Freericksplaats
Gepubliceerd op: 22-06-2021
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/freericksplaats/
Ga naar de hoofdinhoud

De Freericksplaats krijgt een oppepper. Samen met bewoners en ondernemers uit de straat maken daar een ontwerp voor. De planning is vertraagd. We proberen de uitvoering zo snel mogelijk op te starten.

Eind juni 2021 is het voorlopige ontwerp besproken met de klankbordgroep. We zijn bezig met een definitief ontwerp.

Aanleiding

Ondernemers aan de Freericksplaats hebben aangegeven bij de gemeente dat ze de straat willen opknappen om het een aantrekkelijkere plek te maken.

Een klankbordgroep van bewoners en ondernemers denkt tijdens het hele proces van idee tot uitwerking actief mee met de plannen voor de straat.

Wat is tot nu toe gebeurd?

In maart 2021 was een eerste bijeenkomst met de klankbordgroep. We haalden de wensen van bewoners en ondernemers op. Die verzamelden we in een Programma van Wensen.

In april 2021 zijn de ontwerpers van de gemeente live, tijdens een digitale sessie, samen met bewoners en ondernemers de schets van een ontwerp gaan tekenen. Aan de hand daarvan is een voorlopig ontwerp gemaakt.

Wat gebeurt er de komende tijd?

We maken nu een definitief ontwerp, zodat we zo snel mogelijk met het werk kunnen beginnen in de Freericksplaats.

Zodra het definitieve ontwerp klaar is, vragen we alle bewoners van de Freericksplaats om een reactie op het ontwerp. De reacties kunnen we dan meenemen in de plannen.

Wensen voor de straat

Dit zijn de voornaamste wensen van bewoners en ondernemers:

  • Een brede stoep, met bankjes en beplanting.
  • Make-over van de parkeervakken, zodat beter te zien is waar je moet parkeren.
  • Nieuw lichtplan tijdens de feestdagen.
  • Genoeg parkeerplaatsen behouden, maar wel aandacht voor meer groen en voor de functie ‘verblijven’ (samenkomen, in het zonnetje zitten).
  • Meer ruimte voor langzaam verkeer, bijvoorbeeld 'auto te gast'.
  • Parkeren fietsen en deelscooters zo wijzigen, dat het minder rommelig oogt.

Wijkverrijker

De Freericksplaats is een van de projecten die door de gemeente zijn aangewezen om de buitenruimte een kwaliteitsimpuls te geven. We noemen ze 'Wijkverrijkers'. Het zijn extraatjes voor de wijk en daarmee een verrijking van de wijk. Zie ook de pagina Wijkverrijkers.