. Inmiddels zijn de plannen voor de ontwikkeling van het eiland tot getijdenpark en de toegang tot het eiland over het Zuiddiepje definitief en zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding gestart.

Het Eiland van Brienenoord is in de 19e eeuw ontstaan door verslibbing van een zandplaat in een buitenbocht van de Nieuwe Maas. De slibplaten raakten begroeid met riet, biezen en griend. In 1847 werd het eiland gekocht door Baron van Brienen en die begon er samen met zijn zoon een zalmvisserij. Aan deze baron dankt het eiland natuurlijk ook zijn naam. In 1904 werd het eiland Rotterdams grondgebied en sinds 1943 zijn er volkstuinen gevestigd.

Op het westelijk deel van het eiland zijn in de jaren zestig tunnelelementen voor de Rotterdamse metro gebouwd. Het dok dat hiervoor werd gebouwd is nog steeds te zien. Toen in 1965 de Brienenoordbrug werd gebouwd, werden drie pijlers op de oostkant van het eiland geplaatst. Om de natuurlijke landschapsontwikkeling te bevorderen, besloten het Wereld Natuurfonds en de gemeente Rotterdam om Schotse Hooglanders te laten grazen. Sinds juni 2000 zijn de Hooglanders te bewonderen op het eiland.

Het eiland van Brienenoord is een groene plek in de rivier, midden in de stad. Op het eiland beleef je de natuur, de dynamiek van eb en vloed en geniet je van een verscheidenheid aan flora en fauna. Het eiland is een prachtige plek voor een wandeling, in ongeveer 45 minuten heb je een wandeling rond het eiland gemaakt. Midden in de natuur met de Rotterdamse skyline op de achtergrond krijg je een uniek beeld van de stad. Bij een tocht over het eiland kom je Schotse Hooglanders tegen. Ze zijn tam, je kunt er dus gewoon langs lopen, maar aai of voer ze niet.

Tips en bijzonderheden

 • Het volkstuinencomplex op het eiland is tussen zonsopgang en zonsondergang vrij toegankelijk
 • Ark natuurontwikkeling organiseert struintochten over het eiland, buiten de gebaande paden
 • Stichting ’n Bries maakt theater op het eiland gericht op natuureducatie voor kinderen
 • Honden zijn welkom, maar wel aangelijnd

Bereikbaarheid

Het eiland is bereikbaar via de Stadionweg in de wijk Feijenoord. Er is een toegangsbrug aan het eind van de weg Hoendiep.

 • Auto: navigeer naar Hoendiep, 3077 AX, Rotterdam. Het eiland is autoluw. U kunt uw auto vóór de brug op de kade bij de loodsen langs het Hoendiep parkeren, het is niet toegestaan om de auto op het eiland te parkeren
 • Openbaar vervoer: neem tram 23 naar de halte Stadion Feyenoord. Vanaf die halte is het ongeveer 10 minuten lopen
 • Watertaxi: het eiland is bereikbaar met de watertaxi, via de aanlegsteiger ‘010 Stadion Feyenoord’. U kunt dan vanaf de Veranda naar het eiland lopen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Ilse van den Berg, telefoon 06 - 182 940 15.

\