Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie bestrijding huiselijk geweld aanvragen

Deze subsidie is bedoeld om Rotterdammers te leren hoe ze huiselijk geweld kunnen herkennen en melden.

U vraagt online subsidie aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning. Jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni. Eenmalige subsidies vraagt u minimaal 3 maanden voor de start van de activiteiten aan.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Voor wie is het

Alleen deze organisaties kunnen de subsidie aanvragen:

 • Avant sanare B.V. 
 • Stichting Arosa 
 • Context/ Bavo (Indingo)
 • Centrum voor Dienstverlening (CvD)

Meer informatie

Voorbeelden van acties

 • opmerken en melden
 • het maken van een 'sluitende aanpak'
 • voorkomen dat iemand uit de omgeving van het slachtoffer geweld pleegt

Beschikbare onderdelen

 • lokale teams Huiselijk Geweld
 • huisverbod (crisisinterventie)
 • Servicepunt Meldcode
 • (aanpak) ouderenmishandeling
 • (aanpak) huiselijk geweld Rotterdam
 • lokale zorgnetwerken Rotterdam

Aanpak

De aanpak van Huiselijk Geweld houdt onder meer in:

 • het op tijd opmerken en voorkomen van huiselijk geweld, of dreiging van huiselijk geweld
  Dit gebeurt door voorzorgmaatregelen en hulp aan slachtoffers thuis.
 • het bieden van veilige opvangplekken voor slachtoffers van huiselijk geweld
 • het bieden van ondersteuning en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld
  Ondersteuning is gericht op het sterker maken en terugkomen in de samenleving.
 • subsidie bestrijding huiselijk geweld

Meesturen

 • projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
 • begroting en dekkingsplan
 • opgave leden van bestuur (staat ook in uittreksel Kamer van Koophandel)  
 • statuten/bestuursreglement of huishoudelijk reglement

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zolang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voorwaarden

Na uw aanvraag krijgt u een brief waarin staat of u subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met de brief, kunt u bezwaar maken.

Uw vrijwilligers moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.
Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan 3 maanden.
De verklaring is tot 5 jaar na afgifte geldig.
Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige activiteiten doen.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Veelgestelde vragen