Feijenoord
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/feijenoord/
Ga naar de hoofdinhoud

Feijenoord is een dynamische wijk waar altijd iets te beleven is. Zo zijn er twee mooie parken, het grootste indoor skatepark van Nederland, een house of E-sports, een huis van de wijk en een prachtig uitzicht over de Maas.

Dankzij treinstation Rotterdam-Zuid is er een snelle verbinding met het centrum en de rest van Rotterdam-Zuid.

Feijenoord is aan het eind van de 19e eeuw gebouwd als eerste uitbreiding van Rotterdam ten zuiden van de Nieuwe Maas. De gemeente bemoeide zich niet met de bouw. Daardoor was de kwaliteit van de woningen vaak laag. Het werd het afvoerputje van de stad. Zo was er een pesthuis, een weeshuis en een leerlooierij. Pas rond 1970 werd het grootste deel van deze panden gesloopt en vervangen door sociale woningbouw.

De wijk Feijenoord heeft ruim 8.200 inwoners. Hiervan heeft ongeveer 85 procent een niet Nederlandse achtergrond. Zowel het opleidings- als inkomensniveau loopt achter op het Rotterdamse gemiddelde. De wijk heeft de afgelopen jaren wel flink wat nieuwe bewoners gekregen met een hoger opleidings- en inkomensniveau. Vooral rondom de Feijenoordkade.

Er valt genoeg te beleven in de wijk Feijenoord. Huis van de wijk De Dam helpt bewoners om mee te doen in de maatschappij. Het prachtige Nassauhavenpark, waar je een terrasje kunt pakken langs de Feijenoordkade met een van de prachtigste uitzichten van Rotterdam. Verder is er een ecologische buurttuin en heeft Unilever een belangrijke vestiging in de wijk. De watertaxi heeft er een stopplaats.

Aysel Ağirbaş

Aysel Ağirbaş

Ed Arnold

Ed Arnold

Jup de Heer

Jup de Heer

Omer Kaya

Omer Kaya

Ahmet Metin

Ahmet Metin

Davud Oğur

Davud Oğur

George Verhaegen (voorzitter)

George Verhaegen

Er is dit jaar veel te beleven op Koningsdag op de Winkelboulevard Zuid. Er is die dag een braderie en vrijmarkt en u kunt er genieten van livemuziek. U kunt zelf ook een kraam huren op de vrijmarkt.

De Koningsdagbraderie is op 27 april van 10.00 tot 18.00 uur op de Winkelboulevard Zuid. Wilt u deelnemen aan de braderie dan kun u een standplaats huren. Inschrijven hiervoor is verplicht en vol=vol. Een kraam kost 25 euro.

Inschrijven
Voor informatie of om u in te schrijven kunt u iedere zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur in het alliantie hand in hand huis, Beijerlandselaan 167, terecht. Dit is dan omgetoverd tot informatiepunt over Koningsdag. Zeliha Fonteine van de alliantie is aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. Ook kan ze u vertellen wat de regels voor de vrijmarkt zijn.

Wilt u zich liever telefonisch inschrijven of via een e-mail, dat kan op 06 207 956 58 of via koningsdag22@gmail.com.

In de wijk Feijenoord komt een tijdelijke opvang voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning).

De statushouders worden tijdelijk op een riviercruiseschip opgevangen. Dit schip ligt sinds vrijdag 15 oktober in de Persoonshaven.

Er is op dit moment landelijk een groot tekort aan opvangplekken bij de asielzoekerscentra (azc’s). Veel plekken worden nu nog ‘bezet’ gehouden door statushouders die wachten op huisvesting bij gemeenten. Daarom is er besloten om statushouders tijdelijk op te vangen, zodat er plek vrij komt voor asielzoekers in de azc’s. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)  heeft deze tijdelijke opvang voor 2 maanden nodig.

De eerste statushouders zijn woensdag 27 oktober onder begeleiding van het COA naar het schip gekomen. Zij wonen tijdelijk op het schip en gaan in de gemeente Rotterdam wonen zodra hun huisvesting geregeld is. Deze nieuwe Rotterdammers kunnen dan direct starten met hun integratie om zo een toekomst op te bouwen. In totaal komen er ongeveer 90 personen wonen.

Omwonenden hebben meerdere brieven met informatie ontvangen. Bij de laatste brief zaten veelgestelde vragen met antwoorden. Voor vragen over de tijdelijke opvang van de statushouders kan er een e-mail gestuurd worden naar gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

1 Wat zijn statushouders?
Personen die asiel hebben aangevraagd in Nederland en een verblijfstatus hebben
gekregen. Alle statushouders hebben, om hun verblijfsvergunning te krijgen, een
uitgebreide procedure doorlopen. Meer informatie hierover staat op ind.nl en vluchtelingenwerk.nl.
Nederlandse gemeenten krijgen van het Rijk elk half jaar een taakstelling voor de huisvesting van statushouders opgelegd. In de taakstelling staat om hoeveel statushouders het gaat. De verdeling over de gemeenten is afhankelijk van het inwoneraantal van een gemeente. Grotere gemeenten moeten meer statushouders huisvesten dan kleinere gemeenten. Het is de verantwoordelijkheid en wettelijke plicht van de gemeente om deze personen te huisvesten.
2 Wat voor statushouders komen op het schip te wonen? Gezinnen met kinderen? Alleenstaanden? En hoeveel?
Op het schip komen alleenstaande volwassenen en koppels (huishouden van 2 personen) te wonen. Er komen geen kinderen op het schip. Er komen in totaal maximaal 90 mensen wonen.
3 Waar komen de statushouders vandaan?
De statushouders komen uit verschillende asielzoekerscentra (AZC’s) in Nederland. De statushouders die op het schip komen zijn ‘gekoppeld’ aan Rotterdam. Dit betekent dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft besloten op basis van bepaalde criteria dat deze statushouders in de gemeente Rotterdam komen wonen.
4 Waarom zijn de bewoners pas zo laat ingelicht?
Er is op dit moment landelijk een groot tekort aan opvangplekken bij de AZC’s. Veel plekken worden nu nog ‘bezet’ gehouden door statushouders die wachten op huisvesting bij gemeenten. Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland daarom met spoed gevraagd naar extra opvangplekken te kijken. Door deze noodzaak heeft de gemeente snel stappen moeten nemen. Het COA heeft deze tijdelijke opvang voor 2
maanden nodig.
5 Waar ligt het schip precies waar de statushouders worden opgevangen?
Het riviercruiseschip ligt aan de Persoonshaven in de wijk Feijenoord.
6 Waarom juist in de Persoonshaven?
De kade in de Persoonshaven is één van de weinige kades die in bezit is van de gemeente Rotterdam én beschikbaar (niet verhuurd) was. Op basis van een aantal praktische argumenten is voor de Persoonshaven gekozen. Namelijk, de kade ligt uit de vaarroute, en heeft de juiste omvang. Er zijn geen (belemmerende)
werkzaamheden en de kade heeft de benodigde faciliteiten voor de opvang van statushouders zoals een steiger en een dukdalf (een plek waar het schip aan vastgemaakt kan worden).
7 Wanneer komen de statushouders naar het schip?
Naar verwachting komen de statushouders vanaf woensdag 27 oktober aan. Door de hoge nood kan het zijn dat de eerste mensen dinsdag 26 oktober al aankomen.
8 Hoe komen de statushouders naar Rotterdam?
De statushouders komen onder begeleiding van het COA naar het schip. Zij zorgen ervoor dat dit veilig verloopt.
9 Is er begeleiding en beveiliging geregeld?
Het COA zorgt voor dagelijkse begeleiding zodra de statushouders zijn aangekomen. Er is 24 uur per dag beveiliging op het schip. Het schip wordt op dit moment ook al beveiligd.
10 Als ik overlast ervaar, hoe kan ik dit dan melden?
U kunt dit melden bij de wijkmanager Nasra Djorai
Per Whatsapp naar 06 22 69 58 62
Per mail naar n.djorai@rotterdam.nl
11 Waar kan ik terecht met vragen?
U kunt hiervoor mailen naar: gebiedfeijenoord@rotterdam.nl
12 Hoe krijgt de boot aansluiting op stroom?
In het begin was er stroom door een generator. Deze is inmiddels weg. Sinds 4 nov is er een generator met een accupakket. Dat houdt in dat de accu overdag wordt opgeladen en je er ’s nachts vanaf tapt. De schatting is dat de accu minimaal 6-8 uur capaciteit heeft. De komende nachten zal worden getest hoeveel uren de accu kan draaien.
13 Is het zeker dat de statushouders er maximaal twee maanden wonen?
Het COA heeft de gemeente Rotterdam gevraagd voor 2 maanden noodopvang te regelen.
14 Waar gaan de statushouders wonen?
Er wordt permanente huisvesting gezocht in heel de gemeente Rotterdam.
15 Wat gebeurt er als er nog statushouders binnen de 2 maanden geen permanente huisvesting hebben gekregen?
De statushouders die binnen 2 maanden nog geen permanente huisvesting in de regio Rotterdam hebben gekregen, worden elders opgevangen.
16 Wat is de dagbesteding van statushouders?
Dagbesteding in een noodopvang wordt door het COA geregeld. Het COA organiseert verschillende activiteiten. We zijn daarover in gesprek met het COA. Ook adviseren we het COA om door te gaan met lessen Nederlandse taal. Dan kunnen de statushouders zo snel mogelijk integreren. We proberen de statushouders ook zo snel mogelijk in te laten stromen in het Rotterdamse programma voor statushouders. We vinden dagbesteding heel belangrijk. Daarom onderzoeken we als gemeente ook
aanvullende mogelijkheden.
17 Ik heb een advertentie op Marktplaats gezien waarbij er kamers te huur worden aangeboden op het schip.
Er worden geen kamers te huur aangeboden op het schip. Er is contact gezocht met Marktplaats zodat deze nep-advertenties worden verwijderd.
18 Wie betaalt de opvang op het schip?
Het COA betaalt de kosten voor deze tijdelijke opvang.
19 Zijn er gezondheidsrisico’s rond statushouders?
Nee. In de noodopvang wordt gezorgd voor zorg als dat nodig is. Statushouders zijn al langer in Nederland. Als zij in Rotterdam komen wonen zijn zij vanaf dat moment Rotterdammer. Zij staan dan net als andere burgers ingeschreven bij een huisarts en een tandarts.
20 Ik wil graag helpen. Kan ik iets doen?
Als u iets wilt doen voor de statushouders in deze tijdelijke opvang kunt u mailen naar asielenvluchtelingen@rotterdam.nl. Samen met de bewoners van de wijk kijkt de gemeente wat er nodig is om de statushouders zo snel mogelijk thuis te laten voelen. En ervoor te zorgen dat iedereen prettig samenleeft. Als u iets wilt doen voor andere statushouders in Rotterdam, neem dan contact op met VluchtelingenWerk Rotterdam via rotterdam@vluchtelingenwerk.nl.
21 Waarom krijgen statushouders voorrang bij huisvesting?
Statushouders hebben urgentie omdat ze anders in het AZC wonen. Dat is geen plek van waaruit je een nieuw bestaan kunt opbouwen. Zodra ze gehuisvest zijn, kan ook de inburgering starten.
22 Er staan veel kantoren leeg. Waarom huisvesten jullie daar geen statushouders?
Deze kantoorpanden zijn niet geschikt als noodlocatie omdat ombouw vaak tijdrovend is en de kosten hoog zijn als het voor een korte periode wordt ingezet.
23 Waarom hebben we het AZC in de Beverwaard niet laten staan om te gebruiken voor deze opvang?
De afspraak met omwonenden was dat het AZC in de Beverwaard er voor maximaal 5 jaar zou zijn. Ondertussen zijn er andere afspraken gemaakt over het terrein.
24 Kunnen we dezelfde toestanden verwachten in Ter Apel? Dus dat er veel meer mensen worden opgevangen op het schip dan is toegestaan?
Nee, absoluut niet. Er zullen ongeveer 90 personen worden opgevangen.
25 Wat is een beheercommissie?
Een beheercommissie wordt opgericht voor de goede samenwerking tussen wijk en gemeente. In een beheercommissie zitten verschillende mensen. Bijvoorbeeld ambtenaren en de wijkagent. Bewoners kunnen hier ook aan deelnemen. Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Nasra Djorai (zie voor contactgegevens vraag 10).
26 Wat is het vervolg?
U wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.

De regering heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond opgedragen tijdelijke opvang te verzorgen voor asielzoekers. Dit omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland.

In Rotterdam worden 250 asielzoekers voor ongeveer 4 maanden opgevangen op 4 locaties. De eerste locaties openen in de week van 27 december.

Als u een leuk idee voor de buurt heeft kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dat kan van alles zijn, zolang het gebied of de wijk er maar leuker, mooier of beter van wordt.
Een bewonersinitiatief gaat altijd om een plan van, voor en door bewoners, verenigingen, ondernemers of stichtingen. U dient uw plan in via Mijn.Rotterdam.nl.

Hoe werkt het
Een idee waar 2.500 euro of minder voor nodig is, kunt u het hele jaar indienen. Kost een idee tussen de 2.500 en 20.000 euro, dan moet u deze aanvragen via een formulier op Mijn Rotterdam.
Goedgekeurde initiatieven komen op Mijn Rotterdam.
Wijkbewoners kiezen wie er subsidie krijgt.

Als u hulp wilt
De Wijknetwerker van de gemeente staat voor u klaar. Bel: 14 010. Of loop binnen bij het Huis van de Wijk of de Wijkhub.
Carnisse/Tarwewijk - Wolphaertsbocht 362. Geopend van 9.30 tot 16.00 uur. Op donderdag en vrijdag zijn er van 9.00 tot 12.00 uur medewerkers van 14 010 aanwezig om u te helpen met uw vragen.

Kijk voor meer informatie op Opzoomermee.nl of neem contact op met uw wijknetwerker.

SOL is de organisatie voor het welzijnswerk in het gebied Feijenoord. Als jonge en ondernemende organisatie met passie en lef, gaat SOL hier aan de slag voor het welzijn van bewoners in de wijk, jong én oud. Met als motto 'Durf(t) te doen'.

'Wij zijn ervan overtuigd dat samen durven doen je verder brengt en helpt om je droom te realiseren. Welke droom dan ook', zegt Btisame Boudhan, directie SOL. 'Medewerkers van SOL bedenken, organiseren en realiseren activiteiten die daarbij kunnen helpen. Met, voor én door bewoners!'

Lees meer over SOL en hun start in Feijenoord op solnetwerk.nl.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Feijenoord, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.