Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie jeugdparticipatie aanvragen

Het doel is bijdragen aan talentontwikkeling van jongeren door ze mee te laten doen aan politieke en maatschappelijke projecten. Jaarlijkse subsidie (voor volgend jaar) vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni. Eenmalige subsidies vraagt u minimaal 12 weken voor de start van de activiteiten aan.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Voor wie is het

Professionele instellingen voor Jeugdzorg en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Meer informatie

Met het doel politieke en maatschappelijke projecten wordt bedoeld:

 • Jeugd en jongeren krijgen de kans om mee te denken en mee te praten over de Rotterdamse politiek. Bijvoorbeeld via een jongerenraad.
 • Jeugd en jongeren betrekken bij het verbeteren van de buurt waar zij wonen.

Hierdoor verbeteren de kansen in het leven op het gebied van talentontwikkeling, gezondheid en veiligheid.

Meesturen

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten, met daarin onder andere:
  • aantal deelnemers gerelateerd aan het totaal aantal jongeren/leerlingen
  • verwachte resultaten
 • statuten/bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • opgave van leden van bestuur
  (staat ook in uittreksel Kamer van Koophandel)

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • In maximaal 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voorwaarden

Na uw aanvraag ontvangt u een brief waarin staat of u subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met de brief, kunt u bezwaar maken.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt gebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Veelgestelde vragen