Ga naar de hoofdinhoud

Start Subsidie woningaanpassingen en scootmobielstallingen aanvragen

Stap 1 van 2

Uploaden

Bij uw aanvraag moet u de volgende stukken uploaden:

In het plan van aanpak zijn opgenomen:

  • een begroting/dekkingsplan
  • een beschrijving van de geplande activiteiten

Stap 2 van 2

Log in met eHerkenning via de knop 'Aanvragen subsidie'.
Voeg in het loket de vereiste documenten toe.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de subsidie krijgt.