Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vuistregels bouwen

U bent van plan om te gaan bouwen in Rotterdam. In de Vuistregels vindt u de belangrijkste informatie kort en bondig samengevat.

  • Welke regels gelden er.
  • Passen uw ambities bij het beleid van de gemeente.
  • Welke stappen kunt u verwachten.
  • Met wie kunt u contact opnemen.

De vuistregels helpen u als initiatiefnemer van uw plan.
Ze geven de belangrijkste onderdelen aan van ons beleid.
En een korte uitleg over privaatrechtelijke en financiële zaken.

We adviseren u om al op een vroeg moment in uw plan contact met ons op te nemen.
In de vuistregels vindt u de contactpersonen voor uw bouwlocatie. U kunt hen ook vragen stellen over de vuistregels.

Elke wijk hoort bij een categorie met eigen vuistregels. Kijk welke vuistregels voor uw plan gelden.

Wijken per categorie

Parkeereis

We stellen ook eisen aan het aantal parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s.
Dat is onderdeel van de omgevingsvergunning.
Bereken via de rekentool parkeereis. Link opent een externe pagina het aantal parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen dat bij de ontwikkeling nodig is.