Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Omgeving Coolhaveneiland

Op Coolhaveneiland gaat de komende jaren veel gebeuren.

U kunt op deze pagina informatie vinden over de projecten Willem Buytewechstraat - Pieter de Hoochweg, Kapelplein en Heiman Dullaertplein.

Willem Buytewechstraat - Pieter de Hoochweg

Vanaf juni 2019 denken bewoners mee over de plannen om de Willem Buytewechstraat-Pieter de Hoochweg op te knappen. Omdat er te weinig geld is kan het plan dat we hadden niet doorgaan. Het onderhoud van het riool is nog wel hard nodig. We kunnen wel, in samenspraak met bewoners, wat aanpassingen doen aan de openbare ruimte. Aanpassingen voor de verkeersveiligheid, vergroening en fietsparkeren. Het werk gebeurt in 4 fases.

We starten eind maart 2023 met fase1. We vervangen (relinen) het riool in het westelijke deel van de Willem-Buytewechstraat. Dat is op de rotonde Willem Buytewechstraat - Pieter de Hoochweg tot Achterhavenbrug. Relinen betekent dat het riool aan de binnenkant wordt vernieuwd. Hiervoor hoeft de straat maar op een paar plekken open. We zijn klaar in augustus 2023.

Er komt een bewonersavond in het begin van 2023. Dan start fase2. We praten dan verder over de aanpassingen van de buitenruimte in het westelijk deel van de Willem-Buytewechstraat. In fase 2 worden ook het trottoir en het fietspad opnieuw aangelegd. En de huisaansluitingen worden vervangen in dit deel van de straat. Denk hierbij aan de aansluiting van elektriciteit, water, warmte, gas en internet/telefoon. Het werk gebeurt van augustus 2023 tot en met maart 2024.

Planning

  • Fase 1: We vervangen het riool (relinen) van de Willem-Buytewechstraat en de Pieter de Hoochweg. We werken van maart 2023 tot met augustus 2023.
  • Fase 2: We vervangen de huisaansluitingen op het deel Willem Buytewechstraat -West (rotonde tot Achterhavenbrug). We leggen het trottoir en het fietspad opnieuw aan. En we maken extra fietsparkeerplekken, drempels en groen. We werken van augustus 2023 tot en met maart 2024.
  • Fase 3: We werken dan in de Pieter de Hoochweg. We denken dat dat werk in 2024 gebeurt. We vervangen dan de huisaansluitingen en bovengrondse maatregelen. We repareren of vervangen het riool. En we werken aan de Pieter de Hoochbrug. We organiseren dan een participatieavond.
  • Fase 4: We werken aan de Willem-Buytewechstraat Oost (bij de Machinist) in 2025. Er zijn plannen om een appartementencomplex te bouwen met de naam Coolbase. Dat komt dan op het terrein van de Machinist. Het werk in dit gedeelte gebeurt daarom later. Dan organiseren we ook een participatieavond.

Kapelplein

Ook het Kapelplein gaat veranderen. Het gebied rond de begraafplaats is overwoekerd door groen, er ligt zwerfvuil en door de hekken kun je niet zien dat het een Joodse begraafplaats is. Wij willen ervoor zorgen dat de plek toegankelijker wordt. De hekken halen we weg, het groen wordt lager en minder wild. We plaatsen een informatiebord waar meer te lezen is over deze bijzondere plek. Ook is er in de toekomst ruimte om te wandelen en rustig te zitten.

Op de bewonersavond van 28 september waren de mensen positief over het ontwerp. Door de inbreng van omwonenden hebben we besloten om de bankjes aan de kant van de Kapelstraat weg te halen. En met de theaterschool te praten over gekleurde bankjes. We denken dat het werk aan het Kapelplein in januari 2023 begint en dat we klaar zijn in april 2023.

Heiman Dullaertplein

Het Heiman Dullaertplein is vernieuwd. Er worden planten en bomen geplant. In het eerste kwartaal van 2023 wordt een bredere trap naar de Schoolderloostraat aangelegd vanaf het plein. Daarna is het plein af.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de wijkmanager.