Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie vitale kerngebieden aanvragen

U kunt nu als ondernemer of vastgoedeigenaar subsidie aanvragen om uw winkelgebied te verbeteren. De subsidie is voor samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld een BIZ of ondernemersvereniging. U kunt ook voor de gelegenheid samenwerken met ondernemers of vastgoedeigenaren.

Hulp nodig?

Het programmateam vitale kerngebieden staat voor u klaar. Een voorgesprek is onderdeel van de aanvraag. In het gesprek kijken we samen wat u wilt en hoe dat aansluit op het beleid van de gemeente.

Neem contact op via de website met een van onze coördinatoren via de pagina Coördinatiepunt op de website Ondernemen010. Link opent een externe pagina.

Aanvragen van de subsidie

Hebt u een voorgesprek met het programmateam gehad?
Dan kunt u nu de subsidie aanvragen.

Meesturen

Bij uw aanvraag moet u  het volgende uploaden:

 • Twee offertes voor de uit te voeren activiteiten
 • Een plan van aanpak
 • Een begrotingsformulier
 • Een handtekeningenformulier (alleen invullen als dit nodig is)

Vraag de subsidie aan via de knop 'Subsidie aanvragen'. Log in met eHerkenning.

Waarvoor u subsidie kunt aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 • opstellen en uitvoeren van plannen om het vitale kerngebied te verbeteren waardoor het beter bestendig is voor de toekomst;
 • het versterken van digitale vaardigheden van ondernemers of vastgoedeigenaren in het vitale kerngebied;
 • het bieden van ondersteuning om het formele samenwerkingsverband van een vitaal kerngebied te professionaliseren;
 • het tijdelijk aanpassen van de fysieke ruimte om de levendigheid te verbeteren.

Voor wie

Via de kaart ziet u of uw winkelgebied een vitaal kerngebied is.

Hoogte subsidie

Er kunnen maximaal twee aanvragen worden gedaan per gebied. Per gebied is er maximaal € 60.000 beschikbaar gedurende de looptijd van de subsidieregeling. De subsidie is voor 80% van de kosten, het gebied betaalt zelf 20%.

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording . Link opent een externe pagina(vaststelling) moet inleveren.

Meer informatie en voorwaarden

De visie van de gemeente Rotterdam is te vinden in de gebiedskoersen detailhandel. De gebiedskoersen vindt u op de website van Ondernemen010. Link opent een externe pagina. Voor het centrum geldt de Detailhandelsnota.

De volledige voorwaarden zijn te vinden in de subsidieregeling. Link opent een externe pagina, de voorwaarden die in de subsidieregeling staan zijn leidend.

Contact

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.
Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.