Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie Huis van de Wijk aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor het beheer en de exploitatie van uw Huis van de Wijk in zelfbeheer. Het gaat hier alleen om de volgende Huizen van de Wijk: Het Klooster, Huize Middelland, De Nachtegaal en De Prinsenhof. Met uw activiteiten voor én in het Huis van de Wijk in zelfbeheer draagt u bij aan het realiseren van de doelen van het beleidsplan 'Heel de Stad'.

Uiterlijk vóór 1 oktober dient u een aanvraag in voor het komende subsidiejaar. U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning. Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH'.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Meer informatie

Uw activiteiten dienen bij te bijdragen aan tenminste 1 van doelen van het beleidsplan 'Heel de Stad':

 • (Collectieve) preventie: hiermee wordt bedoeld dat met (collectief) aanbod wordt voorkomen dat op een later moment zwaardere ondersteuning nodig is, of dat dit kan worden uitgesteld.
 • Voorkomen van problematiek: hiermee wordt bedoeld dat met (collectief) aanbod Rotterdammers in staat worden gesteld vaardigheden op te doen waarmee voorkomen wordt dat problemen ontstaan.
 • Stabiliseren van problematiek: hiermee wordt bedoeld dat indien problemen eenmaal zijn ontstaan met (collectief) aanbod deze problematiek niet verder toeneemt.
 • Vergroten van de zelfredzaamheid, samenredzaamheid: hiermee wordt bedoeld dat met (collectief) aanbod Rotterdammers in staat zijn zelfstandig hun leven te leiden en familie of directe omwonenden te kunnen helpen bij eenvoudige problematiek en een grotere vrijwillige inzet, meer bewonersinitiatieven en een toename van de sociale cohesie.
 • Activering/participeren of het wegnemen van achterstanden: hiermee wordt bedoeld het laten verrichten van vrijwilligerswerk door Rotterdammers om zo een bijdrage te leveren aan de samenleving en met (collectief) aanbod alle Rotterdammers gelijke kansen te geven in de samenleving.

Meenemen

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken aan:

 • een begroting en dekkingsplan
 • een beschrijving van de geplande activiteiten voor het subsidiejaar
 • statuten / bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (uittreksel Kamer van Koophandel)

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld. De datum waarop de aanvraag compleet is geldt als de datum aanvraag.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het subsidiebedrag en de voorwaarden en verplichtingen. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voor wie is het

Het indienen van een aanvraag voor subsidie voor een Huis van de Wijk in zelfbeheer is voorbehouden aan de volgende partijen:

 • Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof voor het Huis van de Wijk De Prinsenhof in het gebied Prins Alexander
 • de penvoerder van Huize Middelland in het gebied Delfshaven
 • Stichting Vrienden van het Klooster voor het Huis van de Wijk Het Klooster in het gebied Noord
 • Stichting Beheer de Nieuwe Nachtegaal voor het Huis van de Wijk De Nachtegaal in het gebied Charlois

Voorwaarden

De uitgangspunten waar een Huis van de Wijk in zelfbeheer aan moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen staan beschreven in de 'Notitie uitvoeringsplan Huizen van de Wijk in zelfbeheer' van 6 september 2021.

Daarnaast zijn ook de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina van toepassing.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.