Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Prestatieafspraken woningcorporaties

De komende twee jaar besteedt de gemeente veel geld aan het bouwen van nieuwe huurwoningen. Ook is er geld om bestaande huurwoningen te renoveren en om zonnepanelen te plaatsen. Hier zijn afspraken over gemaakt met de gemeente en woningcorporaties.

De Rotterdamse woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente ondertekenden op 12 december 2023 de prestatieafspraken voor 2024-2025. In de afspraken staat hoe deze partijen samenwerken aan betere en aantrekkelijke huurwoningen en leefbare wijken in Rotterdam.

De woningcorporaties nemen samen met de gemeente maatregelen om hittestress tegen te gaan en woonbuurten groener te maken. En starten ze de komende twee jaar met de bouw van honderden sociale en middenhuur woningen.

Blijven bouwen aan betaalbare woningen

'Samen met de Rotterdamse corporaties zetten we de komende twee jaar onverminderd in op de bouw van betaalbare huizen, waarbij duurzaamheid een belangrijke voorwaarde is. Daarnaast steken de corporaties veel energie in het verbeteren van de bestaande woningen door bijvoorbeeld isolatie. Ik ben erg blij dat we ons hier samen sterk voor maken' aldus wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen). 

Op gemeenteraad.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina kunt u de prestatieafspraken en de collegebrief erover inzien.

800 miljoen voor onderhoud huurwoningen

Energieklussers en energiecoaches gaan huurders helpen om hun woning beter te isoleren. Ook worden huurwoningen aardgasvrij gemaakt, door ze aan te sluiten op stadsverwarming.  De duurzaamheidsmaatregelen leiden tot lagere woonlasten voor huurders. De corporaties geven de komende twee jaar daarnaast ruim 800 miljoen euro uit aan het onderhoud van huurwoningen. Circa 48 miljoen daarvan gaat naar de aanpak van vocht, schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid.

Voor het eerst gezamenlijke afspraken

De gemeente en de Rotterdamse woningcorporaties werken al lang samen. Dat is omdat de Rotterdamse corporaties samen bijna de helft van het Rotterdamse woningaanbod bezitten. Hiermee zorgen de corporaties voor de huisvesting van een groot deel van de Rotterdammers. De corporaties, huurdersorganisaties en gemeente hebben voor het eerst grotendeels gezamenlijke afspraken gemaakt over onder andere de beschikbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid van sociale- en middenhuurwoningen en de woonbuurten waarin ze staan.  

Woonpartners

De volgende woningcorporaties en (een deel van) hun huurdersorganisaties ondertekenden de afspraken:

 • Habion
 • Havensteder
 • Hef Wonen
 • Maas Wonen
 • Ressort Wonen
 • SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam)
 • SSH (Stichting Studenten Huisvesting)
 • Woningbouwvereniging Hoek van Holland
 • Woonbron
 • Wooncompas
 • Woonstad Rotterdam.
Een groepsfoto van mensen die een groot bord met de prestatieafspraken vasthouden.
De Rotterdamse woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente zetten zich samen in voor betere en duurzamere huurwoningen. Foto: Rhalda Jansen

Meer informatie

Voor meer informatie over de prestatieafspraken kunt u mailen naar wonenso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.