Feijenoord
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/feijenoord/
Ga naar de hoofdinhoud

Feijenoord is een dynamische wijk waar altijd iets te beleven is. Zo zijn er twee mooie parken, het grootste indoor skatepark van Nederland, een house of E-sports, een huis van de wijk en een prachtig uitzicht over de Maas.

Dankzij treinstation Rotterdam-Zuid is er een snelle verbinding met het centrum en de rest van Rotterdam-Zuid.

Aysel Ağirbaş

Aysel Ağirbaş

Ed Arnold

Ed Arnold

Jup de Heer

Jup de Heer

Omer Kaya

Omer Kaya

Ahmet Metin

Ahmet Metin

Davud Oğur

Davud Oğur

George Verhaegen (voorzitter)

George Verhaegen

Nieuws

Meer nieuws over uw wijk? Meld u aan voor de wijknieuwsbrief. Elke twee weken ontvangt u nieuws over uw eigen wijk in uw mailbox.

SOL is vrijdag 1 april officieel gestart met het welzijnswerk in het gebied Feijenoord. Als jonge en ondernemende organisatie met passie en lef, gaat SOL hier aan de slag voor het welzijn van bewoners in de wijk, jong én oud. Met als motto 'Durf(t) te doen'.

'Wij zijn ervan overtuigd dat samen durven doen je verder brengt en helpt om je droom te realiseren. Welke droom dan ook', zegt Btisame Boudhan, directie SOL. 'Medewerkers van SOL bedenken, organiseren en realiseren activiteiten die daarbij kunnen helpen. Met, voor én door bewoners!'

De komende maanden worden de huidige welzijnsactiviteiten en -voorzieningen in Feijenoord zoveel mogelijk voortgezet en maakt SOL kennis met de bewoners, vrijwilligers en partners in het gebied. Samen bereiden zij zich voor op de nieuwe welzijnsopdracht 'Heel de stad', die SOL per 1 juni gaat uitvoeren in Rotterdam Noord, Feijenoord en IJsselmonde.

Lees meer over SOL en hun start in Feijenoord op solnetwerk.nl.

Heeft u een leuk idee om uw buurt beter, mooier of fijner te maken? Kom dan met een initiatief! Een bewonersinitiatief gaat altijd om een plan van, voor en door bewoners, verenigingen, ondernemers of stichtingen.

U dient uw plan in via Mijn Rotterdam. Heeft u hulp nodig? De Wijknetwerker van de gemeente staat voor u klaar. Bel: 14 010. Of loop binnen bij het Huis van de Wijk:

 • Afrikaanderwijk:
  't Klooster, Afrikaanderplein 7, 3072 EA, 010 - 423 16 16
 • Bloemhoof-Zuid:
   Irene, Oudelandstraat 75, 3073 LJ,010 - 215 20 75
 • Feijenoord:
  De Dam, Persoonsdam 142, 3071 EE, 010 - 210 81 78
 • Hillesluis:
  Hillevliet, Hillevliet 90, 3074 KD, 010 - 737 04 36
  Huiskamer Riederkwartier, Stichtseplein 2, 3074 TN, 010 - 291 66 86
  Huiskamer Slaghekbuurt, Slaghekstraat 140, 3074 TR, 010 - 291 66 86
 • Kop van Zuid:
  De Vuurplaat, Vuurplaat 83, 3071 AR, 010 - 203 62 58
 • Noordeiland:
  Aan de Kade, Prins Hendrikkade 89, 3071 KL, 06 - 167 168 59
 • Katendrecht:
  't Steiger, Fruitlaan 2-8, 3072 WK, 010 - 223 89 81
 • Vreewijk:
  De Brink, Dreef 71, 3075 HA, 010 - 419 51 00

Indienen initiatief

Een idee waar 2.500 euro of minder voor nodig is, kunt u het hele jaar indienen. Een bewonersinitiatief indienen dat tussen de 2.500 en 20.000 euro kost, kan via een formulier op Mijn Rotterdam. Dit jaar zijn er twee rondes om dit te doen. De eerste loopt van tot en met zaterdag 30 april, de tweede ronde is van 15 juni tot en met 31 augustus. Goedgekeurde initiatieven komen op Mijn Rotterdam en wijkbewoners kiezen wie er subsidie krijgt.

Meer informatie vindt u op mijn.rotterdam.nl bij 'Bewonersinitiatieven'.

De flyer van de braderie.

Er is dit jaar veel te beleven op Koningsdag op de Winkelboulevard Zuid. Er is die dag een braderie en vrijmarkt en u kunt er genieten van livemuziek. U kunt zelf ook een kraam huren op de vrijmarkt.

De Koningsdagbraderie is op 27 april van 10.00 tot 18.00 uur op de Winkelboulevard Zuid. Wilt u deelnemen aan de braderie dan kun u een standplaats huren. Inschrijven hiervoor is verplicht en vol=vol. Een kraam kost 25 euro.

Inschrijven

Voor informatie of om u in te schrijven kunt u iedere zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur in het alliantie hand in hand huis, Beijerlandselaan 167, terecht. Dit is dan omgetoverd tot informatiepunt over Koningsdag. Zeliha Fonteine van de alliantie is aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. Ook kan ze u vertellen wat de regels voor de vrijmarkt zijn.

Wilt u zich liever telefonisch inschrijven of via een e-mail, dat kan op 06- 207 956 58 of via koningsdag22@gmail.com.

In de wijk Feijenoord komt een tijdelijke opvang voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning).

Waar?

De statushouders worden tijdelijk op een riviercruiseschip opgevangen. Dit schip ligt sinds vrijdag 15 oktober in de Persoonshaven.

Waarom?

Er is op dit moment landelijk een groot tekort aan opvangplekken bij de asielzoekerscentra (azc’s). Veel plekken worden nu nog ‘bezet’ gehouden door statushouders die wachten op huisvesting bij gemeenten. Daarom is er besloten om statushouders tijdelijk op te vangen, zodat er plek vrij komt voor asielzoekers in de azc’s. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)  heeft deze tijdelijke opvang voor 2 maanden nodig.

Wanneer?

De eerste statushouders zijn woensdag 27 oktober onder begeleiding van het COA naar het schip gekomen. Zij wonen tijdelijk op het schip en gaan in de gemeente Rotterdam wonen zodra hun huisvesting geregeld is. Deze nieuwe Rotterdammers kunnen dan direct starten met hun integratie om zo een toekomst op te bouwen. In totaal komen er ongeveer 90 personen wonen.

Meer informatie

Omwonenden hebben meerdere brieven met informatie ontvangen. Bij de laatste brief zaten veelgestelde vragen met antwoorden. Voor vragen over de tijdelijke opvang van de statushouders kan er een e-mail gestuurd worden naar gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Het Rijk heeft gemeenten verzocht om alle dak- en thuislozen op te vangen tijdens de huidige lockdown. Dit om de coronamaatregelen beter te kunnen handhaven. In Rotterdam is de Maassilo aan de Maashaven daarvoor een van de aangewezen locaties. De Maassilo wordt alleen ingezet als de bestaande noodopvanglocatie in Overschie vol is. 

De aanpak

Dak- en thuislozen worden vanaf een centrale verzamelplaats in het stadscentrum met busjes naar de Maassilo gebracht. Ze komen daar om 6.00 uur ’s avonds aan en blijven daar de hele avond en nacht. De volgende ochtend worden zij uiterlijk 9.00 uur ‘s morgens weer naar het stadscentrum gebracht.

De Nico Adriaan Stichting (NAS) organiseert samen met de gemeente de opvang. Ervaren medewerkers van de NAS zorgen voor een verantwoord en veilig verloop van het vervoer en de opvang.

Duur van de maatregel

Afhankelijk van de situatie in Overschie, kan de Maassilo vanaf 24 december 2021 in gebruik worden genomen. De duur van de maatregel is tot 14 januari 2022, mocht het Rijk besluiten dat de lockdown voortgezet wordt dan zal de Maassilo langer open blijven.

Houdt u voor het laatste nieuws hierover deze gebiedspagina van Feijenoord op Rotterdam.nl in de gaten.

Bewonersbrief

Omwonenden van de Maassilo ontvangen uiterlijk maandag 27 december 2021 een brief waarin de tijdelijke opvang in de Maassilo wordt aangekondigd.

Heeft u vragen?

Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel voor de dak- en thuislozen in onze stad. Heeft u vragen over de tijdelijke opvang in de Maassilo? Bel dan het nummer 14 010.

De regering heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond opgedragen tijdelijke opvang te verzorgen voor asielzoekers. Dit omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland.

In Rotterdam worden 250 asielzoekers voor ongeveer 4 maanden opgevangen op 4 locaties. De eerste locaties openen in de week van 27 december.

Bewonersinitiatieven

Als u een leuk idee voor de buurt heeft kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dat kan van alles zijn, zolang het gebied of de wijk er maar leuker, mooier of beter van wordt. Kijk voor meer informatie op Mijn.Rotterdam.nl of Opzoomermee.nl of neem contact op met uw wijknetwerker.

De wijk

Feijenoord is aan het eind van de 19e eeuw gebouwd als eerste uitbreiding van Rotterdam ten zuiden van de Nieuwe Maas. Bij de bouw hield gemeente Rotterdam zich afzijdig waardoor de kwaliteit van de woningen overwegend laag was. Het werd het afvoerputje van de stad. Zo was er een pesthuis, een weeshuis en een leerlooierij. Pas rond 1970 werd het grootste deel van deze panden gesloopt en vervangen door sociale woningbouw.

De wijk Feijenoord heeft ruim 8.200 inwoners. Hiervan heeft ongeveer 85 procent een niet Nederlandse achtergrond. Zowel het opleidings- als inkomensniveau loopt achter op het Rotterdamse gemiddelde. Tegelijkertijd heeft de wijk de afgelopen jaren flink wat nieuwe bewoners aangetrokken met een hoger opleidings- en inkomensniveau, met name in het gebied rondom de Feijenoordkade.

Er valt genoeg te beleven in de wijk Feijenoord. Huis van de wijk De Dam is een centrale wijkvoorziening. De integrale programmering voor en door bewoners en professioneel ondersteund, stimuleert bewoners om mee te doen in de maatschappij. Dan is er het prachtige Nassauhavenpark, waar je een terrasje kunt pakken langs de Feijenoordkade met een van de prachtigste uitzichten van Rotterdam. Verder is er een ecologische buurttuin en heeft Unilever een belangrijke vestiging in de wijk, de watertaxi heeft er een stopplaats.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Feijenoord, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.