Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Oude Plantage

De gemeente verbetert de Oude Plantage. Het is het oudste park van Rotterdam. Het park ligt prachtig op de noordoever van de Maas. Net ten oosten van het centrum. Te weinig benut en gekend.

De Oude Plantage is een middelgroot stadspark aan de oostzijde van de stad, mooi gelegen aan de rivier. Aan de oostzijde grenst het park aan de wijk De Esch, aan de noordzijde ligt het tegenover Excelsior-Trompenburg. Daartussen ligt de stedelijke as Maasboulevard-Abram van Rijckevorselweg.

Groene recreatieve ruimte

Er is een groeiende behoefte aan goede groene en recreatieve ruimtes in de stad. Voor Kralingen-Oost en De Esch zit er een periode aan te komen van grote investeringen in de stadsontwikkeling. Projecten voor de locaties Excelsior, EUR en Brainpark zijn volop in voorbereiding. Er wordt ook gewerkt aan het gebied van Alexander tot Zuidplein, voor woningbouw én een nieuwe oeververbinding. Met al deze ontwikkelingen wordt de Oude Plantage belangrijker als deel van de groene hoofdstructuur.

Kansen voor de toekomst

De gemeente sprak met gebruikers en de omgeving van het park over wensen en mogelijkheden.
De gemeente heeft een verkenning gedaan om de sterktes, zwaktes en kansen in beeld te brengen. Deze is in juni 2021 naar buiten gebracht. De verkenning. Link opent een externe pagina benoemt negen kansen voor de toekomst. De uitkomsten van het gesprek met de omgeving over deze kansen zijn meegenomen in het uitwerken van een perspectief voor de lange termijn. Dat ook richting geeft aan kortetermijnmaatregelen. Raadsbrief Oude Plantage. Link opent een externe pagina.

Planning

Voor de lange termijn is gezocht naar het toekomstperspectief voor het park, qua inrichting, gebruik en voorzieningen, inclusief de mogelijkheden van een getijdenoever. Vergroening en verduurzaming van de stad hoog in het vaandel.

 • Invoering betaald parkeren De Esch west/Oude Plantage (klaar, december 2021).
 • Wijkverrijkende maatregel: een direct voetpad tussen Honingerdijk en de rivier (klaar, voorjaar 2022).
 • Vergroening Oude Plantagedreef (2022-2023).
 • Uitwerking restauratieplan Nautilus/Watertorenhaven (2022).
 • Regionale fietsroute Krimpen-Capelle-Rotterdam (onbekend).

Uitstraling

Het park ligt op een prachtige locatie en heeft een bijzondere historische betekenis. Dit is mede door de aanwezigheid van de Watertorenhaven en het erfgoed van de voormalige DWL-werken (watertoren, bassins, kelders). Het clubgebouw van de roeivereniging Nautilus is monumentaal en dringend toe aan opknappen.  De locatie daarachter is tijdelijk in gebruik als de Maaskantine, wat wordt daar de toekomst van?

In het gemeentelijke programma voor de rivieroevers worden mogelijkheden gezien voor een zachtere en meer recreatieve oever. Tegelijk ligt het park in buitendijks gebied en is er de uitdaging van steeds vaker hoog water. Een belangrijke vraag is voor welke functies en gebruikers we het park gaan verbeteren en wat de uitstraling wordt voor de stad.

Het park heeft veel lokale fans. Zo is het bij de bewonersorganisaties duidelijk in beeld als belangrijke voorziening voor de aanliggende wijken. Niet voor niets hebben de Bewonersvereniging Kralingen-Oost, de Stichting Oude Plantage, bewonersorganisaties van De Esch en het initiatief Kralingen aan de Maas in hun eigen activiteiten het belang van het park benoemd en suggesties aangedragen voor verbetering.

  Oude Plantage. Foto: gemeente Rotterdam.
  De Oude Plantage ligt op een erg mooie plek. Foto: gemeente Rotterdam.

  Meer informatie

  Meer weten? Reageren?U kunt contact opnemen met het projectteam via: OudePlantageSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. U kunt via dit e-mailadres ook uw reacties en suggesties doorgeven.