Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Prestatieafspraken woningcorporaties

Op 15 december 2021 ondertekenden de Rotterdamse woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Rotterdam de prestatieafspraken 2022 - 2023.

In deze afspraken staat hoe de partijen samenwerken aan betere en aantrekkelijke huurwoningen en leefbare wijken in Rotterdam.

De prestatieafspraken zijn belangrijk voor de woningmarkt in Rotterdam en geven vorm aan de samenwerking tussen corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente. In de afspraken wordt de bijdrage van corporaties aan de uitvoering van de Rotterdamse Woonvisie vastgelegd. Ook stemmen de gemeente en corporaties in de afspraken hun maatschappelijke activiteiten op elkaar af. De afspraken gaan over het verbeteren van de balans in het woningaanbod in verschillende wijken, over het onderhoud en de verduurzaming van huizen. Ze gaan ook over de bouw van nieuwe huizen, leefbaarheid en het langer en weer thuis kunnen wonen van kwetsbare Rotterdammers.

Forse investeringen

Eén van de afspraken is dat de corporaties fors investeren in de Rotterdamse woningvoorraad. Voor de komende twee jaar staat op de planning de renovatie van ongeveer 4.374 woningen en de start bouw van ongeveer 3.607 woningen. Ook wordt er de komende jaren ingezet op tijdelijke woningbouw.

Een andere belangrijke afspraak is dat huurwoningen energiezuiniger worden door ze bijvoorbeeld beter te isoleren of aardgasvrij te maken, waarbij het uitgangspunt is dat deze maatregelen leiden tot gelijke of lagere woonlasten. Ook werken de corporaties en de gemeente intensief samen aan voldoende beschikbare huisvesting voor Rotterdammers, waarbij er aandacht is voor specifieke groepen zoals  ouderen en kwetsbare doelgroepen. . Verder is er, meer dan in voorgaande afspraken, aandacht voor woonruimte voor middeninkomens.

De gemeente Rotterdam en de Rotterdamse woningcorporaties werken al lang samen. Dat is omdat de Rotterdamse corporaties samen bijna de helft van het Rotterdamse woningaanbod bezitten. Hiermee zorgen de corporaties voor de huisvesting van een groot deel van de Rotterdammers. Per corporatie gelden andere afspraken. Daarom is er per corporatie een aparte afsprakenset ondertekend. Het zijn maatwerkafspraken, afhankelijk van de kenmerken van het woningbezit (woningtype, segment, plaats en kwaliteit en toekomstbestendigheid) en de investeringsstrategie van een corporatie.

Woonpartners

De volgende woningcorporaties en (een deel van) hun huurdersorganisaties ondertekenden de afspraken:

 • Habion
 • Havensteder
 • Maas Wonen
 • Ressort Wonen
 • SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam)
 • SSH (Stichting Studenten Huisvesting)
 • Vestia
 • Woningbouwvereniging Hoek van Holland
 • Woonbron
 • Wooncompas
 • Woonstad Rotterdam.

Prestatieafspraken 2022-2023

Meer informatie

Voor meer informatie over de prestatieafspraken kunt u mailen naar wonenso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.