Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie circulaire initiatieven aanvragen

De gemeente ondersteunt plannen die helpen bij slimmer en duurzamer gebruik van grondstoffen en het voorkomen van afval in Rotterdam.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'. U logt in met eHerkenning.

Meer informatie

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan één of meerdere van de onderstaande doelen:

 • Verminderen van het gebruik van grondstoffen.
 • Hoogwaardig hergebruiken van grondstoffen.
 • Het aanmoedigen van Rotterdammers om producten anders te gebruiken, bijvoorbeeld:
  - spullen te delen in plaats van zelf te hebben;
  - producten opnieuw te gebruiken of te repareren;
  - minder producten of voedsel te verspillen.

Meenemen

Bij uw aanvraag levert u de volgende documenten in:

 • Bestuursopgave of uittreksel van Kamer van Koophandel
 • Statuten van uw organisatie of onderneming
 • Ingevulde 'Verklaring de-mimimissteun'
 • Formulier toelichting subsidie Rotterdam circulair (pdf)
 • Een projectplan, inclusief begroting

Voor uw projectplan kunt u gebruik maken van een model projectplan. Het is niet verplicht om dit model projectplan te gebruiken. U bent wel verplicht om alle onderdelen uit het model projectplan in uw eigen projectplan op te nemen (zie ook artikel 9, lid 3 van de subsidieregeling circulaire initiatieven).

Hoelang duurt het

Na uw subsidieaanvraag laat de gemeente u binnen 8 weken weten of u hiervoor in aanmerking komt. Soms heeft de gemeente daarvoor meer tijd nodig (maximaal 12 weken extra).

Voor wie is het

De subsidie is bedoeld voor (startende) ondernemers die:

 • Minder dat vijftig werknemers in dienst hebben.
 • Niet langer dan tien jaar in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd staan.

Geen subsidie

Er wordt geen subsidie gegeven aan eenmanszaken, freelancers en ZZP-ers.

Voorwaarden

Zie voor een verdere toelichting op de voorwaarden de subsidieregeling circulaire initiatieven. Link opent een externe pagina.

 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het project, met een maximumbedrag van € 5.000 per aanvrager.
 • Kosten die zijn gemaakt voor de indiening van de aanvraag komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Aanvragen worden beoordeeld en krijgen punten toebedeeld aan de hand van de volgende criteria:
  - Bijdrage aan de doelstellingen van de regeling (maximaal 30 punten)
  - Vernieuwing (maximaal 30 punten)
  - Impact (maximaal 20 punten)
  - Schaalbaarheid (maximaal 20 punten)
  Zie voor een nadere toelichting op deze criteria artikel 3, lid 3 van de subsidieregeling.
 • Een aanvraag moet minimaal 50 punten behalen om in aanmerking te komen voor subsidie.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen als u uw plan heeft besproken met een medewerker van het Programma Rotterdam Circulair. Neem hiervoor contact op via e-mail. Link opent een externe pagina. In overleg met deze medewerker is besloten dat uw idee in aanmerking komt voor subsidie.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, bel dan 14 010.