Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie vieringen en herdenkingen aanvragen

3 instellingen kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van vieringen en herdenkingen. Maar ook voor activiteiten over de lokale democratie.

Voor wie is het

Deze subsidie is voor de volgende 3 instellingen:

 • Stichting Lokaal
  Voor verschillende activiteiten over de lokale democratie.
 • Stichting Herdenking 14 mei
  Jaarlijkse organisatie op 14 mei.
 • Stichting Rotterdams Comité Nationale Belangen (RCNB)
  Ondersteuning van Oranjeverenigingen en buurtverenigingen bij de organisatie van Koningsdag.

Online aanvragen

Vraag de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'.
Log in met eHerkenning.

Meesturen

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende stukken mee:

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten, bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in het uittreksel van de Kamer van Koophandel)
 • Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000,- moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen. De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Het duurt maximaal 8 weken tot een besluit is genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. In het besluit staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voorwaarden

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u een bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina.

Contact

Hebt u vragen, bel dan naar 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?Bel naar het team Subsidieadministratie 010  267 48 50. Of stuur een e-mail naar subsidie@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina