Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie winkelgebieden en bedrijventerreinen aanvragen

Door de onverwachte hoeveelheid aan aanvragen is de beschikbare subsidie nu al op. Wij zijn blij met de enorme investering die hiermee in de gebieden gedaan kan worden in samenwerking met de ondernemers. Maar we vinden het tegelijkertijd jammer dat we nu geen subsidie meer kunnen geven.

We onderzoeken of het mogelijk is een aanvulling op het budget te vinden.
Tot die tijd kunnen we geen nieuwe subsidies verstrekken. Wij adviseren u de berichtgeving hierover in de gaten te houden.

U kunt nog wel een aanvraag doen. Als we meer geld krijgen voor de subsidie, zullen wij de aanvragen op basis van datum behandelen. 

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met uw Bedrijfscontactfunctionaris. Link opent een externe pagina.

Wilt u als collectief van ondernemers en eigenaren de uitstraling en economische ontwikkeling van uw winkelgebied of bedrijventerrein verbeteren? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Via de knop 'Subsidie aanvragen' leest u wat u moet doen om de subsidie aan te vragen.

Subsidie aanvragen

Waar u subsidie voor kunt aanvragen

Categorie a

Innovatie, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit, gebiedspromotie en gebiedsprofilering, uitstraling panden en buitenruimte (maximaal tot € 20.000 of € 25.000 afhankelijk van de subsidieaanvraag in categorie b).

De eerste €5.000 aan kosten worden voor 100% gesubsidieerd.
Daarna worden de kosten voor 50% gesubsidieerd.

 • opbouwen winkelstraat-app
 • gezamenlijke afvalstromen
 • duurzaamheidsscan
 • workshops digitalisering, circulariteit, innovatie en duurzaamheid
 • digitaal samenwerkings-platform
 • bouwen of vernieuwen van website
 • opbouwen social media kanalen
 • realisatie gemeenschappelijke stroomvoorziening
 • evenementen
 • marketing en reclame
 • promotionele acties voor klantenbinding
 • brancheringsplan
 • bestickeren of aankleden leegstaande panden
 • uniforme uitstraling buitenreclame aan panden
 • duurzaam aanlichten panden
 • duurzame sfeerverlichting, aanschaf
 • plantenschalen, aanschaf
 • plantenschalen, vernieuwen beplanting
 • banieren
 • muurschildering
 • opplussen of vergroenen buitenruimte
 • aanschaf openbaar toegankelijke AED’s

Categorie b

Administratieve ondersteuning collectieven (maximaal € 5.000). Deze kosten worden voor 50% gesubsidieerd. De gemaakte kosten komen uit de eigen middelen.

 • schrijven en rondsturen nieuwsbrieven, uitnodigingen van vergaderingen, agenda en notulering
 • ondersteuning van inning van verenigingscontributie
 • produceren en bijhouden van mailbestand van deelnemende ondernemingen
 • aanvragen van subsidies
 • organiseren van evenementen

Wat niet onder de subsidie valt

 • omzetbelasting
 • advieskosten
 • kosten voor ondersteuning buiten categorie B
 • ontwerp of onderhoud
 • energiekosten
 • opslagkosten
 • abonnementen en leaseconstructies langer durend dan 1 jaar Hieronder vallen onder andere winkelstraatmanagement, personele inzet bij evenementen in de vorm van verkeersregelaars, beveiliging, EHBO en dergelijke.

Hoogte subsidie

 • Voor de eerste €5.000 aan kosten kunt u voor 100% subsidie aanvragen.
 • Voor het bedrag hoger dan die €5.000 geldt een subsidie van 50%.
 • U kunt maximaal € 24.999 subsidie aanvragen per winkelgebied of bedrijventerrein per jaar.

Een activiteit mag slechts in één categorie vallen, zoals aangegeven in de Categorieën subsidiabele activiteiten.

Voorwaarden

Voor uw aanvraag gelden de volgende regels:

 • Uw aanvraag is voor het winkelgebied of bedrijventerrein van uw collectief.
 • Uw aanvraag is vooraf besproken met het aanspreekpunt uit uw gebied
 • De subsidie kan enkel aangevraagd worden voor het bedrag dat uit eigen middelen wordt besteed aan de activiteit.
 • Omzetbelasting, kosten voor advies, ondersteuning, ontwerp, onderhoud, energie en opslag, abonnementen en leaseconstructies (langer lopend dan 1 kalenderjaar) komen niet in aanmerking voor de subsidie.
 • Het maximale subsidiebedrag is € 24.999 per winkelgebied of bedrijventerrein per jaar.
 • De subsidie wordt aangevraagd, en ondertekend, door de voorzitter/bestuurslid van de vereniging of BIZ.
 • De nadere regels leest u in de officiële bekendmakingen. Link opent een externe pagina op de website van de Rijksoverheid.

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Contact

Hebt u vragen, laat dan uw gegevens achter en we nemen contact met u op.