Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Preventief fouilleren

Preventief fouilleren is het fouilleren van personen in een gebied dat de burgemeester aanwijst. Dat gebied noemen we dan een veiligheidsrisicogebied. Er is op dat moment geen verdenking tegen de persoon die gefouilleerd wordt.

Op het moment zijn in Rotterdam de volgende gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebied:

  • Centrum
  • Charlois
  • Delfshaven
  • Feijenoord
  • IJsselmonde
  • (delen van) Kralingen-Crooswijk en Noord
  • bedrijventerrein Spaanse Polder

Het doel van preventief fouilleren is het wapenbezit in Rotterdam terugdringen. En zo de veiligheid te verbeteren. De burgemeester bepaalt wanneer en waar de politie preventief mag fouilleren. Hij doet dit op grond van artikel 151b van de Gemeentewet.

Veiligheidsrisicogebied

Als uit feiten en omstandigheden van de politie blijkt dat de veiligheid in gevaar is, dan worden gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van bedreiging of geweld met gebruik van wapens. Na een bevel van de officier van justitie mag de politie in die gebieden auto’s en kleding onderzoeken. De politie kan bestuurders dan verplichten verpakkingen open te maken.
Een gebied blijft niet voor altijd een veiligheidsrisicogebied. Een gebied is alleen veiligheidsrisicogebied zolang dat nodig is om de openbare orde te handhaven.

Overleg

De burgemeester wijst niet zomaar een gebied aan als risicogebied. Hij overlegt hierover met de hoofdofficier van justitie en de korpschef van de politie. Dit noemend we de driehoek. In dat overleg komen de feiten en omstandigheden op tafel waaruit blijkt dat er gevaar dreigt voor de veiligheid van mensen. Verder maakt de driehoek een zorgvuldige afweging van het veiligheidsbelang en het belang en privacy van de burgers.

Bekendmaking

Het bericht dat een gebied als veiligheidsrisicogebied is aangewezen, wordt in een besluit van de burgemeester bekendgemaakt. Dit besluit wordt gepubliceerd in het gemeenteblad. Het gemeenteblad ligt op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR). U vindt dit bij Burgerzaken Centrum, Coolsingel 40, aan de kant van het Doelwater, tegenover het hoofdbureau van de politie.

Effectiviteit

Preventief fouilleren heeft nut als het wapenbezit in de stad afneemt. In Rotterdam worden er bij de acties preventief fouilleren steeds minder wapens in beslag genomen. In 5 jaar tijd zijn in totaal 2.700 wapens in beslag genomen. Waaronder 89 vuurwapens, 1860 steekwapens, 484 slagwapens en 267 andere wapens.

Het aantal geregistreerde vuurwapens neemt sinds 2004 af. Vergeleken met 2004 is er een daling van 33%. Bij de acties preventief fouilleren gaat het om korte en kleine acties. Vooral in zogenaamde hotspots en op tijdstippen met relatief veel wapenincidenten blijken deze acties effect te hebben.

Geaccepteerd

De Rotterdammer aanvaardt preventief fouilleren bij de bestrijding van geweld en wapenbezit. Het merendeel van de Rotterdammers (86%) vindt het een goed idee dat de politie in bepaalde gebieden preventief mag fouilleren. Er is veel bereidheid om mee te werken aan de acties (80%).

Ruim driekwart van de Rotterdamse burgers (80%) is tevreden over de politie hen behandelt tijdens het preventief fouilleren. Een belangrijke voorwaarde voor deze acceptatie is de nauwkeurige en professionele manier waarop veiligheidsrisicogebieden worden aangewezen en de acties plaatsvinden.

Rotterdam gaat door met het aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden omdat de aangiftes van geweld en de ernst van de incidenten dat nodig maken. Preventief fouilleren blijft dan ook een onderdeel van de Rotterdamse veiligheidsaanpak.