Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Subsidie Smart Energy Systems aanvragen

Deze subsidie ondersteunt ondernemingen bij uitvoering van haalbaarheidsstudies of het doen van experimenten die de uitrol van slimme energiesystemen versnellen.

Subsidieronde afgesloten

De subsidie Smart Energy Systems helpt bij investeringsbeslissingen die gaan over de implementatie van slimme energiesystemen.

De laatste subsidieronde is gesloten op 3 juni 2022. Hou de website van Ondernemen010. Link opent een externe pagina in de gaten voor eventuele nieuwe openstellingen.

Meer informatie

Hernieuwbare energie

Innovatie vindt plaats op de grensvlakken tussen sectoren en thema's. De gemeente streeft ernaar de ambities die zij heeft op de gebieden energietransitie, circulair, klimaatbestendig en gezonde leefomgeving (zoals vastgesteld in het duurzaamheidskompas) zoveel mogelijk met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar in de uitvoering kunnen versterken.
De gemeente Rotterdam wil de uitrol van nieuwe en slimme energiesystemen (Smart Energy Systems) versnellen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar hernieuwbare energie. Hiervoor zijn innovaties in het energiesysteem nodig. Investeringen in dit type innovaties zijn lastig als er vooraf onzekerheid is of deze innovatieve producten leiden tot commercieel haalbare en opschaalbare proposities.

Haalbaarheidsonderzoek

Voor middelgrote investeringen zijn de kosten van een gedegen haalbaarheidsonderzoek of een experimentele pilot relatief hoog. Om dit te doorbreken, stelt de gemeente Rotterdam subsidie beschikbaar. Deze subsidie is voor partijen die haalbaarheidsstudies willen uitvoeren of experimentele ontwikkelingen willen doen van innovaties in het energiesysteem. De gemeente Rotterdam richt zich met name op innovaties die op korte termijn uit kunnen groeien tot commercieel aantrekkelijke toepassingen die schaalbaar of herhaalbaar zijn.

Benodigde documenten

Benodigde documenten

 1. Bestuursopgave of KvK uittreksel
 2. Statuten (niet bij personen/eenmanszaak)
 3. Een verklaring van geen financiële moeilijkheden
 4. Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen. De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Voor wie is het

Ondernemers die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast moeten projectaanvragen kunnen aantonen dat zij een duidelijke positieve impact creëren op de Rotterdamse energietransitie en -economie (regio Rijnmond).

Voorwaarden

De laatste subsidieronde is gesloten op 3 juni 2022. Hou de website van Ondernemen010. Link opent een externe pagina in de gaten voor eventuele nieuwe openstellingen.

 • De subsidie wordt alleen verstrekt voor een haalbaarheidsstudie of voor het realiseren van een experimentele ontwikkeling op het gebied van innovatieve smart energy system oplossingen.
 • Aanvragen zijn concreet gericht op de voorbereiding van een investeringsbeslissing. Het resultaat van de ontwikkelingsfase biedt helder inzicht in de voorwaarden voor een positieve investeringsbeslissing.
 • Een van de voorwaarden is dat inzicht verschaft wordt in de geleerde lessen en aanbevelingen om tot investeringen en versnelling te komen in relatie tot het initiatief. Het helder identificeren, vastleggen en delen van zulke lessen moet ook bijdragen aan het opschalen en repliceren van de private initiatieven.
 • De subsidie bedraagt ten hoogste € 100.000 per aanvragende organisatie
 • Een andere voorwaarde is de eigen investering:
  1. De subsidie voor een haalbaarheidsstudie bedraagt ten hoogste 50% van de in aanmerking komende kosten.
  2. De subsidie voor experimentele ontwikkeling bedraagt ten hoogste 25% van de in aanmerking komende kosten.
 • Het uitvoeren van pilots is mogelijk, indien het bijdraagt aan het verhogen van commercial en market readiness. Gebuikte technologieën zullen een hoge ´technology readiness´ hebben (TRL6 tot 9, van demonstratie tot marktintroductie). Activiteiten van private initiatieven kunnen gericht zijn op het demonstreren van de oplossing, een systeemintegratie of het verhogen van bekendheid van mogelijke gebruikers met technologieën. Onderzoek en ontwikkeling vallen niet binnen dit programma.
 • Er wordt getoetst op value for money. 1 onvoldoende op dit gebied kan een afkeuring betekenen.
 • De aanvraag moet compleet zijn. Incomplete aanvragen worden niet beoordeeld.
 • U heeft voor de aanvraag eHerkenning nodig.

De informatie op deze pagina is met zorg samengesteld, maar kan afwijken van wat er in de subsidieregeling staat. Als er verschillen zijn tussen de informatie op deze pagina en die in de subsidieregeling, dan moet u uitgaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Veelgestelde vragen