Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Rijbewijs aanvragen

Vraag een rijbewijs aan als u geslaagd bent voor uw rijexamen, of als uw huidige rijbewijs verloopt.

Maak een afspraak via de knop 'Afspraak maken'. Daarmee maakt u een afspraak om een rijbewijs aan te vragen of te verlengen aan de balie. Of bel 14 010.

Rijbewijs afhalen

 • U hoeft geen afspraak te maken.
 • Haal uw nieuwe rijbewijs binnen 3 maanden op.
  Daarna wordt het vernietigd.
 • Neem het afhaalbewijs en een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Lever uw oude rijbewijs in bij het ophalen van uw nieuwe rijbewijs.

Verlengen

Als u online uw rijbewijs verlengt, dan haalt u uw nieuwe rijbewijs al na 2 werkdagen op. U geeft tijdens de online aanvraag aan bij welke stadswinkel u uw rijbewijs wilt afhalen.
U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Rotterdam
 • de aanvraag gaat om een verlenging van het rijbewijs of een categorie-uitbreiding
 • u heeft een digitale foto laten maken door een RDW erkende fotograaf
 • u heeft van de RDW een bevestiging ontvangen dat u online uw rijbewijs kunt aanvragen
 • u heeft een geactiveerde DigiD app waarmee een eenmalige controle van uw identiteitsbewijs is gedaan. Voor de eenmalige controle is een Android smartphone met NFC-lezer (Android versie 4.4 of hoger) nodig of een iPhone (model 7 of hoger met IOS 13)

Wilt u online verlengen? Ga naar de pagina 'Verlenging rijbewijs online aanvragen' van de RDW. Daar vindt u ook meer informatie.

Verlengen bij 75 jaar of ouder, medische situatie of groot rijbewijs

Lees eerst informatie over medische keuringen en Gezondheidsverklaringen op de website van het CBR voordat u uw rijbewijs verlengt.

Rijbewijs spoed aanvragen

Heeft u met spoed uw rijbewijs nodig?
Kijk op de pagina 'Spoedaanvraag rijbewijs doen'.

Kosten

Soort aanvraag 2023
Rijbewijs € 44,65
Extra kosten spoedprocedure € 34,10
Gezondheidsverklaring € 41

Meenemen

1. Eerste rijbewijs

 • een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument.
 • één kleurenpasfoto van maximaal 6 maanden oud waarop u duidelijk herkenbaar bent. Lees waar de foto aan moet voldoen op de pagina 'Eisen pasfoto' van de Rijksoverheid. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U gaat hiervoor naar een fotograaf. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.

2. Rijbewijs in verband met categorie-uitbreiding, vernieuwing of duplicaat

U moet in dit geval een nieuw rijbewijs aanvragen. Uw oude rijbewijs moet u laten zien bij de aanvraag.

U neemt mee:

 • uw oude rijbewijs
 • een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument
 • één kleurenpasfoto van maximaal 6 maanden oud waarop u duidelijk herkenbaar bent. Lees waar de foto aan moet voldoen op de pagina 'Eisen pasfoto' van de Rijksoverheid. Pasfoto's maken kan niet in de stadswinkels. U gaat hiervoor naar een fotograaf. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Voor een eerste aanvraag of vernieuwing van een rijbewijs C, D, CE, of DE moet u een verklaring van geschiktheid hebben. Deze wordt door het CBR afgegeven. Om de verklaring van geschiktheid te krijgen moet u medisch worden gekeurd.
  Informatie over de verklaring en de keuring vindt u op de website van het CBR.

3. Rijbewijs 2toDrive

17 jaar en geslaagd voor categorie B? Dan moet u voor de aanvraag van het rijbewijs bij de RDW een begeleiderspas aanvragen. Vanaf het moment dat de begeleiderspas staat geregistreerd in het rijbewijzenregister, kan het rijbewijs worden aangevraagd. U hoeft hiervoor dus niet eerst de begeleiderspas in huis te hebben.

4. Gezondheidsverklaring

Heeft u een Gezondheidsverklaring nodig? Dan kunt u deze online aanvragen bij het CBR via de pagina 'Gezondheidsverklaring'.

5. Beroepschauffeurs Code 95

Op het rijbewijs C en D van beroepschauffeurs moet een geldige Code 95 staan. Meer informatie vindt u op de website van het CBR.

6. Geen vaste woon- of verblijfplaats?

Hebt u geen vaste woon- of verblijfplaats? Dan kunt u in sommige gevallen een rijbewijs verlengen of aanvragen.

1. U woont in Nederland, u heeft geen vaste woonplaats of verblijfplaats en u heeft een rijbewijs.

 • U heeft bij de aanvraag bewijsstukken nodig waaruit blijkt dat u minimaal 185 dagen per jaar in Nederland verblijft. Bijvoorbeeld bankafschriften of betalingen van verzekeringen.
 • U bent voor 01-10-1994 uitgeschreven uit een Nederlandse gemeente. U heeft bij de aanvraag een bewijs van uitschrijving van de gemeente Den Haag nodig. U vraagt het bewijs van uitschrijving op bij het Bureau Vestigingsregister, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag.

2. U bent een buitenlandse student die in Nederland woont en niet staat ingeschreven in de BRP. U heeft bij de aanvraag aanvullend een bewijs van inschrijving van uw opleiding nodig.

Voorwaarden

 • U moet de aanvraag van een rijbewijs zelf doen. U kunt niemand machtigen.
 • U staat ingeschreven in Rotterdam.
 • Voor de aanvraag van een rijbewijs in een stadswinkel maakt u een afspraak.
 • Voor de aanvraag van een rijbewijs moet u 185 dagen in Nederland staan ingeschreven. Zie de 'Voorwaarde 185 dagen eis bij aanvraag' op de website van de RDW.
 • Uw rijbewijs is niet door de politie ingenomen.

Als u NIET staat ingeschreven in Rotterdam:

 • Staat u in een andere gemeente ingeschreven, dan doet u de aanvraag bij die gemeente.
 • Woont u in het buitenland, kijk dan op de website van de RDW
 • Als u nergens staat ingeschreven, dan kunt u de aanvraag wel in Rotterdam doen. Maak hiervoor een afspraak.

Kijk onder het kopje 'Meenemen' wat u nodig heeft.

Hoe lang duurt het

U kunt het rijbewijs 5 werkdagen na uw aanvraag afhalen.

Heeft u uw rijbewijs online verlengd, dan kunt u het nieuwe document na 2 werkdagen afhalen.

Contactinformatie

Meer informatie over rijbewijzen vindt u op de website van de RDW.
Of bel 14 010.

Veelgestelde vragen

Vanaf de dag ná het examen dient u de aanvraag in.
U moet binnen 3 jaar uw aanvraag indienen.

Ja.
De aanvraag van een verlenging van een rijbewijs duurt 5 dagen.
Vraag daarom minimaal 5 dagen voor het verlopen van uw rijbewijs een verlenging aan.

Heeft u voor de verlenging een verklaring van geschiktheid nodig, dan moet u de aanvraag eerder doen. De geschiktheid vraagt u aan bij het CBR.

Nee. U kunt slechts in het bezit zijn van één Nederlands rijbewijs.

Leeftijd Geldigheidsduur rijbewijs Medische keuring
Tot 65e jaar 10 jaar Niet nodig
Vanaf 65e tot 70e jaar Tot uw 75e jaar Niet nodig
Vanaf 70e tot 75e jaar 5 jaar Als het oude rijbewijs verloopt op uw 75ste verjaardag of daarna.
Vanaf 75e jaar 5 jaar Verplicht

Als u code 95 op uw rijbewijs heeft staan, dan moet u deze verlengen. Kijk op de website van het CBR op de pagina 'Code 95 behouden' hoe u de code verlengt.

Bijzondere situaties

Als u een C én D rijbewijs heeft met code 95, hoeft u per 5 jaar maar 35 uur nascholing te volgen en geen 70 uur. Meer informatie vindt u op de pagina 'Bijzondere situaties - code 95 behouden' op de website van het CBR.

Nee. Als u een rijontzegging heeft, mag u geen motorvoertuig besturen.
Dus ook geen scooter, bromfiets of snorfiets.

Meer informatie vindt u op de pagina 'Rijbewijs kwijt'.

Afstand rijbewijs

Wilt u definitief afstand doen van uw rijbewijs? Dan levert u uw rijbewijs in aan de balie. U maakt hiervoor een afspraak via de knop 'Afspraak maken' op deze pagina. U neemt mee naar de afspraak:

• een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument.
• uw rijbewijs

Aan de balie ondertekent u een verklaring. Deze verklaring krijgt u van de baliemedewerker. Het rijbewijs levert u in. U ontvangt een brief ter bevestiging.

Afstand van categorieën

U kunt ook afstand doen van categorieën. U maakt hiervoor een afspraak aan de balie via de knop 'Afspraak maken' op deze pagina. Kies voor 'Afstand Nederlands rijbewijs'.
Voor de overgebleven categorieën vraagt u een nieuw rijbewijs aan. U betaalt voor het nieuwe rijbewijs de normale kosten. Let op: Een nieuw rijbewijs aanvragen kan pas na 7 dagen.

Wilt u op een later moment weer beschikken over de categorieën waarvan u afstand heeft gedaan? Dan moet u opnieuw examen doen bij het CBR.

Voor het verlengen van uw Nederlands rijbewijs moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk voor de voorwaarden op de website van de RDW. Hier leest u ook hoe u kunt verlengen.

Een buitenlandse politieagent mag uw rijbewijs in beslag nemen en u een rijontzegging opleggen.

 • De rijontzegging geldt alleen in het land waar het rijbewijs is ingenomen.
 • Als uw rijbewijs in beslag is genomen, mag u niet rijden in Nederland. U moet namelijk altijd een geldig rijbewijs kunnen laten zien. 

Een buitenlandse autoriteit kan 2 dingen doen met uw ingenomen rijbewijs:

 • De autoriteit stuurt het rijbewijs meteen terug naar de RDW.
 • De autoriteit houdt het ingenomen rijbewijs vast tot de rijontzegging is opgeheven en stuurt het dan pas terug naar de RDW. De RDW stuurt het rijbewijs door de houder.

Als uw rijbewijs is ingenomen, kunt u geen verklaring van vermissing invullen.

Als achteraf blijkt dat u bij terugkomst in Nederland een nieuw rijbewijs heeft aangevraagd terwijl uw rijbewijs in het buitenland was ingenomen, dan moet u opnieuw rijexamen doen.