Toerisme
Gepubliceerd op: 15-06-2020
Geprint op: 22-10-2020
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/toerisme/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam is een gastvrije, levendige stad die veel te bieden heeft aan toeristen. De Visie Toerisme ‘Te Gast in Rotterdam’ geeft een nieuwe kijk op toerisme.

Rotterdam verwelkomde in 2019 ruim 1,2 miljoen hotelgasten. Net als voorgaande jaren was de stad het meest in trek bij bezoekers uit eigen land. Ook bezochten veel toeristen uit België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de stad. Hoewel de hotelcijfers in 2019 een lichte daling vertonen ten opzichte van het recordjaar 2018, houdt meerjarige groei aan.  

Gastvrije en aantrekkelijke stad

Wethouder Said Kasmi (Toerisme): ‘We zijn trots dat zoveel toeristen naar Rotterdam komen en dat de langdurige groei blijft aanhouden. Er is nog volop ruimte voor groei en dat vraagt dat we goed moeten nadenken over de toekomst van toerisme in Rotterdam. In de afgelopen periode hebben we daarom samen met de stad gewerkt aan de Visie Toerisme. Hierin maken we duidelijke keuzes. Rotterdam blijft Rotterdam: een gastvrije, levendige stad, met balans tussen rust en reuring.’

Inwoners en ondernemers profiteren

In de visie stelt Rotterdam toerisme in dienst van de stad en de inwoners en ondernemers. Toerisme en de groei zijn daarbij niet langer een doel op zich, maar een middel om de ambities van de stad te realiseren. De inkomsten uit toerisme worden geïnvesteerd in de toekomst van de stad. In de visie stelt de gemeente concrete maatregelen voor die de komende periode samen met partners verder worden uitgewerkt.

'Rotterdam blijft Rotterdam: een gastvrije, levendige stad, met balans tussen rust en reuring.’

Said Kasmi - wethouder Toerisme

Programma stadscultuur

De gemeente stelt in de visie maatregelen voor om bezoekers te verleiden ook andere delen van de stad te bezoeken. Zo versterkt Rotterdam met het programma Stadscultuur de identiteit van wijken met onder meer evenementen en wandelroutes, die daarmee ook aantrekkelijker worden voor toeristen en dus ook voor lokale ondernemers

Bezoeker draagt bij aan ambities Rotterdam

In de promotie gaat Rotterdam zich meer richten op toeristen - zowel zakelijk als vrijetijds- die zich aangetrokken voelen tot wat Rotterdam zo uniek maakt (zogenoemde frontrunners), zoals moderne architectuur, een onderscheidend kunst- en cultuuraanbod of (groene) innovaties. Bezoekers die daarmee ook makkelijker te verleiden zijn om bijzondere plekken buiten de gebaande paden te bezoeken.

Leerwerkakkoord

Nog dit jaar ondertekent de gemeente samen met onderwijsinstellingen en werkgevers het Leerwerkakkoord Horeca en Toerisme. De ambitie is om tot en met 2024 meer dan 3000 mensen aan een baan te helpen in deze sector. Daarnaast worden bezoekers gestimuleerd meer gebruik te maken van openbaar vervoer in en naar de stad en wat vaker lopend of fietsend de stad te verkennen

Samen optrekken

Wilbert Lek, directeur Rotterdam Partners, verantwoordelijk voor de citymarketing van Rotterdam: ‘Als stad hebben we nog volop ruimte om te groeien. Deze visie op toerisme biedt ons richting en kaders om samen met onze partners in de stad te sturen op de juiste groei van toerisme in Rotterdam.’

Wethouder Kasmi: ‘Met deze visie willen we in gesprek gaan over de ontwikkeling van toerisme om ervoor te zorgen dat de stad ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat doen we niet alleen, maar samen met partners, ondernemers en inwoners.’