Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie Rotterdamse hospices aanvragen

In een aantal Rotterdamse hospices wordt gezorgd voor personen in hun laatste levensfase. In deze hospices werken vooral vrijwilligers. Deze subsidieregeling is bedoeld om een deel van de kosten van de hospice te betalen.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met DigiD of met eHerkenning. Let op: Met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Voor wie is het

De subsidie is voor hospices die palliatieve terminale zorg verlenen.
Een hospice moet aan deze voorwaarden voldoen:

 1. De hospice kan minimaal 4 en maximaal 10 bewoners tegelijk opnemen.
  Het gaat om bewoners die palliatieve terminale zorg nodig hebben.
 2. De hospice werkt voor het geven van medische zorg samen met bevoegde professionele zorgverleners, of heeft deze in dienst.
 3.  De hospice staat minimaal 12 maanden voor de dag van de aanvraag van de subsidie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 4. De hospice is minimaal 12 maanden voor de dag van de aanvraag van de subsidie open voor het geven van palliatieve terminale zorg.

Hoogte subsidie

Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal beschikbare bedden voor het verlenen van palliatieve terminale zorg op de datum van aanvraag, vermenigvuldigd met € 1.000.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Wanneer aanvragen

 • U kunt niet met terugwerkende kracht voor 2020 subsidie aanvragen.
 • Een jaarlijkse subsidie moet worden aangevraagd vóór 1 juni in het jaar, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.
 • U kunt dus geen subsidie meer aanvragen voor 2022.

Uitzondering 2021

Omdat deze regeling pas na 1 juni 2020 is vastgesteld, is voor het jaar 2021 een afwijkende indieningsdatum gesteld.

Voorwaarden

Lees alle voorwaarden van de subsidie in de Subsidieregeling hospices Rotterdam. Link opent een externe pagina

Hoelang duurt het

 • U krijgt na uw online aanvraag direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken na sluiting aanvraag termijn wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zolang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.