Ganzen
Gepubliceerd op: 01-05-2018
Geprint op: 14-08-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ganzen/
Spring naar het artikel

In Rotterdam leven meer dan 3.000 ganzen die zich met name bij onze plassen en singels goed thuis voelen. Mensen en dieren kunnen in de stad prima samenleven zolang het aantal beperkt blijft.

Door de goede leefomstandigheden in Rotterdam steeg de ganzenpopulatie tot 2014 snel. Op sommige plekken zijn het er zoveel, dat ze voor overlast zorgen door ontlasting, geluid en agressief gedrag. Ook kunnen ganzen een gevaar zijn voor het vliegverkeer. Sinds de gemeente in 2015 aan nestbeheer doet, daalt het aantal ganzen in Rotterdam naar een gezondere populatie.

Doordat er voldoende voedsel te vinden is in de stad, gedijen verschillende ganzensoorten goed in Rotterdam. Ook voeren mensen brood of ander niet natuurlijk voedsel aan ganzen. Dat is goed bedoeld, maar erg ongezond. Omdat ze geen natuurlijk voedsel hoeven te zoeken hebben ganzen zo ook meer tijd om zich voort te planten.

De gemeente houdt bij waar de ganzen in Rotterdam verblijven en welke overlast ze veroorzaken. Bij veel overlast van ganzen kunt u daarom een melding maken bij de gemeente. Afhankelijk van de situatie wordt gekeken of en welke oplossing mogelijk is om de overlast tegen te gaan. Het is niet altijd mogelijk om er direct iets aan te doen. De gemeente vangt of doodt geen ganzen, maar doet in het voorjaar vooral aan nestbeheer. Aan bewoners vraagt de gemeente om geen brood aan dieren zoals ganzen, eenden en duiven te voeren. Dit trekt nog meer dieren aan waardoor ze kunnen zorgen voor overlast. Ook overlast van ratten wordt mede veroorzaakt door het voeren van vogels.

Gemeente Rotterdam doet sinds 2014 aan nestbeheer om overpopulatie te voorkomen en zo overlast te beperken. Dit gebeurt op de meest diervriendelijke manier. Boswachters controleren vanaf ongeveer half maart tot mei, afhankelijk van het broedseizoen, alle nesten in de stad op eieren. Op één ei na, worden alle eieren uit het nest verwijderd. Het ei dat blijft liggen wordt gemarkeerd omdat in de opvolgende weken de ganzen meerdere eieren in het nest leggen die ook weggehaald worden. Het gemarkeerde ei blijft liggen en wordt uitgebroed.

Jaarlijks worden ongeveer 1.400 eieren uit de nesten verwijderd en vernietigd. Dit zorgt ervoor dat de ganzenpopulatie niet verder groeit.

De ganzen zelf ondervinden niet veel hinder van het nestbeheer. Het beïnvloedt hun broedgedrag niet, maar ze worden wel steeds slimmer in het vinden van een nestplek. Het is ieder jaar weer lastiger ze te vinden. Ze verstoppen zich goed in holle boomstammen of op platte daken van huizen.

In Rotterdam leven vooral grauwe ganzen, nijlganzen en boerenganzen. De grauwe ganzen en boerenganzen zijn inheemse soorten en komen hier dus van nature voor. Dat betekent ook dat ze beschermd zijn en zonder ontheffing niet beheerd mogen worden. Hiervoor heeft de gemeente een ontheffing gekregen van de Fauna Beheer Eenheid. Hierbij houdt de gemeente zich aan de Wet Natuurbescherming.

Meer informatie

Wilt u een melding doen van overlast? Geef dit dan door via 14 010 of de BuitenBeter app.

\