Gebiedsvisie Feijenoord
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/gebiedsvisie-feijenoord/
Ga naar de hoofdinhoud

Feijenoord, focuswijk Nationaal Programma Rotterdam Zuid, heeft een kwaliteitssprong nodig. De wijk staat er op sommige punten best goed voor, maar de zelfredzaamheid van bewoners en wegtrekkende (zorg) voorzieningen zijn een grote zorg.

Aan de andere kant is er een groep ondernemers zeer maatschappelijk actief, zijn diverse nieuwbouwprojecten gestart en zijn er nieuwe actieve groepen bewoners en bewonersorganisatie opgestaan. Er zit kracht in de wijk.

Werkwijze

De wereld is de laatste jaren zo sterk veranderd dat de actieve partijen in de wijk de behoefte hebben gehad aan een herijkte visie met uitvoeringsprogramma. De wijkvisie is een coproductie van gemeente Rotterdam en Woonstad in samenwerking met bewoners, instellingen en bedrijven uit Feijenoord. We hebben gebruik gemaakt van de bestaande data, masterplannen en andere beleidsstukken. Er zijn vier werkateliers en bijeenkomsten gehouden voor bewoners, instellingen en bedrijven uit de wijk. Ook hebben we de resultaten van de bewonersavonden van het gebiedsplan gebruikt.

In de prestatieafspraken (stadsbreed, periode 2015-2018) tussen de gemeente Rotterdam en Woonstad zijn concrete afspraken gemaakt over hoe we deze visie willen realiseren. De wijkvisie 'Verbinden in Feijenoord' is een bijlage bij die prestatieafspraken.

Feijenoord in 2030

Feijenoord is in 2030 nog steeds een wijk met een geheel eigen karakter, gevormd door actieve, krachtige bewoners en ondernemers. Mensen willen in Feijenoord wonen omdat je hier nog contact hebt met elkaar en het een goede plek is om je kinderen te laten opgroeien. De diversiteit aan sociale structuren is het cement van de wijk. De wijk heeft een robuuste uitstraling aan het water en ligt naast het centrum. In het noorden is veel plaats voor sociale stijgers en middeninkomens  in een stedelijk dynamisch omgeving. In Feijenoord  kan je goed, betaalbaar wonen. De wijk vormt hierdoor een verbinding tussen de Kop van Zuid en Noordereiland en de rest van Rotterdam-Zuid.

Opbouw document

De visie 'Verbinden in Feijenoord' bestaat uit een analyse, visie en uitvoering. In de analyse wordt de wijk getypeerd en geanalyseerd. In de visie schetsen we een beeld van hoe de wijk er in 2030 uit kan zien. Daar staan ook de doelstellingen bij die we willen bereiken. Het laatste hoofdstuk geeft de uitvoering op hoofdlijnen voor de komende jaren weer. Hierin staat een deel van de projecten en maatregelen die in de wijk plaatsvinden.

Interactieve PDF

De gebiedsvisie is een interactief pdf bestand. Als u op het document klikt, opent dit bestand vanzelf. Het stuk is verdeeld in hoofdstukken, waar u doorheen kunt klikken. U kunt het document van begin tot eind lezen, of direct vanuit de inhoudsopgave naar het gedeelte dat u interesseert. Bovenaan het document kunt u altijd zien waar in het document u zich bevindt.