Geluidsanering
Gepubliceerd op: 08-06-2022
Geprint op: 28-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geluidsanering/
Ga naar de hoofdinhoud

Geluid kan ernstige nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. In Rotterdam is het wegverkeer de belangrijkste bron van geluidhinder. De gemeente Rotterdam wil daarom de geluidhinder van deze bron verminderen.

Dit doen we onder andere door gebruik te maken van een saneringsregeling van het Rijk. Op basis van deze regeling krijgt gemeente Rotterdam subsidie om woningen aan te passen zodat de bewoners minder geluidsoverlast ervaren. DCMR Milieudienst Rijnmond verzorgt voor de gemeente Rotterdam deze aanpak. Hieronder leest u meer over dit proces.

Hoe werkt de aanpak voor geluidsanering?

Woningen die mogelijk in aanmerking komen voor maatregelen moeten eerst worden onderzocht door een bouwkundig adviseur. Bewoners worden hiervoor schriftelijk uitgenodigd. Tijdens een woningopname onderzoekt een bouwkundig adviseur de geluidbelasting. Dit bezoekt duurt ongeveer 1 uur. De woning komt in aanmerking voor subsidie, als het geluid in de woning niet voldoet aan de norm (43,5 dB).  Na toekenning van de subsidie door het Rijk, verzorgt een aannemer de uitvoering van de maatregelen. U hoeft deze aannemer niet zelf te regelen.

Wilt u op de hoogte blijven van deze aanpak? Hou dan deze webpagina in de gaten. 

Vragen en antwoorden

De woningen die in aanmerking, zijn op basis van criteria aangewezen en liggen vast. Het gaat om woningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting hadden van minimaal 60 dB(A). Hiervoor is destijds een lijst opgesteld. Gemeente Rotterdam heeft alle woningen uit deze lijst bij het Rijk ingediend voor subsidie. Voor circa 19.000 woningen heeft gemeente Rotterdam goedkeuring gekregen voor het uitvoeren van een woningopname. Zo kunnen we bepalen of de woningen in aanmerking komen voor geluidsanering.

Bij geluidsanering wordt eerst gekeken naar bron- en overdrachtsmaatregelen. Zoals de aanleg van stil asfalt of een geluidscherm. Als bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn, worden maatregelen aan de woning onderzocht. Het gaat daarbij om maatregelen zoals kierdichting, nieuwe kozijnen, geluidsisolerende beglazing en stille ventilatie.

De geluidsisolerende maatregelen worden kosteloos voor de bewoner uitgevoerd.  De kosten worden betaald door de overheid. Achterstallig onderhoud wordt niet vergoed. Hiervoor kunnen in overleg met u als bewoner aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

In de periode 2013 tot nu zijn dankzij deze subsidieregeling bij ongeveer 400 woningen maatregelen aangebracht.

Voor ongeveer 19.000 woningen mag Rotterdam voor de aankomende 10 jaar woningopnames uitvoeren. Zo kunnen we bepalen of de woningen in aanmerking komen voor geluidsanering.

De maatregelen die worden uitgevoerd voor het reduceren van geluid helpen vaak ook met de verduurzaming van uw woning. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van HR++ glas. Voor het verder verduurzamen van uw woning verwijzen wij u naar de Power voor je huis aanpak. Door middel van een pilot wordt onderzocht op welke manier het verduurzamen van de woningen kan samengaan met het traject voor geluidsanering.