Geluidsonderzoek voertuigen
Gepubliceerd op: 22-07-2020
Geprint op: 28-06-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geluidsonderzoek-voertuig/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam heeft in de zomer van 2020 onderzoek uitgevoerd naar het geluid van voertuigpassages.

Op drie locaties zijn geluidsmeters en camera’s* geplaatst om een beeld te krijgen van het omgevingsgeluid en specifiek het geluid dat voertuigen produceren.

In het onderzoek zijn in totaal 16.000 geluidspieken vanaf 80 dB(A) geregistreerd. Meer dan 6.000 voertuigpassages boven de 80 dB(A) zijn uitgeluisterd en 2.500 bekeken.

Het onderzoek onderschrijft de ernst van de overlast. In de onderzochte straatdelen kwam er gemiddeld 90 keer per dag een geluid van boven de 80 dB(A) voor. De zwaarste pieken kunnen 20 tot 30 dB(A) hoger zijn dan bij normaal verkeer. En dat is veel, een toename van 3 dB(A) is een verdubbeling van de geluidsbelasting. In weekenden en bij mooi weer komen de meeste pieken voor.

* Het onderzoek is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens maar op het verwerken van geluiden afkomstig van voertuigen en omgevingsgeluiden.

De belangrijkste conclusies op een rijtje

Op de West-Kruiskade zijn de meeste geluidspieken waargenomen. Twee keer zoveel als op de Nieuwe Binnenweg en de Meent is gemeten. Een deel wordt verklaard doordat op de Meent tijdens de onderzoeksperiode enkele weekend afsluitingen waren. Bovendien was dit niet het terrassenseizoen waar we op gehoopt hadden. De Nieuwe Binnenweg is een tijd lang gestremd geweest vanwege werkzaamheden aan de rails. De beperkingen in de rijrichtingen (experimenten) bij Kruisplein en Eendrachtsplein hadden ook een rol in het aantal gemeten geluidspieken. Zo werden er op de West-Kruiskade gemiddeld meer pieken gemeten na de afsluiting dan tijdens de afsluiting. Een zekere uitspraak over het effect van de experimenten kunnen we niet doen, ook het einde van de zomervakantie speelde een rol.

De meeste passages (97 procent) zit tussen de 65 en 70 dB(A) en voldoen aan de geluidsniveaus die je wettelijk van een auto mag verwachten. De toegestane (rijdende) norm voor auto’s is 74 dB(A). Echter met een klein deel van de passages gaat het niet goed.

Een geluidsniveau van 80 dB(A) is 6 dB(A) boven de Europese toelatingsnorm. Gedrag, snel optrekken, is hiervan meestal de oorzaak. Geluidswaarden boven de 85 dB(A) kunnen als uitzonderlijk worden beschouwd. Waarden boven de 90 dB(A) -waargenomen bij 20 procent van de te hoge autopassages- lijken niet mogelijk zonder aanpassing van de geluidsdemping bij een auto.

Op videobeelden hebben we gezien dat enkele voertuigen meerdere keren de veroorzakers waren van de hoge geluidsniveaus. Op één dag hebben we 15 keer hetzelfde voertuig gezien. Een honderdtal auto’s in het centrum zorgt voor de meest extreme overlast.

Ook motorpassages leveren een aanzienlijk deel van de overlast. Op basis van de geluidsopnamen en videobeelden kunnen we minder stellig zijn over eventuele aanpassingen aan geluiddempende systemen. Bij waarden vanaf 93 dB(A) verwachten de onderzoekers aanpassing van geluidsdemping.

De geluidspieken nemen in middag geleidelijk toe tot een piek in de avond en nemen dan geleidelijk af. Deze piek in de avond is verschillend per straat. Bij de West-Kruiskade ligt deze tussen 19.00 en 20.00 uur. Bij de Nieuwe Binnenweg is dit één uur later en op de Meent nog één uur later.

Het onderzoek onderschrijft dat we te maken hebben met een gedragsprobleem. De extreme overlast komt in grote mate van een beperkt aantal 'getunede' voertuigen. Het gedrag uit zich in onnodig stationair gas geven of extreem te accelereren. Ook aanpassingen aan het voertuig kan je gedrag noemen. Bewust de geluiddemping ontregelen.

Veelgestelde vragen

De gemeente krijgt veel klachten over geluidsoverlast van voertuigen, vaak ook in combinatie met klachten over afwijkend (sommigen zeggen asociaal) rijgedrag zoals snel optrekken, onnodig gasgeven en knallende uitlaten. Over de veroorzakers, de voertuigen en de volumes die bereikt worden konden we geen uitspraken doen. Dat wilden we beter in kaart brengen door middel van een onderzoek dat zoveel mogelijk informatie binnenhaalt om een representatief beeld te krijgen.

Het is, voor zover we hebben kunnen nagaan, een uniek onderzoek waarbij niet eerder op een grote schaal metingen zijn verricht en geluidspieken zijn geanalyseerd. Een vergelijkbaar onderzoek is er niet.

De resultaten van het onderzoek zijn gedeeld met het OM en de Politie.

We zullen de Politie blijven verzoeken om met grote regelmaat voertuigcontroles uit te blijven voeren. Deze controles blijven een belangrijk middel om voertuigen met mankementen, bijvoorbeeld het ontbreken van de decibelkiller, op te sporen. Daar waar veel geluidsoverlast van voertuigen is wordt door de politie en de gemeente gehandhaafd.

Handhaving met een lawaaiflitser is niet mogelijk. Er bestaat nog geen gecertificeerde lawaaiflitser die voor handhaving kan worden ingezet. In een aantal Europese projecten wordt onderzoek gedaan om deze systemen te ontwikkelen. Ook is er nog geen regelgeving voor handhaving met lawaaiflitsers. Het gaat zeker nog jaren duren voordat met dit soort systemen gehandhaafd kan worden.

We laten dit probleem nu niet los en zoeken naar effectieve oplossingen. We gaan verder met het onderzoeken van de mogelijkheden. Met de eerste geluidsmetingen hebben we heel veel data ingewonnen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hoogte, het aantal en de frequentie van de geluidspieken. In een nieuw vervolgonderzoek willen we nader kijken naar de voertuigen van de veroorzakers van de grootste geluidspieken, de zogenaamde 'high emitters'. Daarbij willen we nauwkeuriger het gedrag, snelheid en acceleratie meten. In combinatie met voertuiggegevens kunnen we de geluidswaarden koppelen aan relevante voertuiggegevens zoals bijvoorbeeld het type voertuig, model, motorvermogen, aantal cilinders etc. Dan kunnen we beter vaststellen of er sprake is van een aangepast voertuig. Hiervoor willen we kentekenherkenning inzetten.

Samenwerking met Amsterdam, Utrecht en Den Haag

Gelijke onderzoeken worden ook Amsterdam, Utrecht en Den Haag gedaan. Op deze manier verkrijgen we meer inzicht in de 'high emitters' in Nederland en kunnen we in overleg treden met betrokken ministeries die toezien op de handhaving van de voertuigeisen.

Het onderzoek is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens maar op het verwerken van geluiden afkomstig van voertuigen en omgevingsgeluiden. In overeenstemming met de AVG zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens zoals stemgeluiden die herleidbaar zijn naar personen worden verwerkt. Ook wordt er gebruik gemaakt van camera apparatuur die alleen beelden in vertroebelde kwaliteit opnemen waardoor personen en kentekens niet herkenbaar in beeld worden gebracht. De gemeente heeft deze afspraken ook vastgelegd met het onderzoeksbureau.

Heeft u verdere vragen over de manier waarop de gemeente in dit onderzoek rekening houdt met de AVG? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@rotterdam.nl.