Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Renovatie Het Park

Sinds 2019 werkt de gemeente samen met de Stichting Droom en Daad aan herstel van het Park op basis van de oorspronkelijke ontwerpen van de familie Zochers, met oog op het gebruik in deze tijd.

Het Park, gelegen in het Scheepvaartkwartier, is in de 18e eeuw ontworpen door vader en zoon Zocher. In 2011 heeft het Park de status van rijksmonument gekregen vanwege haar historische ontwerp en rijke geschiedenis.

Doorstart renovatie

De renovatie van het Park is begonnen in 2012 naar aanleiding van de status van rijksmonument. Tot 2016 zijn onder meer de bruggen en waterpartijen opgeknapt, de evenementenvelden versterkt, paden vernieuwd, het kunstwerk de Verloren Parel van Madeleine Berkhemer is gerealiseerd en het Koetshuis en Heerenhuys werden gerestaureerd. Sinds 2019 wordt voor de renovatie samengewerkt met Stichting Droom en Daad.

Gezamenlijk renovatieplan

Er is in 2011 een plan voor de renovatie gemaakt, het zogenaamde 'masterplan'. Hierop zijn nu de plannen per gebied gebaseerd. Doel is om van het Park het mooiste stadspark van Nederland te maken. Stichting Droom en Daad en de gemeente ondertekenden daarvoor een intentieverklaring op 1 oktober 2019. Op die datum is ook een doorstart gemaakt van de renovatie met het motto 'Verder met Zocher'. Dat is een renovatie gebaseerd op de kennis die er is, maar met meer aandacht voor details. De werkzaamheden in het park worden gefaseerd en per gebied uitgevoerd.

Samenwerking

Een integraal (bouw)team, met medewerkers van Stadsbeheer en Stadsontwikkeling, werkt momenteel samen met Stichting Droom en Daad. Hierin zijn zij verantwoordelijk voor het ontwerp en het toekomstige beheer van het Park. Uitgangspunten zijn:

  • Het Park is bedoeld voor alle Rotterdammers en bezoekers van de stad.
  • Het Park wordt excellent, van hoge kwaliteit maar met een lage drempel: een hoog niveau van inrichting en onderhoud en toegankelijk voor alle Rotterdammers.
  • Renovatie en revitalisatie op basis van ontwerpen van de Zochers met oog voor 21ste eeuw gebruik, met meer ruimte voor wandelaars en fietsers, het weren van auto’s en meer fietsenstallingsplekken.
  • Bestemmings- en logistiek verkeer zal zo beperkt als mogelijk worden toegelaten.

Parkmanagement

Een belangrijk aspect in de renovatie van het Park is de organisatie van het Park, het zogenaamde parkmanagement. Dit wordt opgezet om zowel gastheerschap, onderhoud, programmering, communicatie en financiën te laten voldoen aan de hogere ambities. Dit wordt momenteel samen met Droom en Daad verder uitgewerkt.

Tijdspad renovatie

De renovatie wordt voortvarend opgepakt waarbij het de bedoeling is om eind 2023 de renovatie af te ronden. Het is de wens om voor de uitvoering van het parkmanagement een langjarige samenwerking aan te gaan.

Programma van eisen is geactualiseerd

Sinds 2011 zijn er nieuwe inzichten geweest en dat heeft geleid tot een vernieuwd programma van eisen. Wilt u dit document graag inzien?
Vraag het Programma van Eisen - Inrichtingsplan Renovatie het Park (conceptversie 25 november 2020) dan op per e-mail opvragen bij l.vankruijl@rotterdam.nl.

Bijeenkomsten en wandelingen

Om iedereen te informeren over de renovatie wordt er elk kwartaal een seizoenswandeling georganiseerd. Hierbij wordt één specifiek onderwerp in het Park uitgelicht en is er ruimte voor vragen. De bijeenkomsten worden aangekondigd via de website en nieuwsbrieven van het Park.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de renovatie van het Park?
Stuur dan een e-mail naar de projectgroep via l.vankruijl@rotterdam.nl.

Alle informatie over het Park, de renovatie en activiteiten vindt u op de website hetparkinrotterdam.nl.
Hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief het Park.