Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie voortijdige schoolverlaters aanvragen

Het stimuleren van het studiesucces (startkwalificatie) van studenten in het mbo en het voorkomen van voortijdige uitval door in te zetten op studentenwelzijn.

Subsidie voortijdige schoolverlaters kon worden aangevraagd tot 1 juli 2023. U kunt nu geen subsidie meer aanvragen.

Meer informatie

Met deze subsidie willen we het studentwelzijn in het mbo bevorderen. En daarmee bijdragen aan het studiesucces (startkwalificatie) en het voorkomen van voortijdige uitval. Studenten in het mbo verdienen alle kansen om hun talenten te ontwikkelen. En een diploma te halen dat past bij wat zij graag willen en kunnen.
Meer informatie vindt u in de beleidsnotitie 'Subsidiekader mbo studentwelzijn 2024'

Voor wie is het

4 Rotterdamse MBO-instellingen kunnen een aanvraag indienen.
Dit zijn Albeda, Zadkine, Scheepvaart- en Transportcollege en het Hout- en Meubileringscollege

Meesturen

Tijdens het doen van uw aanvraag wordt er gevraagd om:

  • Een projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
  • Een begroting en dekkingsplan
  • Een opgave leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK) 
  • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement

Voor een subsidie vanaf € 50.000 stuurt u een accountantsproduct mee.
De kosten voor deze controle betaalt u zelf.
Behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden. 

Voorwaarden

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat aangegeven of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie dan is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina.

Hoelang duurt het

De SVR 2014 normen worden gehanteerd bij het indienen van een subsidie aanvraag.

  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Veelgestelde vragen