Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie programma Stevige Start aanvragen

Rotterdam wil de gezondheid bij kinderen van 0 tot 4 jaar verbeteren. In het actieprogramma Stevige Start worden activiteiten en maatregelen uitgevoerd die zich hierop richten.

Jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni. Eenmalige subsidies vraagt u minimaal 3 maanden voor de start van de activiteiten aan. Vraag de subsidie aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning. Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Meer informatie

De doelstelling van het programma is dat meer kinderen gezond ter wereld komen en zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Uniek aan dit actieprogramma is dat de gemeente het medische en het sociale vlak aan elkaar verbindt. Zeker in de geboortezorg is dit nog vaak gescheiden. Met dit programma krijgen de allerjongsten belangrijke voorwaarden mee voor een stevige start.

Dit programma volgt 3 actielijnen:

 • Actielijn 1: Eerder en beter in beeld
 • Actielijn 2: Gezond en veilig zwanger
 • Actielijn 3: Sterke gezinnen

Meesturen

 • een werkplan
  Hierin omschrijft u:
  • een projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
  • een begroting en dekkingsplan
 • een opgave leden van bestuur (staat ook in het uittreksel van de Kamer van Koophandel)
 • statuten/bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • een taalcomponent
  U kunt dit component verwerken in het totale projectplan of als extra aparte activiteit opnemen in de subsidieaanvraag.
  Let op: Er wordt geen extra subsidie toegekend voor het toevoegen van een taalcomponent.

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Aanvragen voor volgend jaar worden binnen 8 weken na de begrotingsbehandeling in de Raad beslist.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voor wie is het

Professionele instellingen voor Jeugdzorg en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Voorwaarden

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is.
Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.