Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie Rijnmonds arbeidsmarkt perspectieffonds aanvragen

Het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP) is een regionale subsidieregeling met als doel het terugdringen van de personeelstekorten in de maatschappelijk cruciale sectoren. U kunt van 1 mei tot en met 31 mei 2024 subsidie aanvragen voor projecten die zorgen voor meer instroom in en behoud van personeel in de maatschappelijk cruciale sectoren en economische transities.

Via de knop 'Subsidie aanvragen' leest u wat u moet doen om de subsidie aan te vragen.

Subsidie aanvragen

Meer informatie

Alleen projecten die personeelstekorten in de volgende sectoren en transities verminderen, komen in aanmerking voor het RAP:

Maatschappelijk cruciale sectoren

 • het openbaar vervoer
 • de zorg
 • de kinderopvang
 • het onderwijs
 • de bouw en techniek
 • de veiligheidsketen
 • de haven en logistiek

Economische transities

 • de digitaliseringstransitie
 • de energietransitie
 • de transitie naar een circulaire economie

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Na het sluiten van de aanvraagtermijn laat de gemeente u binnen 8 weken weten of u voor de aangevraagde subsidie in aanmerking komt. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Voor wie is het

 • Subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zoals ondernemingen, onderwijsinstellingen, en brancheorganisaties.
 • Ook een coalitie van samenwerkingspartners kan een aanvraag indienen bij het RAP. In dat geval is één van de partners binnen de samenwerking de penvoerder. De penvoerder is verantwoordelijk voor alle aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Voorwaarden

 • Het RAP ondersteunt projecten door middel van cofinanciering tot een maximum van 50% van de totale projectkosten. Het minimale bedrag per subsidieaanvraag is € 20.000, het maximale bedrag per aanvraag is € 500.000.
 • Om voor cofinanciering in aanmerking te komen moet een project leiden tot:
  o Meer instroom (van werk naar werk, van school naar werk, (weer) aan het werk) naar de maatschappelijk cruciale sectoren, met duurzame arbeidscontracten van minimaal 12 maanden;
  o Een scholing-, leerwerk- of loopbaantraject met baangarantie;
  o Of, aantoonbaar behoud van personeel dat anders zou uitvallen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van talentprogramma’s
 • De resultaten van het project moeten in de arbeidsmarktregio Rijnmond terecht komen.
 • Projecten moeten uiterlijk 31 december 2026 zijn afgerond.
 • In het projectplan moet vermeld worden wanner het resultaat van het project wordt bereikt.
 • Het project betreft activiteiten die niet al binnen de reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager vallen.
 • Voor de aanvraag maakt u gebruik van de formats die te vinden zijn op wsprijnmond.nl/rap
 • Voor een subsidie vanaf €50.000 stuurt u een accountantsproduct mee.
  De kosten voor deze controle betaalt u zelf.
  Behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat u deze kosten kunt betalen met het subsidiegeld.
 • Lees de volledige voorwaarden in de subsidieregeling Rijnmonds arbeidsmarkt perspectieffonds 2023-2026. Link opent een externe pagina.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.