Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Robbenoordplein

De gemeente wil Carnisse beter en mooier maken. Samen met bewoners, ondernemers, wijkpartijen en het Rijk. We verbeteren bestaande woningen, voegen nieuwe woningen toe en maken de wijk groener, schoner, aantrekkelijker en veiliger.

Het Robbenoordplein is één van de plekken in Carnisse waar we kansen voor verbetering zien. Dit is voor een deel ontstaan door eerdere zorgen en klachten van bewoners en ondernemers over het plein. Daarom praten we sinds december 2021 met bewoners en ondernemers in de buurt van het plein. Zo kunnen we samen zorgen voor een compleet nieuwe en aangename inrichting van het Robbenoordplein.

Nieuwbouw op de hoek

Om het nieuwe plein groter, overzichtelijker en meer vierkant te maken, stelt de gemeente voor om de 4 woningen aan de Katendrechtse Lagedijk 317 t/m 323 te vervangen door enkele nieuwe woningen. De gevel van dit nieuwe blokje komt dan op dezelfde lijn te liggen met de huidige gebouwen aan de oostkant van het Robbenoordplein.

Op 29 november 2022 nam het college van burgemeester en wethouders (B&W) een zogeheten startbesluit. Dat betekent dat het college van B&W aan de gemeentelijke organisatie opdracht geeft om de plannen voor sloop en nieuwbouw verder uit te werken. Ook gaf het college van B&W opdracht tot het starten van het gesprek met alle woningeigenaren in het blok over de aankoop van de woningen door de gemeente. Bewoners en eigenaars van het blok kregen informatie over het startbesluit via een brief.

Korte termijn acties

Buurtklimaatje werkt samen met een aantal betrokken bewoners aan acties om op korte termijn het Robbenoordplein beter en mooier te maken.

  • Het 'inpakken' van het transformatorhuisje met groen, misschien in combinatie met kunst.
  • Het vergroten en verbeteren van het huidige grasveld tot een groter, groener en aantrekkelijker plantsoen. Met meer beplanting en mogelijk ook een bank of een tafel.
  • Het zorgen voor een extra prullenbak op het plein.
  • Verder werkt de gemeente aan een oplossing voor de overlast in het achterpad aan de oostkant van het plein. Misschien door dit achterpad af te sluiten met een hek.

Sinds december 2021 hebben we onder andere het volgende gedaan:

  • Individuele (kennismakings)gesprekken gevoerd met veel van de bewoners die direct aan het Robbenoordplein wonen.
  • Een eerste bijeenkomst in sportcafé Subway georganiseerd voor bewoners en ondernemers in de buurt van het plein. Daar is gesproken over hun zorgen en verbeterideeën.
  • Een vragenlijst geplaatst op het gemeentelijke participatieplatform mijn.rotterdam.nl.
  • Een 'coördinatiegroep' van enkele actieve en betrokken bewoners gevormd, waarmee we de vorm en inhoud van het gesprek met de buurt afstemmen en voorbereiden.
  • In mei 2022 een bijeenkomst aan het Robbenoordplein georganiseerd. Daar is met bewoners en ondernemers gesproken over hoe het plein al op korte termijn wat overzichtelijker en mooier gemaakt kan worden. En welke meer definitieve herinrichting van het plein de voorkeur heeft.
  • Werken aan korte termijn acties om het Robbenoordplein beter en mooier te maken.

Het vervolg

In 2023 gaan we verder praten. We bespreken dan de verdere uitwerking en details van het plan voor het nieuwe Robbenoordplein. Een plein met minder autoverkeer, minder parkeren, meer groen, meer overzicht, meer kwaliteit en waarschijnlijk met een combinatie van water en sport- en speelvoorzieningen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkeling van het Robbenoordplein? Stuur dan een e-mail naar robbenoordplein@rotterdam.nl. Fijn als u daarin uw naam en adres vermeldt. Een medewerker van de gemeente neemt contact met u op.