Geluidsonderzoek voertuigen
Gepubliceerd op: 22-07-2020
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geluidsonderzoek-voertuig/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam voert deze zomer nieuwe geluidsmetingen op voertuigen uit. Op drie locaties meet de gemeente het geluid van voertuigpassages.

De metingen gebeuren op de Witte de Withstraat, West-Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg. Dit jaar doen we dat met kentekenherkenning zodat we de voertuigvolumes kunnen koppelen aan de voertuigregistratie. De metingen worden uitgevoerd door TNO.

Met de eerste geluidsmetingen in 2020 hebben we een langere periode gemeten (3 maanden), We hebben veel gegevens verzameld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hoogte, het aantal voertuigen en de frequentie van de geluidspieken.

Vervolgonderzoek grootste geluidspieken

In een vervolgonderzoek kijken we naar de voertuigen van de veroorzakers van de grootste geluidspieken. Daarbij willen we meer inzicht krijgen in het gedrag en snelheid en acceleratie meten. In combinatie met voertuiggegevens kunnen we de geluidswaarden koppelen aan relevante voertuiggegevens zoals het type voertuig, leeftijd, model, motorvermogen en aantal cilinders. Op basis daarvan kunnen we beter vaststellen of er sprake is van een aangepast voertuig.

Op basis van de metingen doet TNO suggesties om de overlast aan te pakken. TNO doet ook onderzoek in andere steden zoals Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Op deze manier verkrijgen we meer inzicht in de hoge geluidspieken in Nederland en kunnen we samen met het Rijk overleggen over handhaving op de eisen van voertuigen.

Locaties

Op de West-Kruiskade zijn de meeste geluidspieken waargenomen. Twee keer zoveel als op de Nieuwe Binnenweg en de Meent is gemeten. Een deel wordt verklaard doordat op de Meent tijdens de onderzoeksperiode enkele weekenden afsluitingen waren. Bovendien was dit niet het terrassenseizoen waar we op gehoopt hadden. De Nieuwe Binnenweg is een tijd lang gestremd geweest vanwege werkzaamheden aan de rails. De beperkingen in de rijrichtingen (experimenten) bij Kruisplein en Eendrachtsplein hadden ook een rol in het aantal gemeten geluidspieken. Zo werden er op de West-Kruiskade gemiddeld meer pieken gemeten na de afsluiting dan tijdens de afsluiting. Een zekere uitspraak over het effect van de experimenten kunnen we niet doen, ook het einde van de zomervakantie speelde een rol.

Autopassages

De meeste passages (97%) zit tussen de 65 en 70 dB(A) en voldoen aan de geluidsniveaus die je wettelijk van een auto mag verwachten. De toegestane (rijdende) norm voor auto’s is 74 dB(A). Met een klein deel van de passages gaat het niet goed.

Een geluidsniveau van 80 dB(A) is 6 dB(A) boven de Europese toelatingsnorm. Gedrag, snel optrekken, is hiervan meestal de oorzaak. Geluidswaarden boven de 85 dB(A) kunnen als uitzonderlijk worden beschouwd. Waarden boven de 90 dB(A) -waargenomen bij 20% van de te hoge autopassages- lijken niet mogelijk zonder aanpassing van de geluidsdemping bij een auto.

Op videobeelden hebben we gezien dat enkele voertuigen meerdere keren de veroorzakers waren van de hoge geluidsniveaus. Op één dag hebben we 15 keer hetzelfde voertuig gezien. Een honderdtal auto’s in het centrum zorgt voor de meest extreme overlast.

Motorpassages

Ook motorpassages leveren een aanzienlijk deel van de overlast. Op basis van de geluidsopnamen en videobeelden kunnen we minder stellig zijn over eventuele aanpassingen aan geluiddempende systemen. Bij waarden vanaf 93 dB(A) verwachten de onderzoekers aanpassing van geluidsdemping.

Tijdstippen

De geluidspieken nemen in middag geleidelijk toe tot een piek in de avond en nemen dan geleidelijk af. Deze piek in de avond is verschillend per straat. Bij de West-Kruiskade ligt deze tussen 19.00 en 20.00 uur. Bij de Nieuwe Binnenweg is dit één uur later en op de Meent nog één uur later.

Gedrag

Het onderzoek bevestigt dat we te maken hebben met een gedragsprobleem. De extreme overlast komt met name van een beperkt aantal 'getunede' voertuigen. Het gedrag uit zich in onnodig stationair gas geven of extreem te accelereren. Ook aanpassingen aan het voertuig kan je gedrag noemen. Bewust de geluiddemping ontregelen.

Vragen en antwoorden over de geluidsmetingen voertuigen

Het onderzoek is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens maar op het verwerken van geluiden afkomstig van voertuigen en omgevingsgeluiden. In overeenstemming met de AVG zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens zoals stemgeluiden die herleidbaar zijn naar personen worden verwerkt. Ook wordt gebruik gemaakt van ANPR-camera’s om voertuiggegevens te achterhalen. De gemeente heeft afspraken gemaakt met het onderzoeksbureau omtrent de verwerking van de data.

Lees meer over hoe de gemeente in dit onderzoek omgaat met de privacy in de samenvatting van de Privacy Impact Analyse:

  1. ga naar https://pric.mendixcloud.com/p/register/100
  2. zoek op 'Vervolgonderzoek geluidsmetingen voertuigen'
  3. klik op het schildje om de samenvatting te openen.

Meer algemene informatie over de manier waarop de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens vindt u op de pagina Uw gegevens.

Langs een straat wordt enkele dagen een meetopstelling geplaatst. In de meetopstelling zitten microfoons en camera's die op het verkeer gericht zijn en continu aanstaan maar het geluid en beelden worden alleen opgenomen tussen 14.00 en 02.00 uur. Het geluid en beeld van luide voertuigpassages (boven de 80 dB) worden bewaard voor analyse door TNO.

De geluidsmetingen voertuigen zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen van de oorzaak van de luide passages. Is gedrag -onnodig snel accelereren- of techniek -rijden zonder demper- of een combinatie ervan de oorzaak? Als de gemeente een goed beeld hiervan heeft kunnen we beter zoeken naar mogelijkheden om iets aan het probleem van luide voertuigpassages te kunnen doen.

Bij een geconstateerde geluidspiek boven de 80 dB worden de geluidsopnames bewaard. Uit de opnames (10-20 seconden) kan TNO diverse akoestische eigenschappen halen zoals bijvoorbeeld de stijgsnelheid van het geluid. Daarnaast worden met camera de kentekens van de voertuigen vastgelegd zodat de geluidsvolumes kunnen worden gekoppeld aan voertuigtype, model en leeftijd van het voertuig én wordt de snelheid van het voertuig bepaald.

De metingen gebeuren op de Witte de Withstraat, West-Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg.

De metingen staan gepland in de zomer van 2022. Per locatie wordt 3 tot 5 dagen gemeten, rond het weekend. Alleen tussen 2 uur 's middags en 2 uur ’s nachts worden geluid en beelden opgenomen.

De eerste meting start vrijdag 26 augustus op de Witte de Withstraat.

De TNO stelt een rapport op met constateringen en advies voor een mogelijke aanpak. De metingen zijn een onderdeel van metingen die in andere steden worden uitgevoerd (o.a. Amsterdam en Den Haag). Met een gedeeld beeld van de problematiek willen we een landelijke beleidsaanpak op overlast van luid auto- en motorpassages.

De geluidsopnames worden ook gebruikt om zogenaamde akoestische classifiers te (laten) ontwikkelen. Dit zijn korte geluidsfragmenten waaruit herkenning van kenmerken van luide voertuigen in de toekomst mogelijk moet worden.

Het is belangrijk om te weten waar Rotterdammers te maken hebben met geluidsoverlast. Meldingen over dit onderwerp kunnen gedaan worden via pagina Verkeersveiligheid en overlast.

De gemeente Rotterdam heeft in de zomer van 2020 onderzoek uitgevoerd naar het geluid van voertuigpassages.

Op drie locaties zijn geluidsmeters en camera’s geplaatst om een beeld te krijgen van het omgevingsgeluid en specifiek het geluid dat voertuigen produceren.

In het onderzoek zijn in totaal 16.000 geluidspieken vanaf 80 dB(A) geregistreerd. Meer dan 6.000 voertuigpassages boven de 80 dB(A) zijn uitgeluisterd en 2.500 bekeken.

Het onderzoek onderschrijft de ernst van de overlast. In de onderzochte straatdelen kwam er gemiddeld 90 keer per dag een geluid van boven de 80 dB(A) voor. De zwaarste pieken kunnen 20 tot 30 dB(A) hoger zijn dan bij normaal verkeer. En dat is veel, een toename van 3 dB(A) is een verdubbeling van de geluidsbelasting. In weekenden en bij mooi weer komen de meeste pieken voor. Meer informatie is te vinden op deze pagina.