Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Samenwerking BMW

Wat is de plek van de auto in de stad van de toekomst? Hoe zorgen we ervoor dat al het verkeer in Rotterdam zo schoon en efficiënt mogelijk rijdt? Dat er plek is voor fietsers, voetgangers en voor het openbaar vervoer?

En dat de stad een aantrekkelijke plek is om te wonen, werken en verblijven? Samen met autofabrikant BMW onderzoekt Rotterdam hoe de toekomst van de slimme en schone auto in de stad er uit ziet en welke plek hij dan inneemt. In oktober 2021 ondertekenden beide partijen een samenwerkingsovereenkomst. Door verschillende projecten leren we meer over hoe voertuigtechnologie en informatievoorziening kunnen helpen bij het sturen op veiliger, schoner en slimmer reisgedrag bij automobilisten.

Tot 2027 worden er - in ieder geval - 5 onderzoeken gedaan in verschillende pilots:

Charge & Repark

Hoe zet je bestuurders van elektrische auto’s aan tot het verplaatsen van om hun auto naar een andere parkeerplek als hij voldoende opgeladen is?

Vehicle to Grid

Kunnen nog opgeladen elektrische auto’s ingezet worden als buffer voor het stroomnet voor de momenten dat er veel andere elektrische voertuigen opgeladen moeten worden?

Safe Drive Zones

Welk effect hebben snelheidswaarschuwingen op het instrumentenpaneel van de auto op het rijgedrag van automobilisten?

Mobility Data Insights

Hoe kan data van auto’s over bijvoorbeeld drempels, kuilen en de staat van de weg ingezet worden door de gemeente om de verkeersveiligheid of onderhoud van wegen te verbeteren?

Smart City Travel

Op welke manier kunnen automobilisten verleid worden om hun auto op een Park&Ride terrein of parkeerplaats aan de rand van de stad te parkeren en het laatste stukje - de zogenaamde 'last-mile' - van hun reis met het openbaar vervoer of deelvervoer te vervolgen?

Veilige en gezonde straten

De onderzoeken zijn een goede aanvulling op de aanpak Veilige en Gezonde straten, dat het Rotterdamse college in 2021 vaststelde. Hierin wordt onderzocht hoe de maximumsnelheid in Rotterdam in een groot aantal straten verlaagd kan worden naar 30 km per uur. In de aanpak wordt niet alleen gekeken naar fysieke aanpassingen van de weg, maar naar een combinatie van maatregelen: naast herinrichting van straten ligt de focus op gedrag van bestuurders en voertuigtechnologie.

De pilotprojecten en aanpak Veilige en Gezonde straten zijn onderdeel van de Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA) waarin de stad toewerkt naar een toekomstbestendige stad met de juiste balans tussen alle verschillende vervoersvormen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de pilotprojecten die BMW en de gemeente Rotterdam uitvoeren? Stel uw vraag aan ons door te mailen naar mobiliteitso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.