Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie Rotterdams onderwijsbeleid aanvragen

Met deze subsidie voeren onderwijsinstellingen activiteiten uit die bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten in het Rotterdams onderwijs. Het doel is dat meer kinderen een hoger en voor hen passend onderwijsniveau bereiken.

Let op: Vraag de subsidie voor het volgende schooljaar vóór 1 mei aan. De verantwoording dient u na afloop van het schooljaar in, vóór 1 december. U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning.

Subsidie aanvragen. Link opent een externe pagina

Meesturen

Een aanvraagformulier is te verkrijgen bij de gemeentelijke contactpersoon van uw onderwijsinstelling en uw schoolbestuur.

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voor wie is het

De subsidie is alleen aan te vragen door schoolbesturen en onderwijsinstellingen in de volgende onderwijssectoren:

 • voorschoolse educatie
 • primair onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs
 • hoger onderwijs

Voorwaarden

Contactinformatie

Voor vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld over de voorwaarden en inhoud): neem contact op met uw contactpersoon van de afdeling Onderwijs.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag: stuur een e-mail. Link opent een externe pagina naar team Subsidieadministratie of bel 010 267 48 50.
 • over andere zaken: bel 14 010.