Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie Jeugdpreventie 2025 aanvragen

De subsidie Jeugdpreventie 2025 is voor organisaties die preventieve aanpakken en interventies bieden aan de Rotterdamse jeugd van 0 tot 18 jaar.

Doelen van de subsidie

 • Versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden van jeugdigen
 • Voorkomen en terugdringen van psychosociale problematiek bij jeugdigen
 • Voorkomen van problemen bij jeugdigen met ouders met psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking
 • Versterken van opvoedvaardigheden van ouders
 • Voorkomen en terugdringen van middelengebruik en verslaving bij alle jeugdigen met extra aandacht voor risicogroepen

Aanvragen

Preventieve interventies

Via de knop ‘Interventiesubsidie aanvragen’ komt u in het subsidieloket.
Daar downloadt u alle documenten die u nodig hebt voor de aanvraag.

U hebt voor de aanvraag eHerkenning niveau 2 en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ nodig.

Preventieve innovaties
Via de knop ‘Innovatiesubsidie aanvragen’ komt u in het subsidieloket.
Daar downloadt u alle documenten die u nodig hebt voor de aanvraag.

U hebt voor de aanvraag eHerkenning niveau 2 en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ nodig.

Meer informatie

Meer informatie over de bedoeling en de subsidiethema’s van deze subsidieregeling, vindt u in de beleidsnotitie.

Voor uw aanvraag kan de volgende informatie relevant zijn:

 • cijfermatige informatie over de kinderen en jongeren in Rotterdam vindt u op de pagina Staat van de Jeugd.
 • informatie over het Rotterdamse jeugdbeleid en actuele cijfers vindt u op de Jeugd.

Informatie over de wijkprogrammering, die in meer dan 20 wijken van Rotterdam actief is, leest u op de pagina Wijkprogrammering. Link opent een externe pagina. Daar vindt u ook de maatschappelijke resultaten en factoren per wijk, waarmee u uw subsidieaanvraag kunt onderbouwen. Voor meer informatie over wijkprogrammering kunt u ook mailen  naar wijkprogrammeringMO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zolang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld. Als er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn, ontvangt u hierover bericht. De datum waarop de aanvraag compleet is geldt als de datum aanvraag.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het subsidiebedrag, de voorwaarden en verplichtingen. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling). Link opent een externe pagina moet inleveren.

Voor wie is het

De subsidie is bedoeld voor professionele organisaties of rechtspersonen in het domein van jeugdpreventie en maatschappelijke ontwikkeling.

Let op: De subsidieregeling is niet bedoeld voor:

 • Jeugdhulp
 • Onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’
 • Universele aanpakken, interventies en innovaties in het primair onderwijs die gericht zijn op het versterken van sociaal emotionele vaardigheden
 • Hulp bij of voorkomen van voortijdig schoolverlaten
 • Schoolmaatschappelijk werk en voorschools maatschappelijk werk
 • Sociaal medische indicaties en kinderopvang plus
 • Mentoringtrajecten
 • Welzijn 
 • Gebiedsgerichte interventies die vanuit Couleur Locale worden gefinancierd
 • Rechtshulp en mediation
 •  ‘Positive Behavior Support (PBS) in de Wijk’
 • Zorg op basis van de zorgverzekeringswet
 • De jeugdgezondheidszorg (JGZ), Rijksvaccinatieprogramma en het aanvullend preventief pakket van het CJG

Voorwaarden

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met de beschikking kunt u een bezwaar indienen.

Contact

Hebt u vragen, vul dan uw gegevens in en we nemen contact met u op.