Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vliegenoverlast Heijplaat

Bewoners van Heijplaat hebben overlast van vliegen in hun omgeving. Uit onderzoek door het KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) blijkt dat het bedrijf N+P zeer waarschijnlijk de oorzaak is van de vliegenoverlast op Heijplaat.

N+P, vroeger PreZero en Suez, is een afvalverwerkend bedrijf dat plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) verzamelt en sorteert.

DCMR Milieudienst Rijnmond en de provincie Zuid-Holland zijn verantwoordelijk voor de vergunning van N+P. Met de vergunning geven DCMR en de provincie toestemming aan N+P om bepaalde werkzaamheden uit voeren.

Onderzoek naar vliegen

Provincie Zuid-Holland, DCMRKAD, gemeente Rotterdam en de belangenorganisatie Stichting Wijplaat werken samen om de overlast aan te pakken.
Zo vinden er sinds 2019 verschillende onderzoeken plaats naar aantallen vliegen. KAD voert deze onderzoeken uit in opdracht van provincie Zuid-Holland, DCMR en de gemeente Rotterdam.

Wetten en regels over aantallen vliegen bestaan niet

Er bestaan (nog) geen wetten en regels voor vliegenoverlast. Daarom kunnen de provincie en DCMR niet genoeg doen tegen N+P.
Toezicht houden en controles doen is moeilijk. Via de rechter proberen DCMR en de provincie daar verandering in te brengen.

Door onderzoek willen we bewijzen wat de oorzaak is van de vliegenoverlast. Hopelijk wordt dan via de rechter een norm voor vliegen bepaald.
Want, hoeveel vliegen is normaal? Daarover is in de wet nu niets afgesproken.

Vragen en antwoorden

De gemeente is geen opdrachtgever of vergunningverlener van N+P. We hebben dus een andere positie.

  • De gemeente wil goed geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen rondom de vliegenoverlast.
    Daarom werken we samen met alle partijen die hierbij betrokken zijn.
  • Als de temperatuur stijgt houden we de plekken in de buitenruimte, waar extra vliegenoverlast kan ontstaan, goed in de gaten.
    In het voorjaar laten we de rioolbuizen extra schoonmaken.
    In de zomer controleren we (ondergrondse) huisvuilcontainers. Als die vies zijn of stinken maken we ze extra schoon.

Meld vliegenoverlast bij DCMR Milieudienst Rijnmond, onder 'optie visuele hinder, ongedierte'.
DCMR registreert deze klachten en kan onderzoek doen naar omliggende bedrijven.
Daarna deelt DCMR de klachten met de gemeente die deze meldingen ook in de gaten houdt.

Meer informatie