Geluidsonderzoek voertuigen
Gepubliceerd op: 30-07-2020
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geluidsonderzoek-voertuig/
Ga naar de hoofdinhoud

Op de Meent, West-Kruiskade en Nieuwe Binnenweg worden tussen 1 augustus en 4 oktober 2020 negen geluidsmeters en twee camera’s opgehangen om het geluid in decibellen te meten en geluid- en beeldopnames te maken van de verkeerssituatie*.

Zo wordt er gekeken of het geluid bijvoorbeeld afkomstig is van een knallende uitlaat of door onnodig gas geven. Ook wordt er onderzocht hoeveel en hoe hoog de geluidspieken er gedurende de dag zijn.

* Het onderzoek is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens maar op het verwerken van geluiden afkomstig van voertuigen en omgevingsgeluiden.

Onderzoek naar geluid

Momenteel is geluidshinder van te luide voertuigen een probleem in Rotterdam, maar het is niet bekend hoe hoog de geluidswaarden van voertuigen precies zijn. En hoe het aantal decibellen zich verhoudt tot het maximale geluid dat een voertuig mag produceren. Met deze waardevolle informatie wordt gekeken hoe dit geluidsprobleem in de stad aan te pakken is.

Ook wordt de data gebruikt voor verdere ontwikkeling van geluidsherkenningsmodellen. Hiermee kunnen geluiden, afkomstig van voertuigen die onnodig lawaai maken en/of geluidshinder veroorzaken, automatisch worden herkend. Dat levert meer mogelijkheden voor een betere naleving in de toekomst.

Een veilig Rotterdam

Rotterdam groeit en verandert, en de ruimte in de stad wordt schaarser. Om de stad gezond en toegankelijk te maken voor elke Rotterdammer, is een andere aanpak nodig. Zo is er al jaren een toename van het aantal fietsers en voetgangers. Om veilig door Rotterdam te kunnen fietsen en lopen, werkt Rotterdam aan een fijn verkeersklimaat waar iedereen veilig onderweg kan zijn. Door het verminderen van geluidshinder, voelt Rotterdam voor iedereen veiliger.

Veelgestelde vragen

Het geluid wordt gemeten in decibel (dBa). Geluidsoverlast is subjectief. De één ervaart het sneller als overlast dan de ander.  Maar er zijn wel wettelijke waarden waaraan voertuigen moeten voldoen en er zijn geluidsnormen voor de buitenruimte. Daarnaast speelt bij geluidsoverlast ook het aspect van ‘onnodig’ geluidsoverlast. Het onnodig gas geven, het laten knallen van de uitlaat. Juist ook in dit soort overlast (geluidspieken) wil de gemeente een beter inzicht krijgen.

Naast het meten van geluid wordt ook geluid afkomstig van voertuigen opgenomen en gebruikt voor de verrijking van geluidsherkenningsmodellen.  

Om adequate maatregelen tegen geluidsoverlast door voertuigen te kunnen nemen moeten we het soort lawaai kunnen duiden en specifiek kunnen meten. Ook willen we weten hoeveel geluidspieken er gedurende de dag zijn en hoe hoog deze pieken zijn.

De resultaten van het onderzoek leveren feiten en kennis op die beschikbaar komt voor de gemeenteraad. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor beleidsvorming. Daarnaast kan door het classificeren van de geluiden mogelijk een bijdrage geleverd worden aan de ontwikkeling van nieuwe middelen waarmee de problematiek rondom het veroorzaken van onnodig lawaai van voertuigen in de toekomst doeltreffender kan worden aangepakt.

Geluidsopnamen worden maximaal 3 maanden na afloop van het onderzoek vernietigd. Fragmenten van enkele seconden van voertuigen, niet te herleiden tot specifieke voertuigen of personen, worden bewaard voor verbetering van geluidsherkenningssystemen. Camerabeelden (waarbij geen personen en kentekens herkenbaar in beeld zijn gebracht) worden een week na datum van opname vernietigd.

Het onderzoek is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens maar op het verwerken van geluiden afkomstig van voertuigen en omgevingsgeluiden. In overeenstemming met de AVG zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens zoals stemgeluiden die herleidbaar zijn naar personen worden verwerkt. Ook wordt er gebruik gemaakt van camera apparatuur die alleen beelden in vertroebelde kwaliteit opnemen waardoor personen en kentekens niet herkenbaar in beeld worden gebracht. De gemeente heeft deze afspraken ook vastgelegd met het onderzoeksbureau. Heeft u verdere vragen over de manier waarop de gemeente in dit onderzoek rekening houdt met de AVG? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@rotterdam.nl.

De gemeente is wegbeheerder en is verantwoordelijk voor de weginrichting. In deze hoedanigheid is de gemeente bevoegd om op basis van artikel 2 Wegenverkeerswet  maatregelen op of aan de weg te treffen.

In het kader van een zorgvuldige besluitvorming dient de gemeente onderzoek te verrichten naar mogelijke nadelige gevolgen van een maatregel. Het  geluidsonderzoek is onderdeel van een zorgvuldige besluitvorming.

Alleen geautoriseerde medewerkers van de gemeente, het onderzoeksbureau en TNO hebben toegang tot de geluiden. Alleen geautoriseerde medewerkers van het onderzoeksbureau en de beheerder van de twee camera’s hebben toegang tot de camerabeelden.