Toerisme
Gepubliceerd op: 15-06-2020
Geprint op: 22-11-2022
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/toerisme/
Ga naar de hoofdinhoud

Toerisme staat in Rotterdam in dienst van de stad, de inwoners en de ondernemers. Groei van het toerisme is geen doel op zich, maar een manier om de ambities van de stad te realiseren.

Inkomsten uit toerisme investeert Rotterdam in de toekomst van de stad.

Duurzame ontwikkeling van toerisme

De gemeente werkt aan het herstel en de vernieuwing van de vrijetijdssector. Samen met partners, ondernemers en bewoners werkt de gemeente aan een evenwichtige ontwikkeling van identiteit, economie, duurzaamheid en leefbaarheid, waarbij de kansen van toerisme optimaal worden benut:

Door zichzelf te blijven, onderscheidt Rotterdam zich en juist dát maakt de stad aantrekkelijk om te bezoeken. Per wijk bekijkt de gemeente hoe de levendigheid en de leefbaarheid kan worden vergroot, bijvoorbeeld door het toevoegen van cultureel aanbod of evenementen. Daarbij staat de identiteit van een wijk centraal. Want met een sterke identiteit en bijbehorend vrijetijdsaanbod wil de gemeente bezoekers verleiden om verder Rotterdam in te trekken. Dit ondersteunt de gemeente  met promotie. Doordat bezoekers ook andere wijken ontdekken, verspreiden zij zich over de stad, waarmee drukte zoveel mogelijk is te voorkomen.

De gemeente vindt het belangrijk dat meer Rotterdammers en lokale ondernemers profiteren van toerisme. De groei van toerisme levert extra omzet en banen op, onder andere in de horeca. Met Rotterdamse kennisinstellingen en ondernemers werkt de gemeente daarom aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Afspraken hierover leggen gemeente en werkgevers vast in een Leerwerkakkoord Horeca en Toerisme.

Bezoekers reizen naar de stad en verplaatsen zich in de stad. De gemeente stimuleert dat bezoekers dit zo duurzaam mogelijk doen, omdat dit bijdraagt aan de ambitie om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit. Dit doet de gemeente door het gebruik van het OV te promoten. En door het gebruik van het OV, de fiets en het lopen in Rotterdam zo makkelijk mogelijk te maken voor gasten. Daarnaast stimuleert de gemeente toeristische bedrijven om duurzamer te ondernemen en maakt hierover afspraken met bijvoorbeeld de hotels in de stad.

Bezoekers kunnen de leefbaar­heid en levendigheid van een plek vergroten, doordat zij bijdragen aan het in stand houden van voorzieningen van hoge kwaliteit. Denk  aan horeca, winkels, kunst en cul­tuur. Een teveel aan bezoekers kan de leefbaarheid ook onder druk zetten. Het is belangrijk om een goede balans te vinden. Daarom stuurt de gemeente onder andere op spreiding, bijvoorbeeld door nieuwe hotelontwikkelingen in de binnenstad te beperken.

Horeca

Horeca is belangrijk voor een aantrekkelijke stad. Zowel om te wonen, te werken als te recreëren. Rotterdam zet in op een variatie aan horeca, zonder prettig wonen te vergeten. Daarom is een goede spreiding over de stad en horeca die aansluit bij het karakter van de wijk erg belangrijk.

Hotels

Ook hotels zijn een belangrijk onderdeel van het vrijetijdsaanbod van Rotterdam. Het doel is dat het aantal en type hotels aansluit op de vraag en op de stad. De gemeente richt zich op een gecontroleerde groei van hotels verspreid over Rotterdam. Met een verschuiving van de binnenstad naar andere delen van de stad. Nieuwe hotels moeten passen bij het karakter van de wijk en bijdragen aan de buurt. De betrokkenheid van bewoners en ondernemers in de wijk is hierbij belangrijk.

Meer weten over horeca in Rotterdam? Kijk dan op de pagina Horeca.

Rotterdam Partners

Rotterdam Partners is een stichting die de gemeente Rotterdam helpt bij de citymarketing en de acquisitie van bedrijven en congressen. Zij zijn belangrijke samenwerkingspartners bij de uitvoering van de toerismevisie.