Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Wereldstad zoekt wereldburgemeester

Het eerste deel van het traject rondom de Burgemeestersbenoeming zit erop! In de maand maart konden Rotterdammers aangeven wat voor burgemeester zij willen zien in Rotterdam. De uitkomsten van de vragenlijsten worden momenteel geanalyseerd en later in april gepubliceerd.

De uitkomsten worden meegenomen in de profielschets (wat voor soort burgemeester zoeken we, aan welke eisen moet worden voldaan etc.) waar de gemeenteraad momenteel aan werkt. De profielschets wordt gebruikt voor de vacature. 

Hoe ziet de planning er verder uit?

 • 25 april: vaststellen profiel, verordening en vertrouwenscommissie - door Gemeenteraad van Rotterdam (Commissaris van de Koning is aanwezig).
 • 26 april: vacature openbaar - door Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Mei: eerste brievenselectie en gesprekken - door Commissaris van de Koning.
 • Juni/juli: selectiegesprekken - door vertrouwenscommissie.
 • Juni/juli: voordracht kandidaat-burgemeester - door gemeenteraad van Rotterdam.
 • Najaar: beëdiging - door Commissaris van de Koning in de gemeenteraadsvergadering.

Benoeming nieuwe burgemeester: wat gebeurt er allemaal?

 • In een besloten vergadering legt de vertrouwenscommissie aan de gemeenteraad een tweevoudige aanbeveling voor, waarin aangegeven wordt wie op nummer 1 staat (de voorkeurs kandidaat) en wie op nummer 2 staat. 
 • Vervolgens stemmen de gemeenteraadsleden in een geheime stemming over deze aanbeveling, dus wie nummer 1 wordt.  
 • Nadat de gekozen kandidaat is geïnformeerd, de nummer 1, maakt de gemeenteraad de naam van de kandidaat-burgemeester bekend. 
 • De naam van de andere kandidaat blijft geheim, dat is wettelijk zo bepaald. 
 • De burgemeester gaat nog niet aan het werk. Eerst voert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een uitgebreide screening uit. Zo doen de veiligheidsdienst AIVD en de Belastingdienst onderzoek. Ook vindt er een gesprek plaats tussen de kandidaat en de minister van Binnenlandse Zaken en wordt de voordracht besproken in de ministerraad.

Is alles in orde? Dan volgt de officiële benoeming. Dat gebeurt met een Koninklijk besluit, dat Zijne Majesteit de Koning ondertekent.

Tot slot is het tijd voor de feestelijke beëdiging van de nieuwe burgemeester. Dat doet de Commissaris van de Koning namens Zijne Majesteit de Koning.

Werkwijze en verantwoordelijkheden

Voor het vinden van een nieuwe burgmeester zijn regels vastgelegd in de wet.
Zo is de gemeenteraad verantwoordelijk voor het kiezen van een nieuwe burgemeester. En is de Commissaris van de Koning verantwoordelijk voor een goed verloop van de procedure.

Kijk voor de procedureregels bij het benoemen van een burgemeester op de website Procedureregels bij burgemeesterbenoemingen | Wetten.overheid.nl. Link opent een externe pagina.

Kijk voor meer informatie over burgemeesters ook op de website van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Link opent een externe pagina.

Contact

Voor vragen over de campagne en de procedure kunt u een mail sturen naar info@griffie.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Woordvoerder (media): Vera Korsten, telefoon 06 286 345 59, e-mail vam.korsten@griffie.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

campagnebeeld wereldstad zoekt wereldburgemeester, de Rotterdamse kleuren met het ambtsketen.
Campagnebeeld