Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Stop heling

Een gestolen fiets op straat kopen of een opkoper die een nieuwe iPhone voor 50 euro inkoopt. Dat zijn twee voorbeelden van heling. Goederen kopen of verkopen waarvan u weet (of kunt vermoeden) dat ze gestolen zijn.

Hieronder leest u wat u als consument of handelaar tegen heling kunt doen.

Voor consumenten

Bent u ooit wel eens in de gelegenheid geweest om voor een klein bedrag een fiets te kopen op straat of via marktplaats of een product te kopen dat 'van de vrachtwagen is gevallen'? De aankoop van dit soort goederen lijkt onschuldig en kan aantrekkelijk zijn. Er bestaat echter een kans dat je een product koopt dat gestolen is.

Met een paar handelingen kunt u ervoor zorgen dat inbraak en diefstal voor een crimineel niet meer aantrekkelijk zijn:

  • registreer uw eigendommen in de app 'Stop Heling. Link opent een externe pagina'. Deze is speciaal ontwikkeld voor een tablet en smartphone
  • beveilig uw mobiele telefoon. Bij de meeste mobiele telefoons kunt u de anti-diefstal functie activeren. Ga naar ‘Instellingen’ en zet de functionaliteit ‘Zoek mijn telefoon’ of ‘Vind mijn telefoon’ aan. Bekijk hier meer informatie. Link opent een externe pagina.
  • maak het dieven niet te makkelijk en verklein het risico op inbraak en diefstal, meer informatie vindt u op de website maakhetzeniettemakkelijk.nl. Link opent een externe pagina
  • doe altijd aangifte bij de politie na diefstal van uw eigendommen. Dankzij de registratie van uw eigendommen in de app ‘Stop Heling’ kunt u snel nagaan welke belangrijke spullen gestolen zijn en kunt u de politie makkelijk, nauwkeurig en snel informeren. Dit vergroot de kans dat u uw eigendommen terugkrijgt.

Vragen en antwoorden

Wetten en regels voor handelaren

Om te voorkomen dat een handelaar gestolen goederen inkoopt, moet een handelaar eerst onderzoek doen naar de afkomst van het product., Om heling tegen te gaan en de afzetmarkt voor gestolen goederen te verkleinen, geldt voor handelaren en opkopers specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden.

Handelaren in tweedehands goederen zijn daarnaast verplicht om zich als handelaar bij de gemeente Rotterdam aan te melden. U doet dit door u in te schrijven in het Digitaal Opkopers Loket.

Toezicht

In Rotterdam ziet de politie en Toezicht en Handhaving toe op de naleving van wet- en regelgeving voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen. Het toezicht is erop gericht dat handelaren op de juiste manier het beroep van handelaar uitoefenen. Bij constateringen van strafbare feiten treden politie en Toezicht en Handhaving open als het nodig is wordt de burgemeester geïnformeerd.

Bevoegdheden burgemeester

In 2014 heeft de burgemeester de beleidslijn heling. Link opent een externe pagina vastgesteld. In deze beleidslijn staat beschreven hoe de burgemeester zijn bevoegdheden gebruikt wanneer een handelaar de geldende wet- en regelgeving niet naleeft. In 2019 heeft de burgemeester een specifieke beleidslijn vastgesteld voor de Spaanse Polder en sinds 2021 geldt deze lijn ook op bedrijventerrein Noordwest: Tegengaan Heling in de Spaanse Polder en bedrijventerrein Noordwest 2021. Link opent een externe pagina.

Eigen digitaal opkopersregister

Gebruikt u al een eigen digitaal opkopersregister? Dan kan dit worden gekoppeld aan het DOR. Zo kunt u uw eigen systeem blijven gebruiken. Uw digitale register moet dan natuurlijk wel aan de wettelijke eisen voldoen.

Vragen en antwoorden

Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij of wilt u aanvullende informatie? Neem dan contact op met het team Helingbestrijding. Link opent een externe pagina, telefoon 14 010.