Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Toerisme

Toerisme staat in Rotterdam in dienst van de stad, de inwoners en de ondernemers. Groei van het toerisme is geen doel op zich, maar een manier om de ambities van de stad te realiseren.

Inkomsten uit toerisme investeert Rotterdam in de toekomst van de stad.

Duurzame ontwikkeling van toerisme

De gemeente werkt aan het herstel en de vernieuwing van de vrijetijdssector. Samen met partners, ondernemers en bewoners werkt de gemeente aan een evenwichtige ontwikkeling van identiteit, economie, duurzaamheid en leefbaarheid, waarbij de kansen van toerisme optimaal worden benut:

Horeca

Horeca is belangrijk voor een aantrekkelijke stad. Zowel om te wonen, te werken als te recreëren. Rotterdam zet in op een variatie aan horeca, zonder prettig wonen te vergeten. Daarom is een goede spreiding over de stad en horeca die aansluit bij het karakter van de wijk erg belangrijk.

Hotels

Ook hotels zijn een belangrijk onderdeel van het vrijetijdsaanbod van Rotterdam. Het doel is dat het aantal en type hotels aansluit op de vraag en op de stad. De gemeente richt zich op een gecontroleerde groei van hotels verspreid over Rotterdam. Met een verschuiving van de binnenstad naar andere delen van de stad. Nieuwe hotels moeten passen bij het karakter van de wijk en bijdragen aan de buurt. De betrokkenheid van bewoners en ondernemers in de wijk is hierbij belangrijk.

Meer weten over horeca in Rotterdam? Kijk dan op de pagina Horeca.

Rotterdam Partners

Rotterdam Partners. Link opent een externe pagina is een stichting die de gemeente Rotterdam helpt bij de citymarketing en de acquisitie van bedrijven en congressen. Zij zijn belangrijke samenwerkingspartners bij de uitvoering van de toerismevisie.