Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie Nieuw Rotterdams onderwijsbeleid aanvragen

Met deze subsidie voeren onderwijsinstellingen activiteiten uit die bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten in het Rotterdams onderwijs. Het doel is om elk kind een gelijke startpositie te geven in het onderwijs en hen tijdens hun onderwijsloopbaan de juiste ondersteuning te bieden om de doorstroom te bevorderen.

Let op: Vraag de subsidie voor het volgende schooljaar uiterlijk op 1 mei aan. De verantwoording dient u na afloop van het schooljaar in, uiterlijk op 1 december.

Via de knop 'Subsidie aanvragen' leest u hoe u de aanvraag doet. U hebt voor uw aanvraag eHerkenning nodig.

Subsidie aanvragen

Voor wie is het

De subsidie is alleen aan te vragen door schoolbesturen, onderwijsinstellingen en houders kinderopvang in de volgende onderwijssectoren:
•    kinderopvang
•    primair onderwijs
•    voortgezet onderwijs
•    speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
•    middelbaar beroepsonderwijs
•    hoger onderwijs

Hoelang duurt het

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

Binnen 8 weken nemen we een besluit . Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden.

Voorwaarden

Contact

Voor vragen:

  • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld over de voorwaarden en inhoud): neem contact op met uw contactpersoon van de afdeling Onderwijs.
  • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag: stuur een e-mail. Link opent een externe pagina naar team Subsidieadministratie of bel 010 267 48 50.
  • over andere zaken: bel 14 010.