Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie basisvaardigheden aanvragen

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die activiteiten organiseren gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Subsidie activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor één of een combinatie van de volgende activiteiten:

 • organiseren en uitvoeren van een cursus basisvaardigheden met een oriëntatie op de thema’s Taal en ontwikkeling, Taal en gezondheid, Taal en werk en Taal en geld als bedoeld in het Beleidskader basisvaardigheden Rotterdam 2023-2026;
 • werven en trainen van vrijwilligers basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden;
 • organiseren en uitvoeren van samenwerkingsprojecten gericht op basisvaardigheden in wijken en gebieden.

Meer informatie vindt u op de pagina 'Taal in Rotterdam'.

Meesturen

Voor een subsidieaanvraag is het gebruik van het format voor het projectplan en de begroting verplicht. Deze formats zijn een hulpmiddel om makkelijk een complete aanvraag in te kunnen dienen.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • Projectplan volgens het format
 • Begroting volgens het format in excel
 • Meest recente jaarrekening en/of jaarverslag
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Opgave van leden van bestuur (staat in uittreksel KVK)

Mail naar subsidie-basisvaardigheden@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
U ontvangt dan per mail automatisch de formats en alle overige relevante documenten die u nodig heeft voor de aanvraag.

Aanvragen

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'.
Hiervoor logt u in met eHerkenning. Link opent een externe pagina (voor bedrijven).

Voor wie is het

Subsidie wordt alleen verstrekt aan rechtspersonen. Voorbeelden van rechtspersonen die een subsidieaanvraag kunnen indienen zijn aanbieders basisvaardigheden, vrijwilligersorganisaties, wijkgerichte bewoners- of belangenorganisaties, sociaal ondernemers, maatschappelijke organisaties en professionele organisaties, waaronder bedrijven en instellingen.

Voorwaarden

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar maken.

Bekijk voordat u aanvraagt eerst de subsidieregeling en voorwaarden:

U vindt de voorwaarden in:

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.