Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Renovatie het Park

Sinds 2019 werkt de gemeente samen met de Stichting Droom en Daad aan herstel van het Park op basis van de oorspronkelijke ontwerpen van de familie Zocher, met oog op het gebruik in deze tijd.

Het Park in het Scheepvaartkwartier is in de 18e eeuw ontworpen door vader en zoon Zocher.
In 2011 heeft het Park de status van rijksmonument gekregen vanwege haar historische ontwerp en rijke geschiedenis. Daarna zijn een aantal delen gerenoveerd.

Sinds 2019 wordt voor de renovatie samengewerkt met Stichting Droom en Daad. Met als motto 'Verder met Zocher'.
In 2022 is Stichting het Park opgericht om het management van het Park op het hoogste niveau invulling te geven.
Het Park wordt dagelijks beheerd door een team van hoveniers. En er zijn veel mooie activiteiten.

Hoe staat het met de renovatie?

Op dit moment werken we aan een nieuwe fase in de renovatie, waarbij de hoofdroute wordt gerenoveerd.
De hoofdroute loopt van de entree bij de Noorse Kerk tot de Parkkade bij het standbeeld van Wilhelmina. En vanaf de entree bij het Heerenhuys, Dudok in het Park, tot de entree aan de Parklaan.

Deel van de renovatie is de herinrichting van de entree bij de Parkhavenflat. De paden worden opnieuw aangelegd, waarbij het asfalt wordt vervangen door halfverharding.
Er komt nieuwe beplanting en de verlichting, het meubilair en fietsparkeerplaatsen krijgen een nieuwe plek.

Auto’s worden vanaf dan zo veel als mogelijk uit het Park geweerd. Zo komt er nog meer ruimte voor de voetgangers.

Parkpaviljoen

Ook werken we aan de herinrichting van de buitenruimte rondom het Parkpaviljoen.
Het Parkpaviljoen is een voormalig tbc-herstellingsoord en nu thuisbasis van Stichting het Park. Het paviljoen wordt begin 2024 gerenoveerd.
Het wordt naast de werkplaats van de hoveniers ook een publieke plek.
Het paviljoen en de buitenruimte krijgen directe aansluiting op het Park, ingebed met nog twee nieuw aan te leggen bloembedden.

Samenwerking

Een (bouw)team, met medewerkers van onze afdelingen Stadsbeheer en Stadsontwikkeling, werkt samen met Stichting Droom en Daad en Stichting het Park.
Hierin zijn zij verantwoordelijk voor het ontwerp en het toekomstige beheer van het Park. Uitgangspunten zijn:

  • Het Park is bedoeld voor alle Rotterdammers en bezoekers van de stad.
  • Het Park wordt excellent, van hoge kwaliteit maar met een lage drempel: een hoog niveau van inrichting en onderhoud en toegankelijk voor alle Rotterdammers.
  • Renovatie en revitalisatie op basis van ontwerpen van de Zochers met oog voor 21ste eeuw gebruik. Met meer ruimte voor wandelaars en fietsers, het weren van auto’s en meer fietsenstallingsplekken.
  • Bestemmingsverkeer en logistiek verkeer wordt zo min mogelijk toegelaten.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden rondom het Parkpaviljoen starten begin 2024.
Voor de renovatie van de hoofdroute is een voorlopig ontwerp gemaakt.
Dit ontwerp is tijdens een wandeling in oktober 2023 toegelicht aan omwonenden.
Begin 2024 wordt het ontwerp definitief gemaakt.
De werkzaamheden aan de hoofdroute kunnen dan vanaf september 2024 starten.

Bijeenkomsten en wandelingen

Om iedereen te informeren over de renovatie wordt er elk kwartaal een seizoenswandeling georganiseerd.
Hierbij wordt één specifiek onderwerp in het Park uitgelicht en is er ruimte voor vragen.

De bijeenkomsten worden aangekondigd via deze pagina en nieuwsbrieven van het Park.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de renovatie van het Park?
Stuur dan een e-mail naar de projectgroep via l.vankruijl@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Alle informatie over het Park, de renovatie en activiteiten vindt u op de website hetparkinrotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
Hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief het Park.