Spring naar het artikel

Feijenoord telt bijna 74.000 inwoners verdeeld over acht wijken. Dit zijn Afrikaanderwijk, Bloemhof, Feijenoord, Hillesluis, Katendrecht, Kop van Zuid/Entrepotgebied, Noordereiland en Vreewijk.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Feijenoord. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar. Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies.

De gebiedscommissie maakt samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken van het gebied een plan. Een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren.

Contact

U kunt de gebiedscommissie bereiken via:

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens. Ook eventuele nevenfuncties staan hierin vermeld.

Aanmelden Feijenoordspeld

Wilt u iemand die zich al meer dan vijf jaar inzet voor anderen eens flink in het zonnetje zetten? Meld haar of hem dan aan voor de Feijenoordspeld. Op het voorstelformulier vult u de gegevens in van degene die u wilt voordragen in en wat deze persoon allemaal voor goeds voor anderen of voor de wijk doet. Om iemand aan te melden moet minstens één persoon (en maximaal vier) de aanmelding ondersteunen. De gegevens van deze persoon kunt u ook invullen in het voorstelformulier hieronder.  

Voor wie wilt u een onderscheiding aanvragen?

Gegevens aanvrager

Ondersteuning door derden

De gegevens van (maximaal vier) ondersteuner(s) kunt u hieronder invullen. Verder moet u aangeven wat de relatie is tussen de ondersteuner en de voorgedragen persoon.

Ondersteuner 1

Ondersteuner 2

Ondersteuner 3

Ondersteuner 4

Beschrijving van de bijzondere verdiensten

Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Activiteit 4

Overige gegevens

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen een uitvoeringsplan gemaakt. Deze gaan over stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.